Συνεργασία και κοινή χρήση στο Power BI

Μεσαίου επιπέδου
Business Analyst
Data Analyst
Microsoft Power Platform
Power BI

Δημοσιεύστε και μοιραστείτε στο Power BI τις αναφορές και τους πίνακες εργαλείων σας με τους συναδέλφους σας στον οργανισμό ή με όλους τους χρήστες στο Web.

Στόχοι εκμάθησης

Σε αυτή την εκπαιδευτική ενότητα, θα κάνετε τα εξής:

  • Δημοσίευση αναφορών
  • Εκτύπωση και εξαγωγή αναφορών
  • Δημιουργία εφαρμογών
  • Ενοποίηση με το OneDrive
  • Δημοσίευση στο Web

Προαπαιτούμενα στοιχεία

Απόκτηση πρόσβασης στο Power BI Desktop