Đặt lại cổng thông tin

Lưu ý

Từ ngày 12 tháng 10 năm 2022, cổng thông tin Power Apps sẽ trở thành Power Pages. Thông tin khác: Microsoft Power Pages hiện đã được phát hành rộng rãi (blog)
Chúng tôi sẽ sớm di chuyển và hợp nhất hướng dẫn sử dụng cổng thông tin Power Apps với hướng dẫn sử dụng Power Pages.

Khi một cổng thông tin được cung cấp, bạn có thể cần phải xóa cái tài nguyên từ cổng thông tin trong một số trường hợp, chẳng hạn như nếu bạn muốn chuyển tổ chức của mình sang một đối tượng thuê hoặc trung tâm dữ liệu khác hoặc nếu bạn muốn xóa cổng thông tin đó khỏi tổ chức.

Để làm điều này, bạn có thể đặt lại cổng thông tin của mình, việc này sẽ xóa tất cả các tài nguyên được lưu trữ liên kết với cổng thông tin đó. Sau đó, bạn có thể cung cấp lại cổng thông tin. Sau khi hoàn tất quá trình đặt lại, URL cổng thông tin của bạn sẽ không truy cập được nữa.

Cần lưu ý rằng việc đặt lại cổng thông tin sẽ không xóa các giải pháp hoặc cấu hình cổng thông tin có trong phiên bản và chúng sẽ được giữ lại.

Bạn có thể đặt lại cổng thông tin đã định cấu hình hoàn toàn hoặc cổng thông tin cung cấp hoặc cập nhật phiên bản không thành công.

Mẹo

Để tìm hiểu về các vai trò cần thiết để thực hiện nhiệm vụ này, hãy đọc Cần có vai trò quản trị viên cho các nhiệm vụ quản trị cổng thông tin.

Để đặt lại cổng thông tin đã định cấu hình:

 1. Mở Trung tâm quản trị cổng thông tin Power Apps.

 2. Chuyển đến Hành động Cổng thông tin > Đặt lại Cổng thông tin.

  Đặt lại cổng thông tin.

 3. Chọn Đặt lại trong cửa sổ xác nhận.

Lưu ý

 • Nếu bạn không có các quyền thích hợp trên ứng dụng Azure Active Directory đã liên kết thì sẽ hiển thị lỗi. Bạn phải liên hệ với người quản trị toàn cầu để yêu cầu các quyền thích hợp.
 • Nếu bạn đã cung cấp một cổng thông tin bằng cách sử dụng bổ trợ cổng thông tin cũ và cổng thông tin được đặt lại thành công, thì tên cổng thông tin và trạng thái của cổng đó trên tab Ứng dụng trên trang Trung tâm quản trị Dynamics 365 sẽ không thay đổi. Ví dụ: nếu tên cổng thông tin và trạng thái lần lượt là Cổng thông tin 1 và Đã định cấu hình thì sau khi đặt lại cổng thông tin, những giá trị này sẽ không thay đổi. Nếu bạn muốn đổi tên cổng thông tin, bạn có thể thay đổi trên tab Chi tiết cổng thông tin trong trung tâm quản trị cổng thông tin Power Apps. Tuy nhiên, giá trị trạng thái không thể được khôi phục về Chưa Định cấu hình.
 • Cần lưu ý rằng trạng thái của cổng thông tin trên tab Ứng dụng không thể hiện trạng thái cung cấp của cổng thông tin và không ảnh hưởng đến chức năng của cổng thông tin. Tab này sẽ cho bạn biết liệu bạn đã từng truy cập vào trung tâm quản trị cổng thông tin Power Apps cho cổng thông tin tương ứng đó hay chưa.
 • Nếu bạn đã cung cấp một cổng thông tin bằng cách sử dụng bổ trợ cổng thông tin cũ hơn, bạn có thể đặt lại cổng thông tin thành trạng thái không được cấu hìnhtạo một cổng thông tin mới.
 • Nếu đặt lại cổng thông tin và cung cấp cổng thông tin mới, bạn phải thêm ID ứng dụng cổng thông tin của cổng thông tin mới vào nhóm bảo mật Cổng thông tin Power BI Embedded dịch vụ Azure AD. Để biết thêm thông tin, hãy đọc Thiết lập tích hợp Power BI.

