Επεξεργασία

Κοινή χρήση μέσω


KB4495256 - Cumulative Update 7 for SQL Server 2016 SP2

Release Date:   May 22, 2019
Version:   13.0.5337.0

This article describes Cumulative Update package 7 (CU7) (build number: 13.0.5337.0) for Microsoft SQL Server 2016 Service Pack 2 (SP2). This update contains fixes that were released after the initial release of SQL Server 2016 SP2.

Improvements and fixes included in this update

Bug reference Description Fix area
12800325 FIX: Database may crash when multiple threads update permissions on the same database in SQL Server 2016 (KB4497222) Analysis Services
12639785 FIX: Manual failover between forwarder and secondary replica fails with all replicas synchronized in SQL Server 2016 (KB4492604) High Availability
12722070 FIX: Access violation occurs when you query sys.dm_hadr_availability_replica_states in SQL Server 2016 (KB4491560) High Availability
12783210 FIX: Access violation occurs when you run a query against sys.availability_replicas in SQL Server 2016 (KB4494225) High Availability
12823777 FIX: Data movement to DAG Forwarder doesn't resume automatically after connection time-out in SQL Server 2016 (KB4501797) High Availability
12860702 FIX: AG is suspended when cross-database transaction is applied on AG databases in SQL Server 2016 (KB4500770) High Availability
12865860 FIX: Fail to join the secondary replica if the database has a defunct filegroup in SQL Server 2014 and 2016 (KB4497230) High Availability
12572712 FIX: Assertion error occurs when you run a query to access sys.dm_db_xtp_checkpoint_files in SQL Server 2016 (KB4502428) In-Memory OLTP
12819451 FIX: Floating point exception error 3628 occurs when you query DMV sys.dm_db_xtp_hash_index_stats in SQL Server 2016 (KB4491696) In-Memory OLTP
12865856 FIX: SQL jobs fail due to blocking in SSISDB in SQL Server 2014 and 2016 (KB4338636) Integration Services
12770729 FIX: HTML files can't be opened directly from the web portal in SSRS 2016 (KB4493765) Reporting Services
12834142 FIX: URL encoding is incorrect when the Excel workbook name is in Russian language in SSRS 2016 (KB4501741) Reporting Services
12750695 Improvement: Enable PDW APS to access TRY_CONVERT() function in SQL Server 2016 (KB4501052) SQL Engine
12748363 FIX: Indirect checkpoints on tempdb database cause "Non-yielding scheduler" error in SQL Server 2016 (KB4497928) SQL Engine
12796269 FIX: Adding new Publication may fail if distribution database is in AG and collation is set to BIN in SQL Server 2016 (KB4494805) SQL Engine
12801855 FIX: Remote ad hoc queries that use OPENDATASOURCE produce an incorrect error message when the new OLE DB provider is used (KB4495547) SQL Engine
12809383 FIX: Repl_Schema_Access wait issues when there are multiple publisher databases on the same instance of SQL Server 2016 (KB4488036) SQL Engine
12816125 FIX: Access violation occurs when you run sys.fn_dump_dblog function in SQL Server 2016 (KB4502427) SQL Engine
12816588 FIX: Query against table with both clustered columnstore index and nonclustered rowstore index may return incorrect results in SQL Server 2016 (KB4497225) SQL Engine
12865873 FIX: Log reader agent may fail after AG failover with TF 1448 enabled in SQL Server 2014 and 2016 (KB4499231) SQL Engine
12865876 FIX: Columnstore filter pushdown may return wrong results when there's an overflow in filter expressions in SQL Server 2014 and 2016 (KB4497701) SQL Engine
12865966 FIX: "Non-yielding Scheduler" occurs when you clean up in-memory runtime statistics of Query Store in SQL Server 2016 (KB4501205) SQL Engine
12866582 FIX: Tlog grows quickly when you run auto cleanup procedure in SQL Server 2016 (KB4500403) SQL Engine
12931646 FIX: Error occurs when you back up a virtual machine with non-component based backup in SQL Server 2016 (KB4493364) SQL Engine
12673144 FIX: Assertion error occurs when you use sys.dm_exec_query_statistics_xml in SQL Server 2016 (KB4490136) SQL performance
12805639 FIX: SQL Server 2016 doesn't perform the requested pre-row assignments when you use MERGE statement that performs assignments of local variables for each row (KB4502400) SQL performance
12822163 FIX: Filtered index may be corrupted when you rebuild index in parallel in SQL Server 2014 and 2016 (KB4489150) SQL performance

How to obtain this cumulative update package

The following update is available from the Microsoft Download Center:

Download the latest cumulative update package for SQL Server 2016 SP2 now

If the download page doesn't appear, contact Microsoft Customer Service and Support to obtain the cumulative update package.

Note

After future cumulative updates are released for SQL Server 2016, this CU can be located and downloaded from the Microsoft Windows Update Catalog. However, we recommend that you always install the latest cumulative update that is available.

Notes for this update

Cumulative update

Cumulative updates (CU) are now available at the Microsoft Download Center.

Only the most recent CU that was released for SQL Server 2016 SP2 is available at the Download Center.

 • Each new CU contains all the fixes that were included with the previous CU for the installed version/Service Pack of SQL Server.
 • Microsoft recommends ongoing, proactive installation of CUs as they become available:
  • SQL Server CUs are certified to the same levels as Service Packs, and should be installed at the same level of confidence.
  • Historical data shows that a significant number of support cases involve an issue that has already been addressed in a released CU.
  • CUs might contain added value over and above hotfixes. This includes supportability, manageability, and reliability updates.
 • Just as for SQL Server service packs, we recommend that you test CUs before you deploy them to production environments.
 • We recommend that you upgrade your SQL Server installation to the latest SQL Server 2016 service pack.
Hybrid environments deployment

When you deploy an update to a hybrid environment (such as Always On, replication, cluster, and mirroring), we recommend that you refer to the following articles before you deploy the update:

Language support

SQL Server Cumulative Updates are currently multilingual. Therefore, this cumulative update package isn't specific to one language. It applies to all supported languages.

