Καλή αρχιτεκτονική για το Power Platform

Η Καλή αρχιτεκτονική για το Microsoft Power Platform είναι ένα σύνολο βέλτιστων πρακτικών, καθοδήγησης αρχιτεκτονικής και εργαλείων επισκόπησης που σας βοηθούν να λαμβάνετε τεκμηριωμένες αποφάσεις σχετικά με τη σχεδίαση, τον προγραμματισμό και την υλοποίηση σύγχρονων φόρτων εργασίας εφαρμογών με το Microsoft Power Platform.

Καλή αρχιτεκτονική για το Power Platform

Σχεδιάστε σύγχρονους φόρτους εργασίας εφαρμογών που είναι κατασκευασμένοι για να αλλάζουν και να διαρκούν.

Η Καλή αρχιτεκτονική για το Power Platform σάς βοηθά να σχεδιάσετε τους φόρτους εργασίας των σύγχρονων εφαρμογών σας ώστε να ανταποκρίνονται στις τρέχουσες απαιτήσεις και να προσαρμόζονται στις μελλοντικές ανάγκες και προκλήσεις. Ξεκινήστε με τους πυλώνες και, στη συνέχεια, ευθυγραμμίστε τις σχεδιαστικές σας επιλογές με τις αρχές για κάθε πυλώνα. Δημιουργήστε ένα ισχυρό θεμέλιο για τον φόρτο εργασίας σας με βάση τις λίστες ελέγχου αναθεώρησης της σχεδίασης, τους οδηγούς προτάσεων και τις ανταλλαγές. Χρησιμοποιήστε την Αξιολόγηση για να σας βοηθήσει να προσδιορίσετε τους τομείς στους οποίους θα πρέπει να αφιερώσετε την προσοχή και τους πόρους σας.

Πυλώνες

 • Αξιοπιστία

  Διασφαλίστε ότι ο φόρτος εργασίας πληροί τους στόχους διαθεσιμότητας και ανάκαμψης με τη δημιουργία πλεονασμού και ανθεκτικότητας σε κλίμακα.

 • Ασφάλεια

  Προστατεύστε τον φόρτο εργασίας από επιθέσεις διατηρώντας την εμπιστευτικότητα και την ακεραιότητα των δεδομένων.

 • Επιχειρησιακή αριστεία

  Μειώστε τα προβλήματα στην παραγωγή με τη δημιουργία ολιστικής παρατηρησιμότητας και αυτοματοποιημένων συστημάτων.

 • Αποτελεσματικότητα επιδόσεων

  Προσαρμογή στις αλλαγές των απαιτήσεων που τίθενται στο φόρτο εργασίας μέσω οριζόντιας κλιμάκωσης και με δοκιμή των αλλαγών πριν από την ανάπτυξη στην παραγωγή.

 • Βελτιστοποίηση εμπειρίας

  Δημιουργήστε ουσιαστικές και χρήσιμες εμπειρίες που εξασφαλίζουν επιτυχημένα αποτελέσματα επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Τεκμηρίωση προϊόντος Power Platform