Обобщена информация

Завършено

Обръщането на класната стая е полезен подход, който позволява на учениците ефективно да използват времето си извън класната стая. В този модул научихте как PowerPoint Recorder може да ви помогне да създадете извлечени уроци, които да подобрят резултатите на учениците. Научихте:

  • Принципите на обърнатото обучение и как да ги приложите в класната стая
  • Как да създавате обърнати уроци с помощта на PowerPoint Recorder
  • Как да създадете обърнат урок

За повече опции за обучение на вашия език проверете в Глобални партньори за обучение във вашата страна.

Бързи отговори за инструментите на Microsoft

Ръководство за продукта PowerPoint

Сайт за поддръжка на PowerPoint

Плейлист в YouTube за PowerPoint

Майк Толфзен в LinkedIn

Майк Толфсен в TikTok

Майк Толфсен в Twitter

Майк Толфсен в YouTube

Уебинари на Microsoft Education