az hpc-cache usage-model

注意

此參考是 Azure CLI (2.3.0 版或更高版本) hpc-cache 擴充功能的一部分。 當您第一次執行 az hpc-cache usage-model 命令時,擴充功能會自動安裝。 深入了解延伸模組。

用來管理 hpc cache 使用量模型的命令。

命令

az hpc-cache usage-model list

取得此訂用帳戶可用的快取使用模型清單。

az hpc-cache usage-model list

取得此訂用帳戶可用的快取使用模型清單。

az hpc-cache usage-model list

範例

UsageModels_List

az hpc-cache usage-model list