Components (features) updated

One CU package includes all available updates for all SQL Server 2016 components (features). However, the cumulative update package updates only those components that are currently installed on the SQL Server instance that you select to be serviced. If a SQL Server feature (for example, Analysis Services) is added to the instance after this CU is applied, you must reapply this CU to update the new feature to this CU.

Support for this update

If other issues occur, or if any troubleshooting is required, you might have to create a separate service request. The usual support costs will apply to additional support questions and to issues that don't qualify for this specific cumulative update package. For a complete list of Microsoft Customer Service and Support telephone numbers, or to create a separate service request, go to the Microsoft support website.

How to uninstall this update
 1. In Control Panel, select View installed updates under Programs and Features.
 2. Locate the entry that corresponds to this cumulative update package under Microsoft SQL Server 2016.
 3. Press and hold (or right-click) the entry, and then select Uninstall.

Cumulative update package information

Prerequisites

To apply this cumulative update package, you must be running SQL Server 2016 SP2.

Restart information

You might have to restart the computer after you apply this cumulative update package.

Registry information

To use one of the hotfixes in this package, you don't have to make any changes to the registry.

File information

Cumulative update package file information

The English version of this package has the file attributes (or later file attributes) that are listed in the following table. The dates and times for these files are listed in Coordinated Universal Time (UTC). When you view the file information, it's converted to local time. To find the difference between UTC and local time, use the Time Zone tab in the Date and Time item in Control Panel.

x64-based versions

SQL Server 2016 Analysis Services

File name File version File size Date Time Platform
Microsoft.analysisservices.server.core.dll 13.0.5337.0 1348400 16-May-19 13:15 x86
Microsoft.applicationinsights.dll 2.7.0.13435 329872 06-Jul-18 22:33 x86
Microsoft.powerbi.adomdclient.dll 13.0.5337.0 990536 16-May-19 13:15 x86
Microsoft.powerbi.adomdclient.dll 13.0.5337.0 990296 16-May-19 13:17 x86
Msmdctr.dll 2015.131.5337.0 40264 16-May-19 13:13 x64
Msmdlocal.dll 2015.131.5337.0 37103912 16-May-19 13:12 x86
Msmdlocal.dll 2015.131.5337.0 56208984 16-May-19 13:14 x64
Msmdsrv.exe 2015.131.5337.0 56747824 16-May-19 13:12 x64
Msmgdsrv.dll 2015.131.5337.0 7507248 16-May-19 13:12 x64
Msmgdsrv.dll 2015.131.5337.0 6507824 16-May-19 13:12 x86
Msolap130.dll 2015.131.5337.0 7008344 16-May-19 13:11 x86
Msolap130.dll 2015.131.5337.0 8639280 16-May-19 13:14 x64
Msolui130.dll 2015.131.5337.0 287536 16-May-19 13:11 x86
Msolui130.dll 2015.131.5337.0 310360 16-May-19 13:14 x64
Sql_as_keyfile.dll 2015.131.5337.0 100656 16-May-19 13:14 x64
Sqlboot.dll 2015.131.5337.0 186664 16-May-19 13:13 x64
Sqlceip.exe 13.0.5337.0 256088 16-May-19 13:08 x86
Sqldumper.exe 2015.131.5337.0 107608 16-May-19 13:10 x86
Sqldumper.exe 2015.131.5337.0 127064 16-May-19 13:14 x64
Tmapi.dll 2015.131.5337.0 4346160 16-May-19 13:00 x64
Tmcachemgr.dll 2015.131.5337.0 2826544 16-May-19 13:00 x64
Tmpersistence.dll 2015.131.5337.0 1071408 16-May-19 13:00 x64
Tmtransactions.dll 2015.131.5337.0 1352288 16-May-19 13:00 x64
Xe.dll 2015.131.5337.0 626480 16-May-19 13:12 x64
Xmlrw.dll 2015.131.5337.0 259680 16-May-19 13:10 x86
Xmlrw.dll 2015.131.5337.0 319064 16-May-19 13:11 x64
Xmlrwbin.dll 2015.131.5337.0 191584 16-May-19 13:10 x86
Xmlrwbin.dll 2015.131.5337.0 227416 16-May-19 13:10 x64
Xmsrv.dll 2015.131.5337.0 24050992 16-May-19 13:00 x64
Xmsrv.dll 2015.131.5337.0 32727648 16-May-19 13:10 x86

