Εισαγωγή στις απεικονίσεις στο Power BI

Ολοκληρώθηκε

Οι απεικονίσεις σάς επιτρέπουν να παρουσιάζετε δεδομένα με εντυπωσιακό και διορατικό τρόπο και σας βοηθούν να εμφανίζετε τα σημαντικά στοιχεία τους. Το Power BI έχει πολλές εντυπωσιακές απεικονίσεις και πολλές άλλες κυκλοφορούν συχνά.

Δείτε τις εργασίες που θα ολοκληρώσετε σε αυτή την εκπαιδευτική ενότητα:

  • Εξερεύνηση απεικονίσεων του Power BI
  • Δημιουργία απεικονίσεων

Εννοιολογικό γραφικό των εργασιών σε αυτή την εκπαιδευτική ενότητα.

Βίντεο: Απεικονίσεις στο Power BI

Αυτό το μάθημα αρχίζει με τις βασικές απεικονίσεις, δηλαδή τις απλές απεικονίσεις που όλοι γνωρίζουν, για να βεβαιωθούμε ότι γνωρίζετε τα στοιχεία τους. Η υπόλοιπη εκπαιδευτική ενότητα θα παρέχει πιο προηγμένες, ή τουλάχιστον λιγότερο κοινές, λεπτομέρειες για να βελτιώσετε τις γνώσεις σας στη δημιουργία αναφορών.

Στιγμιότυπο οθόνης ενός παραδείγματος αναφοράς με 4 κοινές απεικονίσεις.

Η απεικόνιση των δεδομένων είναι ένα από τα βασικά μέρη και τα βασικά δομικά στοιχεία του Power BI. Η δημιουργία απεικονίσεων είναι ένας από τους πιο αποτελεσματικούς τρόπους για να βρείτε και να μοιραστείτε δεδομενικές πληροφορίες.

Θα ανακαλύψετε πολλές απεικονίσεις στο Power BI, οι οποίες προσφέρουν δυνατότητες όπως απλά γραφήματα ράβδων, γραφήματα πίτας και χάρτες, αλλά και πιο εξεζητημένες προσφορές, όπως γραφήματα καταρράκτη, ομαδοποίησης και μετρητές. Το Power BI Desktop παρέχει επίσης εκτενή εργαλεία μορφοποίησης σελίδων, όπως σχήματα και εικόνες, που βοηθούν στη δημιουργία ζωντανών αναφορών.