Tổng quan - Kết thúc hỗ trợ sản phẩm &

Vui lòng truy cập vào đây để tìm kiếm vòng đời sản phẩm của bạn.

Để có một danh sách bao hàm nhiều thông tin về các sản phẩm Microsoft và chính sách vòng đời của các sản phẩm này, vui lòng truy cập trang Tìm kiếm Vòng đời Sản phẩm Microsoft. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về hỗ trợ dành cho một sản phẩm, vui lòng liên hệ với Đại diện Khách hàng Microsoft phục vụ bạn. Nếu bạn cần hỗ trợ kỹ thuật, truy cập vào trang web Hỗ trợ của Microsoft.

Tổng quan

Khi một sản phẩm chạm mốc kết thúc hỗ trợ hoặc một dịch vụ ngừng cung cấp sẽ không có bản cập nhật bảo mật mới, bản cập nhật không bảo mật hoặc hỗ trợ có trợ giúp. Khách hàng được khuyến khích chuyển sang phiên bản mới nhất của sản phẩm hoặc dịch vụ. Các chương trình trả phí có thể áp dụng cho một số sản phẩm.

Hầu hết các sản phẩm thương mại và dịch vụ đều được điều chỉnh bởi Chính sách Cố định hoặc Chính sách Hiện đại mà chính sách đó xác định thời hạn hỗ trợ và dịch vụ.

  • Chính sách Hiện đại. Sản phẩm chịu sự điều chỉnh của Chính sách Hiện đại tuân theo mô hình dịch vụ và hỗ trợ liên tục. Người dùng phải cài đặt bản cập nhật mới nhất để tiếp tục được hỗ trợ. Các sản phẩm và dịch vụ sẽ đưa thông báo tối thiểu 12 tháng trước khi ngừng hoạt động.

  • Chính sách Cố định. Sản phẩm chịu sự điều chỉnh của Chính sách Cố định sẽ được công bố ngày kết thúc hỗ trợ tại thời gian phát hành Các sản phẩm này thường gồm 5 năm hỗ trợ chính, theo sau là 5 năm hỗ trợ mở rộng (có thể có ngoại lệ).

    • Khi một sản phẩm đã ở cuối giai đoạn hỗ trợ chính, khách hàng sẽ không thể nhận được các bản cập nhật không bảo mật hoặc đưa ra yêu cầu thay đổi thiết kế và tính năng của sản phẩm.
    • Khi một sản phẩm đạt đến cuối giai đoạn hỗ trợ mở rộng thì sản phẩm đó đã chạm mốc kết thúc hỗ trợ.
  • Các Gói Dịch vụ Đối với sản phẩm thuộc Chính sách Cố định, khách hàng phải chuyển sang gói dịch vụ mới nhất để duy trì hỗ trợ. Khi một gói dịch vụ mới được phát hành, khách hàng sẽ được hỗ trợ đối với gói dịch vụ trước trong vòng 12 hoặc 24 tháng để có thời gian chuyển sang gói dịch vụ mới nhất.

Để được trợ giúp chuyển đổi, khách hàng doanh nghiệp có thể tận dụng ứng dụng Assure (một phần của FastTrack) - một chương trình tương thích với ứng dụng giúp bỏ chặn các vấn đề của ứng dụng khi chuyển sang các phiên bản mới nhất của các sản phẩm Microsoft. Tìm hiểu thêm về chương trình này và những sản phẩm thuộc chương trình tại aka.ms/AppAssure.

Đối với những khách hàng cần nhiều thời gian hơn để chuyển sang sản phẩm mới nhất, chương trình Mở rộng Cập nhật Bảo mật (ESU) có thể áp dụng cho một số sản phẩm hợp lệ như là một phương án gia hạn cuối cùng. Chương trình ESU chỉ cung cấp các bản cập nhật bảo mật trong tối đa 3 năm sau ngày kết thúc hỗ trợ. Liên hệ quản lý tài khoản, đối tác hoặc nhà sản xuất thiết bị của bạn để biết thêm thông tin.