SQL Server 2016 Database Services Common Core

File name File version File size Date Time Platform
Batchparser.dll 2015.131.5337.0 160352 16-May-19 13:10 x86
Batchparser.dll 2015.131.5337.0 181040 16-May-19 13:12 x64
Instapi150.dll 2015.131.5337.0 53344 16-May-19 13:10 x86
Instapi150.dll 2015.131.5337.0 61232 16-May-19 13:11 x64
Isacctchange.dll 2015.131.5337.0 29280 16-May-19 13:09 x86
Isacctchange.dll 2015.131.5337.0 30808 16-May-19 13:14 x64
Microsoft.analysisservices.adomdclient.dll 13.0.5337.0 1027672 16-May-19 13:11 x86
Microsoft.analysisservices.adomdclient.dll 13.0.5337.0 1027672 16-May-19 13:16 x86
Microsoft.analysisservices.adomdclient.dll 13.0.5337.0 1027672 16-May-19 13:11 x86
Microsoft.analysisservices.adomdclient.dll 13.0.5337.0 1027672 16-May-19 13:16 x86
Microsoft.analysisservices.core.dll 13.0.5337.0 1348912 16-May-19 13:11 x86
Microsoft.analysisservices.dll 13.0.5337.0 702768 16-May-19 13:11 x86
Microsoft.analysisservices.tabular.dll 13.0.5337.0 765528 16-May-19 13:11 x86
Microsoft.analysisservices.tabular.json.dll 13.0.5337.0 520792 16-May-19 13:11 x86
Microsoft.analysisservices.xmla.dll 13.0.5337.0 711984 16-May-19 13:11 x86
Microsoft.analysisservices.xmla.dll 13.0.5337.0 711984 16-May-19 13:15 x86
Microsoft.sqlserver.mgdsqldumper.dll 2015.131.5337.0 73008 16-May-19 13:15 x86
Microsoft.sqlserver.mgdsqldumper.dll 2015.131.5337.0 75360 16-May-19 13:16 x64
Msasxpress.dll 2015.131.5337.0 32072 16-May-19 13:11 x86
Msasxpress.dll 2015.131.5337.0 35928 16-May-19 13:16 x64
Pbsvcacctsync.dll 2015.131.5337.0 59992 16-May-19 13:11 x86
Pbsvcacctsync.dll 2015.131.5337.0 73008 16-May-19 13:13 x64
Sql_common_core_keyfile.dll 2015.131.5337.0 100656 16-May-19 13:14 x64
Sqldumper.exe 2015.131.5337.0 107608 16-May-19 13:10 x86
Sqldumper.exe 2015.131.5337.0 127064 16-May-19 13:14 x64
Sqlftacct.dll 2015.131.5337.0 46896 16-May-19 13:11 x86
Sqlftacct.dll 2015.131.5337.0 52016 16-May-19 13:13 x64
Sqlmgmprovider.dll 2015.131.5337.0 406320 16-May-19 13:00 x64
Sqlmgmprovider.dll 2015.131.5337.0 365872 16-May-19 13:11 x86
Sqlsecacctchg.dll 2015.131.5337.0 37680 16-May-19 13:00 x64
Sqlsecacctchg.dll 2015.131.5337.0 35120 16-May-19 13:11 x86
Sqltdiagn.dll 2015.131.5337.0 67888 16-May-19 13:00 x64
Sqltdiagn.dll 2015.131.5337.0 60504 16-May-19 13:11 x86

SQL Server 2016 sql_dreplay_client

File name File version File size Date Time Platform
Dreplayclient.exe 2015.131.5337.0 121136 16-May-19 13:11 x86
Dreplaycommon.dll 2015.131.5337.0 690776 16-May-19 13:11 x86
Dreplayutil.dll 2015.131.5337.0 309856 16-May-19 13:10 x86
Instapi150.dll 2015.131.5337.0 61232 16-May-19 13:11 x64
Sql_dreplay_client_keyfile.dll 2015.131.5337.0 100656 16-May-19 13:14 x64
Sqlresourceloader.dll 2015.131.5337.0 28248 16-May-19 13:12 x86

SQL Server 2016 sql_dreplay_controller

File name File version File size Date Time Platform
Dreplaycommon.dll 2015.131.5337.0 690776 16-May-19 13:11 x86
Dreplaycontroller.exe 2015.131.5337.0 350296 16-May-19 13:11 x86
Dreplayprocess.dll 2015.131.5337.0 171616 16-May-19 13:10 x86
Instapi150.dll 2015.131.5337.0 61232 16-May-19 13:11 x64
Sql_dreplay_controller_keyfile.dll 2015.131.5337.0 100656 16-May-19 13:14 x64
Sqlresourceloader.dll 2015.131.5337.0 28248 16-May-19 13:12 x86

