Οδηγός προγράμματος του Microsoft Learn για εκπαιδευτικούς

Επιλογή επισκόπησης προγράμματος-εκπαιδευτικού ιδρύματος

Το Microsoft Learn για εκπαιδευτικούς (MSLE) – Επιλογή εκπαιδευτικού ιδρύματος (Επιλογή εκπαιδευτικού ιδρύματος) είναι ένα πρόγραμμα για ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που προσφέρουν διαπιστευμένο πτυχίο, δίπλωμα, πιστοποιητικό ή προγράμματα συνεχούς ή περαιτέρω εκπαίδευσης, όπως κολέγια, πανεπιστήμια, κοινοτικά κολέγια, πολυτεχνεία και ορισμένα σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με επίκεντρο το STEM (Ιδρύματα) πρόσβαση σε πόρους ποιοτικής κατάρτισης και δωρεάν πιστοποιήσεις σχετικά με τεχνολογίες της Microsoft, με στόχο να βοηθήσουν τους εκπαιδευτικούς, το διδακτικό προσωπικό και το διδακτικό προσωπικό των ιδρυμάτων (εκπαιδευτικοί), καθώς και τους εγγεγραμμένους φοιτητές και μέλη (Φοιτητές) να αποκτήσουν δεξιότητες χρήσιμες για την επίτευξη του ακαδημαϊκού και του διδακτικού προσωπικού τους. Η επιλογή "Εκπαιδευτικό ίδρυμα" θα επιτρέψει στο ίδρυμά σας να:

 • Προσφέρετε ποιοτικά προγράμματα σπουδών τεχνολογίας για να βοηθήσετε τους φοιτητές να αποκτήσουν δεξιότητες με βάση τις τρέχουσες τεχνολογίες της Microsoft.
 • Παροχή πλούσιας υποστήριξης ενοποίησης προσθήκης λογαριασμών και προγραμμάτων σπουδών σε εκπαιδευτικούς.
 • Παροχή ευκαιριών κατάρτισης και επαγγελματικής ανάπτυξης στους εκπαιδευτικούς.
 • Προετοιμάστε τους φοιτητές και τους εκπαιδευτικούς για να κερδίσουν διαπιστευτήρια πιστοποίησης της Microsoft, μεταξύ άλλων προσφέροντας δωρεάν εξετάσεις πιστοποίησης για εκπαιδευτικούς.
 • Υποστήριξη φοιτητών με πρόσβαση σε δωρεάν εξετάσεις πιστοποίησης Βασικών εννοιών της Microsoft.
 • Προετοιμάστε τους φοιτητές να αποκτήσουν γνώσεις τεχνολογίας Microsoft που απαιτούνται για την επιτυχία στη σημερινή αγορά εργασίας.
 • Προωθήστε τη συμμετοχή του ιδρύματός σας σε αυτό το πρόγραμμα μέσω κοινών ευκαιριών δημοσίων σχέσεων με τη Microsoft.

Η επιλογή "Εκπαιδευτικό ίδρυμα" είναι ιδανική για ιδρύματα με πολλά μέλη διδακτικού προσωπικού που ενδιαφέρονται να δημιουργήσουν μια σχέση με τη Microsoft σε επίπεδο τμήματος, προγράμματος, σχολείου ή ιδρύματος. Όπως περιγράφεται παρακάτω, μια καθορισμένη επαφή από το Ίδρυμα θα ενεργεί ως σύμβουλος επιλογών εκπαιδευτικού ιδρύματος (Σύμβουλος προγράμματος). Ο Σύμβουλος προγράμματος θα είναι υπεύθυνος για τη διαχείριση της επιλογής εκπαιδευτικού ιδρύματος στο ίδρυμά σας και θα λειτουργήσει ως το κύριο σημείο διαχείρισης της επαφής με τη Microsoft για αυτό το πρόγραμμα. Το ίδρυμά σας θα έχει επίσης πρόσβαση σε έναν πόρο Microsoft Training Program Manager, ο οποίος θα βοηθήσει τον Σύμβουλο προγράμματος και τους Εκπαιδευτικούς να αποκτήσουν πρόσβαση και να επωφεληθούν από τα πλεονεκτήματα που περιγράφονται στο παρόν.

