Ελέγξτε τις γνώσεις σας

Ολοκληρώθηκε

Απαντήστε στις ακόλουθες ερωτήσεις για να δείτε τι έχετε μάθει.

1.

Θέλετε οι αναγνώστες της αναφοράς σας να μπορούν να δουν την απεικόνιση του γραφήματος ράβδων για οποιοδήποτε έτος που επιλέγουν. Ποιο εργαλείο θα χρησιμοποιούσατε;

2.

Εάν ήσαστε πολύ ικανοποιημένοι με την εμφάνιση μιας σελίδας και θέλετε η επόμενη σελίδα να έχει την ίδια εμφάνιση, ποια θα ήταν η καλύτερη μέθοδος;

3.

Ποιο σενάριο θα ήταν καλή περίπτωση για τη χρήση χαρτών φυσαλίδων;