SQL Server 2016 Database Services Core Instance

File name File version File size Date Time Platform
Backuptourl.exe 13.0.5337.0 41048 16-May-19 13:11 x64
Batchparser.dll 2015.131.5337.0 181040 16-May-19 13:12 x64
Datacollectorcontroller.dll 2015.131.5337.0 225368 16-May-19 13:14 x64
Dcexec.exe 2015.131.5337.0 74328 16-May-19 13:11 x64
Fssres.dll 2015.131.5337.0 81712 16-May-19 13:13 x64
Hadrres.dll 2015.131.5337.0 177752 16-May-19 13:11 x64
Hkcompile.dll 2015.131.5337.0 1298008 16-May-19 13:11 x64
Hkengine.dll 2015.131.5337.0 5601072 16-May-19 13:11 x64
Hkruntime.dll 2015.131.5337.0 158808 16-May-19 13:11 x64
Microsoft.applicationinsights.dll 2.7.0.13435 329872 06-Jul-18 22:33 x86
Microsoft.sqlautoadmin.autobackupagent.dll 13.0.5337.0 234288 16-May-19 13:18 x86
Microsoft.sqlserver.vdiinterface.dll 2015.131.5337.0 72496 16-May-19 13:13 x64
Microsoft.sqlserver.xe.core.dll 2015.131.5337.0 65112 16-May-19 13:15 x64
Microsoft.sqlserver.xevent.configuration.dll 2015.131.5337.0 150104 16-May-19 13:15 x64
Microsoft.sqlserver.xevent.dll 2015.131.5337.0 158808 16-May-19 13:15 x64
Microsoft.sqlserver.xevent.linq.dll 2015.131.5337.0 271960 16-May-19 13:15 x64
Microsoft.sqlserver.xevent.targets.dll 2015.131.5337.0 74840 16-May-19 13:15 x64
Odsole70.dll 2015.131.5337.0 92976 16-May-19 13:14 x64
Opends60.dll 2015.131.5337.0 33072 16-May-19 13:10 x64
Qds.dll 2015.131.5337.0 869672 16-May-19 13:13 x64
Rsfxft.dll 2015.131.5337.0 34392 16-May-19 13:11 x64
Sqagtres.dll 2015.131.5337.0 64808 16-May-19 13:14 x64
Sql_engine_core_inst_keyfile.dll 2015.131.5337.0 100656 16-May-19 13:14 x64
Sqlaamss.dll 2015.131.5337.0 80688 16-May-19 13:12 x64
Sqlaccess.dll 2015.131.5337.0 462936 16-May-19 13:14 x64
Sqlagent.exe 2015.131.5337.0 566360 16-May-19 13:10 x64
Sqlagentctr130.dll 2015.131.5337.0 44128 16-May-19 13:10 x86
Sqlagentctr130.dll 2015.131.5337.0 52016 16-May-19 13:13 x64
Sqlagentlog.dll 2015.131.5337.0 33072 16-May-19 13:13 x64
Sqlagentmail.dll 2015.131.5337.0 47704 16-May-19 13:12 x64
Sqlboot.dll 2015.131.5337.0 186664 16-May-19 13:13 x64
Sqlceip.exe 13.0.5337.0 256088 16-May-19 13:08 x86
Sqlcmdss.dll 2015.131.5337.0 60208 16-May-19 13:13 x64
Sqldk.dll 2015.131.5337.0 2588248 16-May-19 13:14 x64
Sqldtsss.dll 2015.131.5337.0 97584 16-May-19 13:11 x64
Sqliosim.com 2015.131.5337.0 307808 16-May-19 13:10 x64
Sqliosim.exe 2015.131.5337.0 3014448 16-May-19 13:11 x64
Sqllang.dll 2015.131.5337.0 39530072 16-May-19 13:14 x64
Sqlmin.dll 2015.131.5337.0 37908576 16-May-19 13:01 x64
Sqlolapss.dll 2015.131.5337.0 97880 16-May-19 13:11 x64
Sqlos.dll 2015.131.5337.0 26416 16-May-19 13:10 x64
Sqlpowershellss.dll 2015.131.5337.0 58672 16-May-19 13:00 x64
Sqlrepss.dll 2015.131.5337.0 55088 16-May-19 13:00 x64
Sqlresld.dll 2015.131.5337.0 30816 16-May-19 13:00 x64
Sqlresourceloader.dll 2015.131.5337.0 31024 16-May-19 13:00 x64
Sqlscm.dll 2015.131.5337.0 61232 16-May-19 13:12 x64
Sqlscriptdowngrade.dll 2015.131.5337.0 27952 16-May-19 13:00 x64
Sqlscriptupgrade.dll 2015.131.5337.0 5808944 16-May-19 13:11 x64
Sqlserverspatial150.dll 2015.131.5337.0 732976 16-May-19 13:11 x64
Sqlservr.exe 2015.131.5337.0 393008 16-May-19 13:10 x64
Sqlsvc.dll 2015.131.5337.0 152392 16-May-19 13:00 x64
Sqltses.dll 2015.131.5337.0 8923952 16-May-19 13:00 x64
Sqsrvres.dll 2015.131.5337.0 251184 16-May-19 13:00 x64
Xe.dll 2015.131.5337.0 626480 16-May-19 13:12 x64
Xmlrw.dll 2015.131.5337.0 319064 16-May-19 13:11 x64
Xmlrwbin.dll 2015.131.5337.0 227416 16-May-19 13:10 x64
Xpadsi.exe 2015.131.5337.0 79152 16-May-19 13:13 x64
Xplog70.dll 2015.131.5337.0 65864 16-May-19 13:11 x64
Xpsqlbot.dll 2015.131.5337.0 33584 16-May-19 13:10 x64
Xpstar.dll 2015.131.5337.0 422488 16-May-19 13:10 x64