Αυτός ο οδηγός προγράμματος παρέχει μια επισκόπηση της επιλογής εκπαιδευτικού ιδρύματος, συμπεριλαμβανομένων των πλεονεκτημάτων, του προγράμματος σπουδών και των απαιτήσεων, καθώς και πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο συμμετοχής. Αυτός ο οδηγός προγράμματος συμπληρώνει και ενσωματώνεται με αναφορά στους Επιχειρηματικούς Όρους του Microsoft Learn για εκπαιδευτικούς, οι οποίοι, μαζί με τον παρόντα οδηγό προγράμματος, διέπουν τη συμμετοχή σας στην επιλογή "Εκπαιδευτικό ίδρυμα". Σε περίπτωση διένεξης μεταξύ των Επιχειρηματικών όρων του Microsoft Learn για εκπαιδευτικούς και αυτού του οδηγού προγράμματος, οι Επιχειρηματικοί όροι του Microsoft Learn για εκπαιδευτικούς θα ελέγχονται σε σχέση με την επιλογή "Εκπαιδευτικό ίδρυμα".

Επισκόπηση οφελών

Μέσω της επιλογής "Εκπαιδευτικό ίδρυμα", το ίδρυμά σας έχει πρόσβαση σε ένα ευρύ φάσμα πλεονεκτημάτων που καλύπτουν το οικοσύστημα του Microsoft Learn. Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτά τα πλεονεκτήματα μέσω της πύλης του Microsoft Learn για εκπαιδευτικούς ή/και επικοινωνώντας με έναν πόρο microsoft Training Program Manager για περισσότερες πληροφορίες. Τα οφέλη προορίζονται για χρήση μόνο από εκπαιδευτικούς και φοιτητές του Ιδρύματος (κατά περίπτωση) και μόνο σύμφωνα με τους όρους που ορίζονται στο παρόν και στους Επιχειρηματικούς Όρους.

Οφέλη για τα ιδρύματα

Τα ιδρύματα που είναι εγγεγραμμένα στην επιλογή "Εκπαιδευτικό ίδρυμα" λαμβάνουν τα ακόλουθα οφέλη:

 • Πρόσβαση στο αναπτυγμένο και εξουσιοδοτημένο επίσημο πρόγραμμα σπουδών της Microsoft (Microsoft Official Curriculum).
 • Πόρος microsoft Training Program Manager για την υποστήριξη της περιήγησης σε ιδρύματα για τα οφέλη και τη χρήση του προγράμματος.
 • Κοινές ευκαιρίες δημοσίων σχέσεων με τη Microsoft.

Οφέλη για εκπαιδευτικούς

Οι εκπαιδευτικοί που συνδέονται με ιδρύματα που είναι εγγεγραμμένα στην επιλογή εκπαιδευτικού ιδρύματος λαμβάνουν τα ακόλουθα οφέλη:

Πρόσβαση στο Επίσημο Πρόγραμμα σπουδών της Microsoft

 • Το Microsoft Official Curriculum, διαθέσιμο στο Κέντρο λήψης αρχείων του Microsoft Learning, χρησιμοποιείται για την εκπαίδευση επαγγελματιών IT, προγραμματιστών, φοιτητών σε ιδρύματα και άλλων μαθητών σχετικά με τις τεχνολογίες της Microsoft.
 • Το Microsoft Official Curriculum περιλαμβάνει θέματα cloud, δεδομένων, τεχνητής νοημοσύνης, ασφάλειας και επιχειρησιακών εφαρμογών.
 • Μπορείτε να βρείτε τη λίστα των ακριβών προγραμμάτων σπουδών πιστοποίησης που περιλαμβάνονται στο χαρτοφυλάκιο msle στη σελίδα Επισκόπηση προγράμματος MSLE.
 • Το υλικό των μαθημάτων του Microsoft Official Curriculum έχει σχεδιαστεί για μαθήματα που διδάσκονται σε μια περίοδο τεσσάρων (4) έως δώδεκα (12) εβδομάδων και καλύπτουν τους στόχους των εξετάσεων πιστοποίησης Microsoft μέσω μαθημάτων που βασίζονται σε αληθινά σενάρια και πρακτικές ασκήσεις ή εργαστήρια.

