Tạo ứng dụng bổ sung từ Microsoft Teams

Sử dụng ứng dụng Power Apps để tạo ứng dụng đầu tiên trong một nhóm tạo ra một môi trường. Sau khi có môi trường, bạn có thể tạo các ứng dụng bổ sung trong nhóm bằng một số phương pháp. Chúng ta hãy xem xét các phương pháp đó.

Tạo ứng dụng từ trang chủ Power Apps

Chọn Tạo một ứng dụng từ ứng dụng Power Apps để bắt đầu tạo ứng dụng.

Tạo ứng dụng từ trang chủ Power Apps.

Khi nhóm bạn chọn đã có sẵn môi trường, bạn sẽ không được nhắc cài đặt môi trường. Thay vào đó, bạn có thể chọn Tạo để tạo ứng dụng.

Chọn Tạo để tạo ứng dụng.

Tạo ứng dụng từ trang chủ môi trường

Để tạo ứng dụng cho môi trường, bạn cũng có thể chọn môi trường trên ngăn bên trái, sau đó chọn Mới.

Tạo ứng dụng từ trang chủ môi trường.

Bạn cũng có thể chọn Tạo ở cuối danh sách môi trường.

Chọn Tạo từ danh sách môi trường.

Tạo ứng dụng khi ở trong một nhóm

Để tạo ứng dụng khi bạn đang ở trong một nhóm, hãy chuyển đến nhóm và chọn kênh. Chọn Thêm một tab Thêm một tab..

Tạo ứng dụng từ bên trong nhóm bằng cách thêm tab.

Trong hộp thoại, chọn Power Apps, và sau đó chọn Tạo ứng dụng trong Power Apps.

Tạo ứng dụng khi ở trong một nhóm.

Tạo ứng dụng từ trình khám phá giải pháp

Bạn cũng có thể chọn Mới > Ứng dụng canvas, rồi chọn bố cục ứng dụng để tạo ứng dụng. Ứng dụng canvas mà bạn có thể tạo từ đầu hoặc sử dụng bất kỳ mẫu có sẵn nào thông qua Power Apps Studio. Thông tin thêm: Tham chiếu và định nghĩa thuật ngữ ứng dụng canvas

Tạo ứng dụng từ trình khám phá giải pháp.

Mẹo

Việc tạo ứng dụng canvas bằng các phương pháp khác nhau không ảnh hưởng đến các tính năng ứng dụng có sẵn. Nếu bạn muốn thay đổi hướng và kích thước ứng dụng sau khi đã chọn bố cục, hãy chuyển đến Thay đổi kích thước và hướng màn hình của ứng dụng canvas.

Xem thêm

Lưu ý

Bạn có thể cho chúng tôi biết bạn thích dùng ngôn ngữ nào cho tài liệu không? Làm một cuộc khảo sát ngắn. (xin lưu ý, khảo sát này bằng tiếng Anh)

Cuộc khảo sát sẽ mất khoảng bảy phút. Không có dữ liệu cá nhân nào được thu thập (điều khoản về quyền riêng tư).