Εισαγωγή

Ολοκληρώθηκε

Στο Microsoft Power BI, το μοντέλο δεδομένων υποστηρίζει την ανάπτυξη αναφορών και πινάκων εργαλείων. Για να δημιουργήσετε τις σωστές αναφορές και πίνακες εργαλείων, θα πρέπει να έχετε κατανοήσει καλά τις ερωτήσεις που θα κάνουν οι χρήστες των αναφορών και πινάκων εργαλείων σας. Το επόμενο σημείο στο οποίο θα πρέπει να εστιάσετε θα είναι η σχεδίαση του μοντέλου δεδομένων που θα υποστηρίζει καλύτερα τις απεικονίσεις στις αναφορές και τους πίνακες εργαλείων σας. Αφού καταλήξετε σε μια σχεδίαση μοντέλου, θα είστε έτοιμοι να χρησιμοποιήσετε το Power BI Desktop για την ανάπτυξη του μοντέλου.

Όταν αναπτύσσετε το μοντέλο, θα ολοκληρώσετε τις ακόλουθες εργασίες:

  • Σύνδεση σε δεδομένα
  • Μετασχηματισμός και προετοιμασία δεδομένων
  • Ορισμός επιχειρηματικής λογικής με την προσθήκη υπολογισμών Παραστάσεων ανάλυσης δεδομένων (DAX)
  • Επιβολή αδειών δεδομένων με ασφάλεια σε επίπεδο γραμμών προσθέτοντας ρόλους
  • Δημοσίευση του μοντέλου στο Power BI

Η κατανόηση της δομής μοντέλων δεδομένων μπορεί να σας βοηθήσει να σχεδιάσετε το σωστό μοντέλο για την υποστήριξη των αναφορών και πινάκων εργαλείων σας. Ένα μοντέλο δεδομένων μπορεί να αναπτυχθεί με πολλούς τρόπους, όμως ένας ή αρκετοί από αυτούς τους τρόπους είναι βέλτιστοι. Τα βέλτιστα μοντέλα είναι σημαντικά για την παροχή καλών επιδόσεων ερωτημάτων και για την ελαχιστοποίηση των χρόνων ανανέωσης δεδομένων και της χρήσης πόρων υπηρεσίας, συμπεριλαμβανομένης της μνήμης και της CPU. Όσο λιγότεροι πόροι χρησιμοποιούνται, τόσο περισσότερα μοντέλα μπορούν να φιλοξενηθούν και με χαμηλότερο κόστος.

Παρακολουθήστε το παρακάτω βίντεο για να μάθετε από τι αποτελείται ένα μοντέλο δεδομένων που αναπτύσσεται στο Power BI Desktop.