Δωρεάν εξετάσεις πιστοποίησης και κλειδιά δοκιμών πρακτικής εξάσκησης

 • Το ίδρυμά σας θα λάβει ένα (1) μη μεταβιβάσιμο κλειδί τεστ πρακτικής και ένα (1) μη μεταβιβάσιμο κουπόνι εξέτασης πιστοποίησης ανά εκπαιδευτικό.
 • Ενδέχεται να ζητηθούν επιπλέον κλειδιά πρακτικών εξετάσεων και εξετάσεις πιστοποίησης σε περίπτωση που ένας εκπαιδευτικός παραδώσει περισσότερους από έναν (1) τύπους Microsoft Official Curriculum (π.χ., AZ-900 και PL-900).

Πόροι για την ενεργοποίηση εκπαιδευτικών

 • Πρόσβαση σε δωρεάν θέσεις εργαστηρίου για εκπαιδευτικούς και τους μαθητές τους για να υποστηρίξουν την παράδοση προγράμματος σπουδών.
 • Εκπαίδευση online: Online μαθησιακοί δίαυλοι εξατομικευμένου ρυθμού και εκπαιδευτικές ενότητες μέσω του Learn.
 • Microsoft Official Curriculum: Πλήρης κύκλος μαθημάτων, περιεχόμενο εκπαιδευτικών ενοτήτων (συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων εργαστηρίων, όταν υπάρχουν διαθέσιμα) και οδηγός εκπαιδευτή.
 • Φύλλο δεδομένων κύκλου μαθημάτων: Επισκόπηση κύκλου μαθημάτων, περιγραφή και στόχοι εκμάθησης.
 • Οδηγός διδασκαλίας εκπαιδευτικών: Γενικές πληροφορίες κύκλου μαθημάτων για προετοιμασία για την παράδοση διδασκαλίας.
 • Οδηγός αξιολόγησης: Οδηγίες σχετικά με τον τρόπο ανάπτυξης διαμορφωτικών και αθροιστικών αξιολογήσεων για μαθητές.

Ευκαιρίες επαγγελματικής εξέλιξης και κατάρτισης

 • Συνεδρίες προετοιμασίας εικονικού εκπαιδευτικού – εκπαιδεύσεις παράδοσης μαθημάτων με τεχνικούς εκπαιδευτές της Microsoft και υπαλλήλους της Microsoft που διδάσκουν καθημερινά κύκλους μαθημάτων Microsoft στους πελάτες, περιγράφοντας λεπτομερώς τις βέλτιστες πρακτικές τους για τη διδασκαλία του Microsoft Official Curriculum.
 • Συμπερίληψη στην παγκόσμια κοινότητα Microsoft Learn για ομάδες εκπαιδευτικών μέσω της οποίας εκπαιδευτικοί από διαφορετικά ιδρύματα μπορούν να μοιραστούν γνώση και βέλτιστες πρακτικές σχετικά με τη διδασκαλία του Επίσημου προγράμματος σπουδών της Microsoft.
 • Προσκλήσεις σε webinar, ώρες γραφείου και ημέρες εικονικής εκπαίδευσης.
 • Υποστήριξη από την ομάδα καθολικού προγράμματος εκπαίδευσης του MSLE.

