Προσθήκη γραμμών αναφοράς από το τμήμα παραθύρου "Ανάλυση"

Ολοκληρώθηκε

Με το τμήμα παραθύρου Ανάλυση στο Power BI, μπορείτε να προσθέσετε δυναμικές γραμμές αναφοράς, όπως γραμμή ελάχιστης τιμής, γραμμή μέγιστης τιμής και γραμμή μέσου όρου. Το τμήμα παραθύρου Ανάλυση προβλέπει επίσης τα δεδομένα σας και σας δίνει τον έλεγχο του τρόπου διεξαγωγής της πρόβλεψης. Μια κύρια διαφορά είναι η επιλογή συμμετρικής σκίασης, η οποία επιτρέπει τη σκίαση φόντου βάσει δεδομένων σε γραφήματα διασποράς. Αυτή η δυνατότητα είναι χρήσιμη εάν σκοπεύετε να περικόψετε έναν άξονα, αλλά θέλετε να καλέσετε την προσοχή του χρήστη σε αυτόν.

Το τμήμα παραθύρου Ανάλυση στο Power BI είναι παρόμοιο με το τμήμα παραθύρου Ανάλυση στο Tableau.