Αναζήτηση πληροφοριών κύκλου ζωής προϊόντων και υπηρεσιών

Σημείωση

Εξαγωγή πληροφοριών κύκλου ζωής από τη σελίδα Εξαγωγής κύκλου ζωής.

Ο Κύκλος ζωής της Microsoft παρέχει συνεπείς και προβλέψιμες οδηγίες για υποστήριξη καθ' όλη τη διάρκεια ζωής ενός προϊόντος, βοηθώντας τους πελάτες να διαχειρίζονται τις επενδύσεις και τα περιβάλλοντα τους, ενώ παράλληλα σχεδιάζουν στρατηγικά για το μέλλον.

Αναζητήστε παρακάτω μια λίστα με εμπορικά προϊόντα και υπηρεσίες της Microsoft και, στη συνέχεια, επιλέξτε το αποτέλεσμά σας για να βρείτε χρονοδιαγράμματα υποστήριξης και συντήρησης, απαιτούμενες ενημερώσεις, πληροφορίες μετεγκατάστασης και απαιτήσεις συστήματος.