Προετοιμασία

Ολοκληρώθηκε

Κεφάλαιο 2: Μάθετε σχετικά με τον πελάτη (15 λεπτά)

Ολοκληρώστε την καρτέλα Εντοπισμός πελάτη στο Φύλλο εργασίας έργου.

Επιλέξτε μια δημόσια εταιρεία με την οποία δεν είστε εξοικειωμένοι στον κλάδο των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών και χρησιμοποιήστε αυτά που μαθαίνετε για να ξεκινήσετε τον εντοπισμό αυτής της εταιρείας χρησιμοποιώντας δημόσιες προελεύσεις.

Εφαρμοσμένη άσκηση βιβλίου εργασίας έργου PL-600

Σημείωση

Οι χρήστες μπορεί να χρειαστεί να κάνουν κλικ στην επιλογή "Λήψη"