Παροχές για σπουδαστές

Οι φοιτητές που είναι εγγεγραμμένοι στον κύκλο μαθημάτων Επιλογή Εκπαιδευτικού Ιδρύματος ενός Ιδρύματος λαμβάνουν τα ακόλουθα οφέλη:

 • Πρόσβαση σε ολοκληρωμένα προγράμματα σπουδών της Microsoft Official.
 • Πρόσβαση σε θέσεις εργαστηρίου για φοιτητές για την υποστήριξη της παράδοσης προγράμματος σπουδών.
 • Πρόσβαση σε δωρεάν ευκαιρίες προετοιμασίας εξέτασης.
 • Πρόσβαση σε δωρεάν εξετάσεις πρακτικής εφαρμογής βασικών εννοιών και εξετάσεις πιστοποίησης.
 • Την ευκαιρία να αποκτήσετε αναγνωρισμένες πιστοποιήσεις από τον κλάδο.

Απαιτήσεις ιδρύματος

Ως ίδρυμα που είναι εγγεγραμμένο στην επιλογή εκπαιδευτικού ιδρύματος, θα έχετε πρόσβαση στο Microsoft Official Curriculum που μπορεί να παραδοθεί σε φοιτητές από τους εκπαιδευτικούς σας που πληρούν τις απαιτήσεις που ορίζονται στο παρόν.

Καταλληλότητα ιδρύματος

Η εγγραφή στην επιλογή "Εκπαιδευτικό ίδρυμα" είναι ανοιχτή για την επιλογή ιδρυμάτων που πληρούν τις απαιτήσεις εγκεκριμένων εκπαιδευτικών χρηστών που ορίζονται εδώ για τις περιοχές στις οποίες είναι οργανωμένα.

Απαιτήσεις για τους Συμβούλους προγραμμάτων

Κάθε ίδρυμα πρέπει να διορίσει έναν Σύμβουλο προγράμματος, ο οποίος θα είναι υπεύθυνος για τη διαχείριση της επιλογής εκπαιδευτικού ιδρύματος στο ίδρυμα και θα λειτουργεί ως το κύριο σημείο διαχείρισης της επαφής με τη Microsoft για το πρόγραμμα. Με τη συμμετοχή στην επιλογή εκπαιδευτικού ιδρύματος, ο Σύμβουλος προγράμματος συμφωνεί ότι:

 • Βεβαιωθείτε ότι αν περισσότερα από 10 μέλη του διδακτικού προσωπικού επιθυμούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα MSLE, θα διοριστεί ένας επιπλέον Σύμβουλος Προγράμματος για κάθε 10 μέλη του διδακτικού προσωπικού.
 • Βεβαιωθείτε ότι οι εκπαιδευτικοί του ιδρύματος συμμορφώνονται με τους όρους άδειας χρήσης της Microsoft για προγράμματα εκμάθησης με εκπαιδευτή Microsoft.
 • Αναγνωρίζει ότι οποιαδήποτε αναφορά δεδομένων και δεδομενικών πληροφοριών εξαρτάται από την ολοκλήρωση των προαναλεγμένων στοιχείων: (1) ολοκλήρωση ερευνών πριν και μετά τον κύκλο μαθημάτων και (2) δημιουργία και χρήση του αριθμού ομάδας εξετάσεων (EGN) για τις δοκιμές φοιτητών. Για οδηγίες βήμα προς βήμα σχετικά με τον τρόπο δημιουργίας ενός αριθμού ομάδας εξετάσεων, μεταβείτε στο https://certiport.pearsonvue.com/Support/PDFs/QRG-Exam-Groups.pdf. Για την παρακολούθηση των αποτελεσμάτων των εξετάσεων πιστοποίησης από το EGN, το ίδρυμά μας είναι ή θα γίνει ένα κέντρο δοκιμών Certiport (Βασικές έννοιες) ή Pearson (Βασικές έννοιες ή ARB) και μοιράζεται το EGN με τον πόρο μας Microsoft Training Program Manager.

Απαιτήσεις εκπαιδευτικού

Ως εκπαιδευτικός που συμμετέχει στην επιλογή εκπαιδευτικού ιδρύματος, θα έχετε πρόσβαση στο Microsoft Official Curriculum, τις ευκαιρίες εκπαίδευσης και άλλη υποστήριξη για να διασφαλίσετε ότι πληροίτε τις απαιτήσεις για να διδάξετε μαθήματα που ενσωματώνουν το Microsoft Official Curriculum και άλλα οφέλη.