SQL Server 2016 Database Services Core Shared

File name File version File size Date Time Platform
Batchparser.dll 2015.131.5337.0 160352 16-May-19 13:10 x86
Batchparser.dll 2015.131.5337.0 181040 16-May-19 13:12 x64
Bcp.exe 2015.131.5337.0 119896 16-May-19 13:14 x64
Commanddest.dll 2015.131.5337.0 248920 16-May-19 13:14 x64
Datacollectorenumerators.dll 2015.131.5337.0 115800 16-May-19 13:14 x64
Datacollectortasks.dll 2015.131.5337.0 187992 16-May-19 13:14 x64
Distrib.exe 2015.131.5337.0 191064 16-May-19 13:11 x64
Dteparse.dll 2015.131.5337.0 109872 16-May-19 13:14 x64
Dteparsemgd.dll 2015.131.5337.0 88664 16-May-19 13:16 x64
Dtepkg.dll 2015.131.5337.0 137304 16-May-19 13:14 x64
Dtexec.exe 2015.131.5337.0 72792 16-May-19 13:11 x64
Dts.dll 2015.131.5337.0 3147080 16-May-19 13:14 x64
Dtscomexpreval.dll 2015.131.5337.0 477272 16-May-19 13:14 x64
Dtsconn.dll 2015.131.5337.0 492632 16-May-19 13:14 x64
Dtshost.exe 2015.131.5337.0 86616 16-May-19 13:11 x64
Dtslog.dll 2015.131.5337.0 120624 16-May-19 13:14 x64
Dtsmsg150.dll 2015.131.5337.0 545368 16-May-19 13:14 x64
Dtspipeline.dll 2015.131.5337.0 1279064 16-May-19 13:14 x64
Dtspipelineperf150.dll 2015.131.5337.0 48216 16-May-19 13:14 x64
Dtuparse.dll 2015.131.5337.0 87640 16-May-19 13:14 x64
Dtutil.exe 2015.131.5337.0 134960 16-May-19 13:12 x64
Exceldest.dll 2015.131.5337.0 263464 16-May-19 13:14 x64
Excelsrc.dll 2015.131.5337.0 285512 16-May-19 13:14 x64
Execpackagetask.dll 2015.131.5337.0 166488 16-May-19 13:14 x64
Flatfiledest.dll 2015.131.5337.0 389416 16-May-19 13:14 x64
Flatfilesrc.dll 2015.131.5337.0 401704 16-May-19 13:14 x64
Foreachfileenumerator.dll 2015.131.5337.0 96344 16-May-19 13:14 x64
Hkengperfctrs.dll 2015.131.5337.0 59208 16-May-19 13:12 x64
Logread.exe 2015.131.5337.0 626776 16-May-19 13:11 x64
Microsoft.analysisservices.applocal.core.dll 13.0.5337.0 1313880 16-May-19 13:16 x86
Microsoft.sqlserver.maintenanceplantasks.dll 13.0.5337.0 391768 16-May-19 13:15 x86
Microsoft.sqlserver.replication.dll 2015.131.5337.0 1651504 16-May-19 13:12 x64
Microsoft.sqlserver.xevent.configuration.dll 2015.131.5337.0 150104 16-May-19 13:15 x64
Microsoft.sqlserver.xevent.dll 2015.131.5337.0 158808 16-May-19 13:15 x64
Msdtssrvrutil.dll 2015.131.5337.0 101464 16-May-19 13:16 x64
Msxmlsql.dll 2015.131.5337.0 1494616 16-May-19 13:11 x64
Oledbdest.dll 2015.131.5337.0 264280 16-May-19 13:14 x64
Oledbsrc.dll 2015.131.5337.0 291120 16-May-19 13:13 x64
Osql.exe 2015.131.5337.0 75352 16-May-19 13:14 x64
Rawdest.dll 2015.131.5337.0 209712 16-May-19 13:13 x64
Rawsource.dll 2015.131.5337.0 196912 16-May-19 13:13 x64
Rdistcom.dll 2015.131.5337.0 907056 16-May-19 13:13 x64
Recordsetdest.dll 2015.131.5337.0 187176 16-May-19 13:13 x64
Repldp.dll 2015.131.5337.0 281904 16-May-19 13:13 x64
Replprov.dll 2015.131.5337.0 812336 16-May-19 13:13 x64
Replrec.dll 2015.131.5337.0 1019184 16-May-19 13:12 x64
Sql_engine_core_shared_keyfile.dll 2015.131.5337.0 100656 16-May-19 13:14 x64
Sqlcmd.exe 2015.131.5337.0 249432 16-May-19 13:14 x64
Sqldiag.exe 2015.131.5337.0 1257560 16-May-19 13:11 x64
Sqllogship.exe 13.0.5337.0 104536 16-May-19 13:09 x64
Sqlresld.dll 2015.131.5337.0 30816 16-May-19 13:00 x64
Sqlresld.dll 2015.131.5337.0 28760 16-May-19 13:11 x86
Sqlresourceloader.dll 2015.131.5337.0 31024 16-May-19 13:00 x64
Sqlresourceloader.dll 2015.131.5337.0 28248 16-May-19 13:12 x86
Sqlscm.dll 2015.131.5337.0 52824 16-May-19 13:11 x86
Sqlscm.dll 2015.131.5337.0 61232 16-May-19 13:12 x64
Sqlsvc.dll 2015.131.5337.0 152392 16-May-19 13:00 x64
Sqlsvc.dll 2015.131.5337.0 127064 16-May-19 13:11 x86
Sqltaskconnections.dll 2015.131.5337.0 181040 16-May-19 13:00 x64
Sqlwep130.dll 2015.131.5337.0 105776 16-May-19 13:00 x64
Ssisoledb.dll 2015.131.5337.0 216368 16-May-19 13:00 x64
Txagg.dll 2015.131.5337.0 364640 16-May-19 13:01 x64
Txbdd.dll 2015.131.5337.0 172872 16-May-19 13:00 x64
Txdatacollector.dll 2015.131.5337.0 367920 16-May-19 13:00 x64
Txdataconvert.dll 2015.131.5337.0 296544 16-May-19 13:00 x64
Txderived.dll 2015.131.5337.0 617160 16-May-19 13:00 x64
Txlookup.dll 2015.131.5337.0 532272 16-May-19 13:00 x64
Txmerge.dll 2015.131.5337.0 230496 16-May-19 13:00 x64
Txmergejoin.dll 2015.131.5337.0 278624 16-May-19 13:00 x64
Txmulticast.dll 2015.131.5337.0 128096 16-May-19 13:00 x64
Txrowcount.dll 2015.131.5337.0 126560 16-May-19 13:00 x64
Txsort.dll 2015.131.5337.0 259168 16-May-19 13:00 x64
Txsplit.dll 2015.131.5337.0 600880 16-May-19 13:00 x64
Txunionall.dll 2015.131.5337.0 182064 16-May-19 13:00 x64
Xe.dll 2015.131.5337.0 626480 16-May-19 13:12 x64
Xmlrw.dll 2015.131.5337.0 319064 16-May-19 13:11 x64

SQL Server 2016 sql_extensibility

File name File version File size Date Time Platform
Launchpad.exe 2015.131.5337.0 1014872 16-May-19 13:14 x64
Sql_extensibility_keyfile.dll 2015.131.5337.0 100656 16-May-19 13:14 x64
Sqlsatellite.dll 2015.131.5337.0 837424 16-May-19 13:12 x64

SQL Server 2016 Full-Text Engine

File name File version File size Date Time Platform
Fd.dll 2015.131.5337.0 660056 16-May-19 13:11 x64
Fdhost.exe 2015.131.5337.0 105048 16-May-19 13:14 x64
Fdlauncher.exe 2015.131.5337.0 51288 16-May-19 13:14 x64
Sql_fulltext_keyfile.dll 2015.131.5337.0 100656 16-May-19 13:14 x64
Sqlft130ph.dll 2015.131.5337.0 58160 16-May-19 13:12 x64

SQL Server 2016 sql_inst_mr

File name File version File size Date Time Platform
Imrdll.dll 13.0.5337.0 23640 16-May-19 13:16 x86
Sql_inst_mr_keyfile.dll 2015.131.5337.0 100656 16-May-19 13:14 x64

