Χρήση της εφαρμογής πύλης δεδομένων εσωτερικής εγκατάστασης

Για να ανοίξετε την εφαρμογή πύλης δεδομένων εσωτερικής εγκατάστασης:

  1. Στον υπολογιστή όπου εκτελείται η πύλη, πληκτρολογήστε πύλη στην αναζήτηση των Windows.

  2. Επιλέξτε την εφαρμογή πύλης δεδομένων εσωτερικής εγκατάστασης.

    Search for On-premises data gateway app.

    On-premises data gateway opening dialog box.

Ορισμένες από τις δυνατότητες της εφαρμογής πύλης δεδομένων εσωτερικής εγκατάστασης μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο αφού εισέλθετε στον λογαριασμό σας στο Office 365. Για παράδειγμα, στην καρτέλα Ρυθμίσεις υπηρεσίας, μπορείτε να επανεκκινήσετε την πύλη χωρίς είσοδο, αλλά δεν μπορείτε να αλλάξετε τον λογαριασμό υπηρεσίας της πύλης σας χωρίς να συνδεθείτε.

Example of actions that can and can't be taken without signing in.

Δυνατότητες εφαρμογής πύλης δεδομένων εσωτερικής εγκατάστασης

Αφού εισέλθετε στον λογαριασμό σας στο Office 365, έχετε πρόσβαση στις ακόλουθες δυνατότητες στην εφαρμογή πύλης δεδομένων εσωτερικής εγκατάστασης.

Καρτέλα Υπηρεσία Περιγραφή
Κατάσταση Κατάσταση του συμπλέγματος πυλών Υποδεικνύει εάν η πύλη σας είναι συνδεδεμένη, τον αριθμό έκδοσης της πύλης και μια λίστα με τυχόν εφαρμογές που σχετίζονται αυτήν τη στιγμή με την πύλη.
Ρυθμίσεις υπηρεσίας Επανεκκίνηση της πύλης Παρέχει έναν τρόπο επανεκκίνησης της πύλης όποτε απαιτείται επανεκκίνηση.
Ρυθμίσεις υπηρεσίας Λογαριασμός υπηρεσίας πύλης Από προεπιλογή, η πύλη έχει ρυθμιστεί να χρησιμοποιεί NT SERVICE\PBIEgwService για τα διαπιστευτήρια εισόδου στην υπηρεσία των Windows. Μπορείτε να αλλάξετε τον λογαριασμό υπηρεσίας σε λογαριασμό χρήστη τομέα εντός του τομέα σας Active Directory. Εναλλακτικά, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε έναν διαχειριζόμενο λογαριασμό υπηρεσίας για να αποφύγετε την αλλαγή του κωδικού πρόσβασης.
Διαγνωστικά Πρόσθετη καταγραφή Η ενεργοποίηση αυτής της δυνατότητας παρέχει πρόσθετες λεπτομερείς πληροφορίες στο αρχείο καταγραφής, το οποίο περιλαμβάνει πληροφορίες διάρκειας. Αυτές οι πληροφορίες μπορεί να είναι χρήσιμες για να διαπιστώσετε γιατί ορισμένες απαντήσεις μέσω της πύλης είναι αργές. Η ενεργοποίηση αυτής της δυνατότητας μπορεί να αυξήσει το μέγεθος του αρχείου καταγραφής σημαντικά, ανάλογα με τη χρήση της πύλης. Επομένως, συνιστούμε να μην αφήσετε αυτήν τη ρύθμιση ενεργοποιημένη μακροπρόθεσμα.
Διαγνωστικά Αρχεία καταγραφής πύλης Παρέχει ένα αντίγραφο όλων των αρχείων καταγραφής πύλης σε ένα ενιαίο αρχείο σε μορφή .zip.
Διαγνωστικά Δοκιμή θυρών δικτύου Ελέγχει αν η πύλη έχει πρόσβαση σε όλες τις απαιτούμενες θύρες.
Δίκτυο Κατάσταση δικτύου Υποδεικνύει εάν η πύλη μπορεί να επικοινωνήσει εκτός του δικτύου σας. Η κατάσταση δικτύου εμφανίζεται είτε ως Σύνδεση είτε ως Αποσυνδεδεμένη.
Δίκτυο Λειτουργία HTTPS Επιβάλλει στην πύλη να επικοινωνεί με την αναμετάδοση Azure χρησιμοποιώντας HTTPS αντί για TCP όταν είναι ενεργοποιημένη.
Σύνδεσμοι Προσαρμοσμένες συνδέσεις δεδομένων Μπορείτε να συνδεθείτε και να αποκτήσετε πρόσβαση σε δεδομένα από το Power BI χρησιμοποιώντας προσαρμοσμένες συνδέσεις δεδομένων που αναπτύσσετε.
Κλειδιά αποκατάστασης Κλειδιά αποκατάστασης Αλλάζει το κλειδί αποκατάστασης που καθορίσατε κατά την εγκατάσταση της πύλης δεδομένων εσωτερικής εγκατάστασης. Αυτή η δυνατότητα δεν εμφανίζεται μέχρι να πραγματοποιήσετε είσοδο. Δεν διατίθεται στην πύλη δεδομένων εσωτερικής εγκατάστασης (προσωπική λειτουργία).

Επόμενα βήματα