Κέντρο για εκπαιδευτικούς του Microsoft Learn

Εκμάθηση με επίκεντρο τους φοιτητές/μαθητές

Αλλάξτε την εστίαση σε εκπαιδευτικές οδηγίες από δάσκαλο σε μαθητή.

Περιήγηση σε όλο το περιεχόμενο

Η διαδρομή σας για να ξεκινήσετε