SQL Server 2016 Integration Services

File name File version File size Date Time Platform
Attunity.sqlserver.cdccontroltask.dll 4.0.0.111 77944 16-May-19 01:36 x86
Attunity.sqlserver.cdccontroltask.dll 4.0.0.111 77944 16-May-19 01:50 x86
Attunity.sqlserver.cdcsplit.dll 4.0.0.111 37496 16-May-19 01:36 x86
Attunity.sqlserver.cdcsplit.dll 4.0.0.111 37496 16-May-19 01:50 x86
Attunity.sqlserver.cdcsrc.dll 4.0.0.111 78456 16-May-19 01:36 x86
Attunity.sqlserver.cdcsrc.dll 4.0.0.111 78456 16-May-19 01:50 x86
Commanddest.dll 2015.131.5337.0 202848 16-May-19 13:10 x86
Commanddest.dll 2015.131.5337.0 248920 16-May-19 13:14 x64
Dteparse.dll 2015.131.5337.0 99424 16-May-19 13:10 x86
Dteparse.dll 2015.131.5337.0 109872 16-May-19 13:14 x64
Dteparsemgd.dll 2015.131.5337.0 83544 16-May-19 13:11 x86
Dteparsemgd.dll 2015.131.5337.0 88664 16-May-19 13:16 x64
Dtepkg.dll 2015.131.5337.0 115808 16-May-19 13:10 x86
Dtepkg.dll 2015.131.5337.0 137304 16-May-19 13:14 x64
Dtexec.exe 2015.131.5337.0 66648 16-May-19 13:11 x86
Dtexec.exe 2015.131.5337.0 72792 16-May-19 13:11 x64
Dts.dll 2015.131.5337.0 2632800 16-May-19 13:10 x86
Dts.dll 2015.131.5337.0 3147080 16-May-19 13:14 x64
Dtscomexpreval.dll 2015.131.5337.0 418912 16-May-19 13:10 x86
Dtscomexpreval.dll 2015.131.5337.0 477272 16-May-19 13:14 x64
Dtsconn.dll 2015.131.5337.0 392288 16-May-19 13:09 x86
Dtsconn.dll 2015.131.5337.0 492632 16-May-19 13:14 x64
Dtsdebughost.exe 2015.131.5337.0 93784 16-May-19 13:11 x86
Dtsdebughost.exe 2015.131.5337.0 109656 16-May-19 13:11 x64
Dtshost.exe 2015.131.5337.0 76376 16-May-19 13:11 x86
Dtshost.exe 2015.131.5337.0 86616 16-May-19 13:11 x64
Dtslog.dll 2015.131.5337.0 103008 16-May-19 13:10 x86
Dtslog.dll 2015.131.5337.0 120624 16-May-19 13:14 x64
Dtsmsg150.dll 2015.131.5337.0 541280 16-May-19 13:09 x86
Dtsmsg150.dll 2015.131.5337.0 545368 16-May-19 13:14 x64
Dtspipeline.dll 2015.131.5337.0 1059424 16-May-19 13:09 x86
Dtspipeline.dll 2015.131.5337.0 1279064 16-May-19 13:14 x64
Dtspipelineperf150.dll 2015.131.5337.0 42080 16-May-19 13:10 x86
Dtspipelineperf150.dll 2015.131.5337.0 48216 16-May-19 13:14 x64
Dtuparse.dll 2015.131.5337.0 79968 16-May-19 13:10 x86
Dtuparse.dll 2015.131.5337.0 87640 16-May-19 13:14 x64
Dtutil.exe 2015.131.5337.0 115504 16-May-19 13:11 x86
Dtutil.exe 2015.131.5337.0 134960 16-May-19 13:12 x64
Exceldest.dll 2015.131.5337.0 216672 16-May-19 13:10 x86
Exceldest.dll 2015.131.5337.0 263464 16-May-19 13:14 x64
Excelsrc.dll 2015.131.5337.0 232544 16-May-19 13:09 x86
Excelsrc.dll 2015.131.5337.0 285512 16-May-19 13:14 x64
Execpackagetask.dll 2015.131.5337.0 135264 16-May-19 13:09 x86
Execpackagetask.dll 2015.131.5337.0 166488 16-May-19 13:14 x64
Flatfiledest.dll 2015.131.5337.0 334432 16-May-19 13:09 x86
Flatfiledest.dll 2015.131.5337.0 389416 16-May-19 13:14 x64
Flatfilesrc.dll 2015.131.5337.0 345184 16-May-19 13:10 x86
Flatfilesrc.dll 2015.131.5337.0 401704 16-May-19 13:14 x64
Foreachfileenumerator.dll 2015.131.5337.0 80480 16-May-19 13:10 x86
Foreachfileenumerator.dll 2015.131.5337.0 96344 16-May-19 13:14 x64
Microsoft.analysisservices.applocal.core.dll 13.0.5337.0 1313880 16-May-19 13:11 x86
Microsoft.analysisservices.applocal.core.dll 13.0.5337.0 1313880 16-May-19 13:16 x86
Microsoft.applicationinsights.dll 2.7.0.13435 329872 06-Jul-18 22:33 x86
Microsoft.sqlserver.astasks.dll 13.0.5337.0 73544 16-May-19 13:18 x86
Microsoft.sqlserver.bulkinserttaskconnections.dll 2015.131.5337.0 107312 16-May-19 13:15 x86
Microsoft.sqlserver.bulkinserttaskconnections.dll 2015.131.5337.0 112432 16-May-19 13:17 x64
Microsoft.sqlserver.integrationservices.server.dll 13.0.5337.0 82736 16-May-19 13:12 x86
Microsoft.sqlserver.integrationservices.server.dll 13.0.5337.0 82736 16-May-19 04:49 x86
Microsoft.sqlserver.maintenanceplantasks.dll 13.0.5337.0 391768 16-May-19 13:15 x86
Microsoft.sqlserver.xevent.configuration.dll 2015.131.5337.0 138840 16-May-19 13:08 x86
Microsoft.sqlserver.xevent.configuration.dll 2015.131.5337.0 150104 16-May-19 13:15 x64
Microsoft.sqlserver.xevent.dll 2015.131.5337.0 144472 16-May-19 13:09 x86
Microsoft.sqlserver.xevent.dll 2015.131.5337.0 158808 16-May-19 13:15 x64
Msdtssrvr.exe 13.0.5337.0 216664 16-May-19 13:09 x64
Msdtssrvrutil.dll 2015.131.5337.0 90416 16-May-19 13:11 x86
