Σημειώσεις έκδοσης της υπηρεσίας εταιρικών αναφορών του Microsoft Learn

Οι παρακάτω πληροφορίες παρατίθενται οι ενημερώσεις που έγιναν για την επισκόπηση δυνατοτήτων της υπηρεσίας εταιρικών αναφορών του Microsoft Learn και τις ημερομηνίες που έγιναν.

2022

  • 2022-05-02: Προστέθηκαν δεδομένα ολοκλήρωσης πιστοποίησης για χρήστες και ιεραρχία πιστοποίησης

2021

  • 2021-07-13: Κυκλοφόρησε το πρότυπο του Power BI για τον χώρο αποθήκευσης SQL

2020

  • 2020-12-15: Υπηρεσία εταιρικών αναφορών του Learn που κυκλοφόρησε με δεδομένα σχετικά με τις μονάδες που ολοκληρώθηκαν, τις εκπαιδευτικές ενότητες που ξεκίνησαν και ολοκληρώθηκαν, τις διαδρομές εκμάθησης που ολοκληρώθηκαν, τα επιτεύγματα & (τρόπαια με σήματα) που κερδήθηκαν, τα κέρδη xp και τους πίνακες ιεραρχίας για εκπαιδευτικές ενότητες και μαθησιακούς διαύλους