Επιλεξιμότητα

Για να συμμετάσχει στην επιλογή εκπαιδευτικού ιδρύματος, ένας εκπαιδευτικός πρέπει να οριστεί για να γίνει εκπαιδευτικός εγγραφής για το Επίσημο Πρόγραμμα σπουδών της Microsoft από ένα συμμετέχον ίδρυμα μέσω του Συμβούλου Προγράμματος. Οι εκπαιδευτικοί πρέπει να παρακολουθήσουν μια συνεδρία προσθήκης λογαριασμών με τον πόρο Microsoft Training Program Manager (ή μέσω του μαθησιακού διαύλου προσθήκης στο Microsoft Learn για ιδρύματα που εργάζονται με εικονικούς παράγοντες) και να ακολουθήσουν εκπαίδευση και μελέτη του υλικού εκπαίδευσης των εξετάσεων πιστοποίησης για τους κύκλους μαθημάτων επιλογής εκπαιδευτικών ιδρυμάτων που σκοπεύουν να παραδώσουν. Οι εκπαιδευτικοί καλούνται να ακολουθήσουν πιστοποίηση για τα μαθήματα που σκοπεύουν να παραδώσουν (π.χ., να πιστοποιηθούν στο AI-900 πριν από την εκπαίδευση του AI-900 σε φοιτητές).

Απαιτήσεις για εκπαιδευτικούς

Για να παραδώσουν το Microsoft Official Curriculum και τις πιστοποιήσεις ως μέρος της επιλογής εκπαιδευτικού ιδρύματος, οι εκπαιδευτικοί πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες απαιτήσεις:

 • Παραμείνετε ενημερωμένοι σχετικά με Υπηρεσίες της Microsoft και το εγκεκριμένο υλικό μαθημάτων της Microsoft (συμπεριλαμβανομένου του Microsoft Official Curriculum) που παραδίδει ο εκπαιδευτικός. Ένας εύκολος τρόπος για να το κάνετε αυτό είναι να ακολουθήσετε το ιστολόγιο του Microsoft Learn.
 • Συμμορφωθείτε με τους όρους άδειας χρήσης της Microsoft για προγράμματα εκμάθησης με καθοδήγηση από εκπαιδευτή της Microsoft.

Εξετάσεις πρακτικής και πιστοποίησης

Με την πιστοποίηση στις τεχνολογίες της Microsoft, οι εκπαιδευτικοί μπορούν να παραμένουν ενημερωμένοι σχετικά με τις τεχνολογίες που διδάσκουν. Οι εκπαιδευτικοί που συμμετέχουν στην επιλογή εκπαιδευτικού ιδρύματος λαμβάνουν ένα (1) δωρεάν τεστ πρακτικής εξάσκησης και ένα (1) δωρεάν κουπόνι εξετάσεων πιστοποίησης για κάθε επίσημο προϊόν εκμάθησης της Microsoft που θα χρησιμοποιηθεί στην αίθουσα διδασκαλίας. Τα κλειδιά πρακτικής δοκιμής μπορούν να εξαργυρωθούν μέσω του συνεργάτη πρακτικής εξέτασης της Microsoft, MeasureUp. Οι πρακτικές εξετάσεις διατίθενται μόνο στα Αγγλικά. Τα κουπόνια εξετάσεων πιστοποίησης μπορούν να εξαργυρωθούν μέσω του Certiport, του PearsonVue ή ενός εξουσιοδοτημένου συνεργάτη. Τα κλειδιά και τα κουπόνια πρέπει να χρησιμοποιούνται σύμφωνα με όλες τις τεκμηριωμένες πολιτικές.

Οδηγός προγράμματος ιδρύματος του Microsoft Learn για εκπαιδευτικούς 155868863.3