Μαθησιακός δίαυλος Microsoft Learn

Μηχανικός δεδομένων

Σχεδιάζετε και υλοποιείτε τη διαχείριση, παρακολούθηση και ασφάλεια των λύσεων δεδομένων. Συμμετάσχετε στην εκπαίδευση για να αναπτύξετε τις δεξιότητες και τις γνώσεις που απαιτούνται για να χτίσετε την καριέρα σας ως μια επιτυχημένη Μηχανικός δεδομένων.

Περιήγηση στην επίσημη συλλογή για μηχανικό δεδομένων
Μηχανικός δεδομένων

Τι είναι ένας μηχανικός δεδομένων;

Ένας μηχανικός δεδομένων ενσωματώνει, μετασχηματίζει και ενοποιεί δεδομένα από διάφορα δομημένα και μη δομημένα συστήματα δεδομένων σε δομές που είναι κατάλληλες για τη δημιουργία λύσεων ανάλυσης. Ο μηχανικός δεδομένων βοηθά επίσης στη σχεδίαση και υποστήριξη διοχετεύσεων δεδομένων και καταστημάτων δεδομένων που είναι υψηλών επιδόσεων, αποτελεσματικοί, οργανωμένοι και αξιόπιστοι, λαμβάνοντας υπόψη ένα συγκεκριμένο σύνολο επιχειρηματικών απαιτήσεων και περιορισμών.

Πιστοποιήσεις για μηχανικούς δεδομένων

Εικόνα σύσκεψης ατόμων

Σύνδεση

Ενδιαφέρεστε για επαγγελματική δικτύωση με άλλους μηχανικούς δεδομένων; Θα θέλατε να συνδεθείτε με την εκπαίδευση, την τοποθέτηση, την πρόσληψη συνεργατών ή τους εργοδότες για θέσεις εργασίας;