Msdtssrvrutil.dll 2015.131.5337.0 101464 16-May-19 13:16 x64
Oledbdest.dll 2015.131.5337.0 216880 16-May-19 13:11 x86
Oledbdest.dll 2015.131.5337.0 264280 16-May-19 13:14 x64
Oledbsrc.dll 2015.131.5337.0 235824 16-May-19 13:11 x86
Oledbsrc.dll 2015.131.5337.0 291120 16-May-19 13:13 x64
Rawdest.dll 2015.131.5337.0 168752 16-May-19 13:11 x86
Rawdest.dll 2015.131.5337.0 209712 16-May-19 13:13 x64
Rawsource.dll 2015.131.5337.0 155440 16-May-19 13:11 x86
Rawsource.dll 2015.131.5337.0 196912 16-May-19 13:13 x64
Recordsetdest.dll 2015.131.5337.0 151640 16-May-19 13:11 x86
Recordsetdest.dll 2015.131.5337.0 187176 16-May-19 13:13 x64
Sql_is_keyfile.dll 2015.131.5337.0 100656 16-May-19 13:14 x64
Sqlceip.exe 13.0.5337.0 256088 16-May-19 13:08 x86
Sqldest.dll 2015.131.5337.0 215856 16-May-19 13:11 x86
Sqldest.dll 2015.131.5337.0 263984 16-May-19 13:13 x64
Sqltaskconnections.dll 2015.131.5337.0 181040 16-May-19 13:00 x64
Sqltaskconnections.dll 2015.131.5337.0 151128 16-May-19 13:11 x86
Ssisoledb.dll 2015.131.5337.0 216368 16-May-19 13:00 x64
Ssisoledb.dll 2015.131.5337.0 176728 16-May-19 13:11 x86
Txagg.dll 2015.131.5337.0 364640 16-May-19 13:01 x64
Txagg.dll 2015.131.5337.0 304736 16-May-19 13:10 x86
Txbdd.dll 2015.131.5337.0 172872 16-May-19 13:00 x64
Txbdd.dll 2015.131.5337.0 137824 16-May-19 13:10 x86
Txbestmatch.dll 2015.131.5337.0 611632 16-May-19 13:00 x64
Txbestmatch.dll 2015.131.5337.0 496224 16-May-19 13:10 x86
Txcache.dll 2015.131.5337.0 183392 16-May-19 13:00 x64
Txcache.dll 2015.131.5337.0 148064 16-May-19 13:10 x86
Txcharmap.dll 2015.131.5337.0 290096 16-May-19 13:00 x64
Txcharmap.dll 2015.131.5337.0 250464 16-May-19 13:10 x86
Txcopymap.dll 2015.131.5337.0 183088 16-May-19 13:00 x64
Txcopymap.dll 2015.131.5337.0 147552 16-May-19 13:10 x86
Txdataconvert.dll 2015.131.5337.0 296544 16-May-19 13:00 x64
Txdataconvert.dll 2015.131.5337.0 255072 16-May-19 13:10 x86
Txderived.dll 2015.131.5337.0 617160 16-May-19 13:00 x64
Txderived.dll 2015.131.5337.0 519264 16-May-19 13:10 x86
Txfileextractor.dll 2015.131.5337.0 202032 16-May-19 13:00 x64
Txfileextractor.dll 2015.131.5337.0 162912 16-May-19 13:10 x86
Txfileinserter.dll 2015.131.5337.0 199776 16-May-19 13:00 x64
Txfileinserter.dll 2015.131.5337.0 160864 16-May-19 13:10 x86
Txgroupdups.dll 2015.131.5337.0 290912 16-May-19 13:00 x64
Txgroupdups.dll 2015.131.5337.0 231520 16-May-19 13:10 x86
Txlineage.dll 2015.131.5337.0 137824 16-May-19 13:00 x64
Txlineage.dll 2015.131.5337.0 109656 16-May-19 13:10 x86
Txlookup.dll 2015.131.5337.0 532272 16-May-19 13:00 x64
Txlookup.dll 2015.131.5337.0 449624 16-May-19 13:10 x86
Txmerge.dll 2015.131.5337.0 230496 16-May-19 13:00 x64
Txmerge.dll 2015.131.5337.0 176736 16-May-19 13:10 x86
Txmergejoin.dll 2015.131.5337.0 278624 16-May-19 13:00 x64
Txmergejoin.dll 2015.131.5337.0 223840 16-May-19 13:10 x86
Txmulticast.dll 2015.131.5337.0 128096 16-May-19 13:00 x64
Txmulticast.dll 2015.131.5337.0 101984 16-May-19 13:10 x86
Txpivot.dll 2015.131.5337.0 227936 16-May-19 13:00 x64
Txpivot.dll 2015.131.5337.0 181856 16-May-19 13:10 x86
Txrowcount.dll 2015.131.5337.0 126560 16-May-19 13:00 x64
Txrowcount.dll 2015.131.5337.0 101472 16-May-19 13:10 x86
Txsampling.dll 2015.131.5337.0 172336 16-May-19 13:00 x64
Txsampling.dll 2015.131.5337.0 134752 16-May-19 13:10 x86
Txscd.dll 2015.131.5337.0 220464 16-May-19 13:00 x64
Txscd.dll 2015.131.5337.0 169568 16-May-19 13:10 x86
Txsort.dll 2015.131.5337.0 259168 16-May-19 13:00 x64
Txsort.dll 2015.131.5337.0 211040 16-May-19 13:10 x86
Txsplit.dll 2015.131.5337.0 600880 16-May-19 13:00 x64
Txsplit.dll 2015.131.5337.0 513112 16-May-19 13:10 x86
Txtermextraction.dll 2015.131.5337.0 8678192 16-May-19 13:00 x64
Txtermextraction.dll 2015.131.5337.0 8615520 16-May-19 13:10 x86
Txtermlookup.dll 2015.131.5337.0 4158768 16-May-19 13:00 x64
Txtermlookup.dll 2015.131.5337.0 4106848 16-May-19 13:10 x86
Txunionall.dll 2015.131.5337.0 182064 16-May-19 13:00 x64
Txunionall.dll 2015.131.5337.0 138840 16-May-19 13:10 x86
Txunpivot.dll 2015.131.5337.0 201824 16-May-19 13:00 x64
Txunpivot.dll 2015.131.5337.0 162400 16-May-19 13:10 x86
Xe.dll 2015.131.5337.0 626480 16-May-19 13:12 x64
Xe.dll 2015.131.5337.0 558680 16-May-19 13:17 x86

