Διαγραφή περιβάλλοντος

Μπορείτε να διαγράψετε ένα περιβάλλον για την ανάκτηση του χώρου αποθήκευσης και την κατάργηση προσωπικών πληροφοριών αναγνώρισης (PII).

Σημείωμα

Δεν μπορείτε να διαγράψετε το προεπιλεγμένο περιβάλλον.

  1. Συνδεθείτε στο https://admin.powerplatform.microsoft.com.

  2. Επιλέξτε ένα περιβάλλον και μετά επιλέξτε Διαγραφή.

    Διαγραφή περιβάλλοντος.

  3. Δώστε τα δεδομένα επιβεβαίωσης και, στη συνέχεια, επιλέξτε Επιβεβαίωση.

Σημείωμα

Η διεύθυνση URL ενός διαγραμμένου περιβάλλοντος δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ξανά για ένα άλλο περιβάλλον έως ότου έχουν περάσει τουλάχιστον 24 ώρες από τη διαγραφή του περιβάλλοντος.

Δείτε επίσης

Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας και επαναφορά περιβαλλόντων
Αυτόματη εκκαθάριση περιβάλλοντος
Διαχείριση περιβαλλόντων προστατευμένης εκτέλεσης
Επισκόπηση περιβαλλόντων
Microsoft.PowerApps.Administration.PowerShell
Επισκόπηση παραχώρησης άδειας χρήσης για το Power Platform