Κοινή χρήση μέσω


Δημιουργία ροών επιφάνειας εργασίας

Χρησιμοποιώντας το Power Automate, μπορείτε να αναπτύξετε ροές επιφάνειας εργασίας που αυτοματοποιούν εργασίες στον υπολογιστή και στο Web. Αυτή η ενότητα παρουσιάζει όλους τους διαθέσιμους τρόπους για τη δημιουργία ροών επιφάνειας εργασίας και την έναρξη σχεδιασμού των αυτοματισμών σας.

Αρχίστε να δημιουργείτε ροές επιφάνειας εργασίας χρησιμοποιώντας παραδείγματα

Το Power Automate παρέχει μια εκτεταμένη συλλογή παραδειγμάτων για την εισαγωγή χρηστών στο RPA. Μπορείτε να βρείτε όλα τα διαθέσιμα παραδείγματα στην καρτέλα Παραδείγματα στην κονσόλα.

Στιγμιότυπο οθόνης της καρτέλας Παραδείγματα στην κονσόλα.

Για να αντιγράψετε ένα παράδειγμα στις ροές σας, κάντε δεξιό κλικ στο παράδειγμα και επιλέξτε Δημιουργία αντιγράφου. Η ροή που αντιγράφεται θα αποθηκευτεί στην καρτέλα Οι ροές μου.

Στιγμιότυπο οθόνης της επιλογής Δημιουργία αντιγράφου ενός παραδείγματος.

Εάν έχετε ανοίξει και επεξεργαστεί ένα παράδειγμα στη σχεδίαση ροής, επιλέξτε Αποθήκευση ως για να αντιγράψετε το επεξεργασμένο παράδειγμα στις ροές σας. Οι αλλαγές δεν είναι δυνατό να αποθηκευτούν στην αρχική ροή παραδείγματος.

Στιγμιότυπο οθόνης του κουμπιού Αποθήκευση ως σε ένα ανοικτό παράδειγμα.

Δημιουργία ροών επιφάνειας εργασίας μέσω της κονσόλας

Για να δημιουργήσετε μια ροή επιφάνειας εργασίας χρησιμοποιώντας το Power Automate για υπολογιστή:

  1. Εκκινήστε την εφαρμογή και επιλέξτε Νέα ροή στην κονσόλα.

    Στιγμιότυπο οθόνης του κουμπιού νέας ροής στην κονσόλα.

  2. Εισαγάγετε ένα όνομα για τη ροή επιφάνειας εργασίας και επιλέξτε Δημιουργία.

    Στιγμιότυπο οθόνης του παραθύρου διαλόγου δημιουργίας μιας ροής.

  3. Σχεδιάστε τη ροή σας στη σχεδίαση ροής και επιλέξτε Αποθήκευση. Κλείστε το πρόγραμμα σχεδίασης ροής και η ροή θα εμφανιστεί στην καρτέλα Οι ροές μου της κονσόλας.

    Στιγμιότυπο οθόνης ροής επιφάνειας εργασίας στην κονσόλα.

Δημιουργία ροών επιφάνειας εργασίας μέσω ροών cloud

Το Power Automate σάς επιτρέπει να δημιουργήσετε ροές επιφάνειας εργασίας μέσω ροών cloud και ενεργοποιήστε τες εξ αποστάσεως. Για να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτήν τη λειτουργικότητα, μεταβείτε στην Ενεργοποίηση ροών επιφάνειας εργασίας από ροές cloud.