Nếu cổng thông tin của bạn chưa được cung cấp đúng, thì cổng thông tin sẽ ở trạng thái lỗi và hiển thị màn hình sau đây. Trong trường hợp này, bạn cũng có thể đặt lại cổng thông tin bằng cách chọn Đặt lại Cổng thông tin trên màn hình lỗi.

Lỗi trong khi cung cấp cổng thông tin.

Xóa cổng thông tin

Cổng thông tin Power Apps bao gồm các thành phần sau:

 • Máy chủ trang web cổng thông tin: Máy chủ trang web cổng thông tin là mã Cổng thông tin tạo nên trang web thực sự.

 • Cấu hình cổng thông tin: Cấu hình cổng thông tin trong môi trường Dataverse xác định các thành phần cổng thông tin như các bản ghi Trang web, Trang, Đoạn mã nội dungVai trò web.

 • Giải pháp cổng thông tin : Các giải pháp được cài đặt trong môi trường Dataverse và chứa các bảng siêu dữ liệu cho bất kỳ cổng thông tin nào.

Để xóa một cổng thông tin, bạn phải xóa máy chủ trang web cổng thông tincấu hình cổng thông tin.

 • Để xóa máy chủ trang web cổng thông tin, hãy thực hiện một trong số các tùy chọn sau đây:

 • Để xóa cấu hình cổng thông tin, hãy xóa bản ghi trang web tương ứng cho cổng thông tin bạn muốn xóa bằng cách dùng ứng dụng Quản lý Cổng thông tin.

Lưu ý

Nếu bạn xóa, hoặc đặt lại cổng thông tin nhưng không xóa bản ghi trang web tương ứng được liên kết với cổng thông tin bằng cách sử dụng ứng dụng Quản lý Cổng thông tin, thì cổng thông tin mới mà bạn tạo sẽ sử dụng lại cấu hình cổng thông tin hiện có.

Nếu muốn, bạn cũng có thể xóa giải pháp cổng thông tin. Xóa giải pháp cổng thông tin không bắt buộc phải tạo một cổng thông tin mới với cấu hình rõ ràng. Tuy nhiên, bạn có thể cần xóa giải pháp cổng thông tin vì các lý do khác, chẳng hạn như yêu cầu kinh doanh không có thêm bất kỳ cổng thông tin nào trong một môi trường cụ thể.

Nếu bạn đã xóa ứng dụng Quản lý Cổng thông tin do nhầm lẫn trong khi cố gắng xóa một cổng thông tin, hãy tham khảo cách tạo ứng dụng Quản lý Cổng thông tin tùy chỉnh.

Khắc phục sự cố

Phần này sẽ cung cấp thông tin để khắc phục sự cố khi đặt lại cổng thông tin.

Không thể gửi yêu cầu đặt lại

Nếu không thể gửi yêu cầu đặt lại cổng thông tin, thì sẽ hiển thị lỗi như trong hình dưới đây. Trong trường hợp này, bạn phải đóng và mở lại trung tâm quản trị Cổng thông tin Power Apps và thử đặt lại cổng thông tin một lần nữa. Nếu sự cố vẫn tiếp diễn, hãy liên hệ với bộ phận hỗ trợ của Microsoft.

Không thể gửi lỗi khi đặt lại cổng thông tin.

Tác vụ đặt lại cổng thông tin thất bại

Nếu tác vụ đặt lại cổng thông tin thất bại, một tin nhắn lỗi sẽ được hiển thị cùng với hành động Đặt lại Cổng thông tin.

Lỗi không thành công khi đặt lại cổng thông tin.

Thông thường, đây là những lỗi nhất thời và bạn phải chọn Đặt lại Cổng thông tin để khởi động lại tác vụ. Nếu sự cố vẫn tiếp diễn, hãy liên hệ với bộ phận hỗ trợ của Microsoft.

Lưu ý

Bạn có thể cho chúng tôi biết bạn thích dùng ngôn ngữ nào cho tài liệu không? Làm một cuộc khảo sát ngắn. (xin lưu ý, khảo sát này bằng tiếng Anh)

Cuộc khảo sát sẽ mất khoảng bảy phút. Không có dữ liệu cá nhân nào được thu thập (điều khoản về quyền riêng tư).