Backup Schedules

Operations

Create Or Update

Vytvoří nebo aktualizuje plán zálohování.

Delete

Odstraní plán zálohování.

Get

Získá vlastnosti zadaného názvu plánu zálohování.

List By Backup Policy

Získá všechny plány zálohování v zásadách zálohování.