Обобщена информация

Завършено

Този модул имаше за цел да помогне на преподавателите да се запознаят с основите на Microsoft Copilot. Той проучи как да използвате основните функционалности на Copilot, за да проектирате подкани, които поддържат преподаването и обучението. Той също така обхвана как да се оценят отговорите, получени от Copilot, за цялостно качество и надеждност.

За повече опции за обучение на вашия локален език проверете глобални партньори за обучение във вашия регион.

Ресурси за по-нататъшно обучение

Bing и Microsoft Edge

Ресурси за ИИ