Εξαγωγή δεδομένων κύκλου ζωής

Εξαγωγή όλων των προϊόντων

Εξαγάγετε δεδομένα κύκλου ζωής για όλα τα προϊόντα, κάνοντας κλικ παρακάτω:

Εξαγωγή προϊόντων ανά οικογένεια και ομάδα

Επιλέξτε μια οικογένεια και, στη συνέχεια, μια ομάδα για εξαγωγή. Σημείωση: Η εξαγωγή θα ξεκινήσει όταν επιλεγεί η τιμή ομάδας.

Εξαγωγή προϊόντων έως την ημερομηνία λήξης της υποστήριξης

Επιλέξτε ένα έτος για να δείτε τα προϊόντα των οποίων η υποστήριξη λήγει. Σημείωση: Η εξαγωγή θα ξεκινήσει όταν επιλεχθεί η τιμή έτους.