Xác định các thành viên nhóm dự án

Bất cứ ai tham gia vào việc thiết kế, tạo và thử nghiệm ứng dụng sẽ là thành viên của nhóm dự án.

Danh sách người đóng góp quan trọng mà bạn tạo là điểm khởi đầu. Bạn có thể cần thêm chuyên môn vào nhóm, cho dù đó là người có kinh nghiệm sử dụng Power Apps để tạo ứng dụng hoặc Power Automate để tạo luồng hoặc nhà phát triển phần mềm giúp tạo kết nối đến cơ sở dữ liệu hiện có.

Power Apps cung cấp khả năng tạo ứng dụng cho mọi người, vì vậy điều quan trọng là phối hợp và cộng tác để phát triển ứng dụng trơn tru. (Trong phần giai đoạn tạo, chúng tôi thảo luận chiến lược cộng tác.)

Xem xét liệu bạn có cần các thành viên nhóm đảm nhiệm các vai trò sau đây không.

Thành viên nhóm Vai trò
Người dùng/chuyên gia vấn đề Cung cấp các yêu cầu và phản hồi cần thiết để đảm bảo các ứng dụng đáp ứng chức năng mà họ yêu cầu.
Người tạo ứng dụng Sử dụng Power Apps để tạo ứng dụng cho người dùng. Đối với các ứng dụng đơn giản, người dùng có thể là người tạo ứng dụng. Một số tổ chức có người tạo ứng dụng riêng, đây là các chuyên gia xây dựng ứng dụng cho những người khác.
Nhà phát triển phần mềm Cung cấp các giải pháp không thể giải quyết bằng cách sử dụng các tính năng vượt trội, khi các yêu cầu phức tạp và cần phát triển tùy chỉnh. Các nhà phát triển cũng có thể tạo API và thiết lập trình kết nối tùy chỉnh để cho phép người tạo ứng dụng sử dụng những API đó.
Quản trị viên CNTT Cung cấp các tài nguyên và hỗ trợ cần thiết để kết nối với các hệ thống nội bộ bên cạnh các hệ thống doanh nghiệp. Quản trị viên CNTT đảm bảo rằng môi trường và đối tượng thuê được thiết lập để quản lý và quản trị. Một số tổ chức có Trung tâm ưu tú cho việc áp dụng khả năng mở rộng của nền tảng.
Người quản lý dự án Quản lý dự án để giúp đảm bảo dự án luôn nằm trong phạm vi, ngân sách, thời gian và đáp ứng các mục tiêu bạn đặt ra.
Quản lý Cung cấp tài trợ và cho thấy sự hỗ trợ của các hoạt động và dự án liên quan đến nền tảng; trao quyền cho các thành viên trong nhóm dự án; phê chuẩn các mục tiêu của dự án; truyền đạt hỗ trợ cho tổ chức để hỗ trợ việc áp dụng; đảm bảo rằng những thành tựu được công nhận.

Một dự án lớn hơn cũng có thể yêu cầu kiến trúc sư kỹ thuật, thiết kế giao diện người dùng, tài liệu, đào tạo hoặc các vai trò khác.

Đối với một dự án nhỏ, một người có thể là chuyên gia về vấn đề, quản lý dự án và tạo ứng dụng.

Lưu ý

Bạn có thể cho chúng tôi biết bạn thích dùng ngôn ngữ nào cho tài liệu không? Làm một cuộc khảo sát ngắn. (xin lưu ý, khảo sát này bằng tiếng Anh)

Cuộc khảo sát sẽ mất khoảng bảy phút. Không có dữ liệu cá nhân nào được thu thập (điều khoản về quyền riêng tư).