SQL Server 2016 sql_polybase_core_inst

File name File version File size Date Time Platform
Dms.dll 10.0.8224.47 483408 12-Dec-18 03:25 x86
Dmsnative.dll 2014.120.8224.47 75344 12-Dec-18 03:25 x64
Dwengineservice.dll 10.0.8224.47 45648 12-Dec-18 03:25 x86
Instapi130.dll 2015.131.5337.0 61024 16-May-19 13:00 x64
Microsoft.sqlserver.datawarehouse.backup.backupmetadata.dll 10.0.8224.47 74320 12-Dec-18 03:25 x86
Microsoft.sqlserver.datawarehouse.catalog.dll 10.0.8224.47 201808 12-Dec-18 03:25 x86
Microsoft.sqlserver.datawarehouse.common.dll 10.0.8224.47 2347088 12-Dec-18 03:25 x86
Microsoft.sqlserver.datawarehouse.configuration.dll 10.0.8224.47 101968 12-Dec-18 03:25 x86
Microsoft.sqlserver.datawarehouse.datamovement.common.dll 10.0.8224.47 378448 12-Dec-18 03:25 x86
Microsoft.sqlserver.datawarehouse.datamovement.manager.dll 10.0.8224.47 185424 12-Dec-18 03:25 x86
Microsoft.sqlserver.datawarehouse.datamovement.messagetypes.dll 10.0.8224.47 127056 12-Dec-18 03:25 x86
Microsoft.sqlserver.datawarehouse.datamovement.messagingprotocol.dll 10.0.8224.47 63056 12-Dec-18 03:25 x86
Microsoft.sqlserver.datawarehouse.diagnostics.dll 10.0.8224.47 52304 12-Dec-18 03:25 x86
Microsoft.sqlserver.datawarehouse.distributor.dll 10.0.8224.47 87120 12-Dec-18 03:25 x86
Microsoft.sqlserver.datawarehouse.engine.dll 10.0.8224.47 721488 12-Dec-18 03:25 x86
Microsoft.sqlserver.datawarehouse.engine.statsstream.dll 10.0.8224.47 87120 12-Dec-18 03:25 x86
Microsoft.sqlserver.datawarehouse.eventing.dll 10.0.8224.47 77904 12-Dec-18 03:25 x86
Microsoft.sqlserver.datawarehouse.fabric.appliance.dll 10.0.8224.47 41552 12-Dec-18 03:25 x86
Microsoft.sqlserver.datawarehouse.fabric.interface.dll 10.0.8224.47 36424 12-Dec-18 03:25 x86
Microsoft.sqlserver.datawarehouse.fabric.polybase.dll 10.0.8224.47 47696 12-Dec-18 03:25 x86
Microsoft.sqlserver.datawarehouse.fabric.xdbinterface.dll 10.0.8224.47 27216 12-Dec-18 03:25 x86
Microsoft.sqlserver.datawarehouse.failover.dll 10.0.8224.47 32848 12-Dec-18 03:25 x86
Microsoft.sqlserver.datawarehouse.hadoop.hadoopbridge.dll 10.0.8224.47 118864 12-Dec-18 03:25 x86
Microsoft.sqlserver.datawarehouse.loadercommon.dll 10.0.8224.47 94288 12-Dec-18 03:25 x86
Microsoft.sqlserver.datawarehouse.loadmanager.dll 10.0.8224.47 108112 12-Dec-18 03:25 x86
Microsoft.sqlserver.datawarehouse.localization.dll 10.0.8224.47 256592 12-Dec-18 03:25 x86
Microsoft.sqlserver.datawarehouse.localization.resources.dll 10.0.8224.47 101968 12-Dec-18 03:26 x86
Microsoft.sqlserver.datawarehouse.localization.resources.dll 10.0.8224.47 115792 12-Dec-18 03:26 x86
Microsoft.sqlserver.datawarehouse.localization.resources.dll 10.0.8224.47 118864 12-Dec-18 03:26 x86
Microsoft.sqlserver.datawarehouse.localization.resources.dll 10.0.8224.47 115792 12-Dec-18 03:26 x86
Microsoft.sqlserver.datawarehouse.localization.resources.dll 10.0.8224.47 125520 12-Dec-18 03:26 x86
Microsoft.sqlserver.datawarehouse.localization.resources.dll 10.0.8224.47 117840 12-Dec-18 03:26 x86
Microsoft.sqlserver.datawarehouse.localization.resources.dll 10.0.8224.47 113232 12-Dec-18 03:26 x86
Microsoft.sqlserver.datawarehouse.localization.resources.dll 10.0.8224.47 145488 12-Dec-18 03:26 x86
Microsoft.sqlserver.datawarehouse.localization.resources.dll 10.0.8224.47 99920 12-Dec-18 03:26 x86
Microsoft.sqlserver.datawarehouse.localization.resources.dll 10.0.8224.47 114768 12-Dec-18 03:26 x86
Microsoft.sqlserver.datawarehouse.nodes.dll 10.0.8224.47 69200 12-Dec-18 03:25 x86
Microsoft.sqlserver.datawarehouse.nulltransaction.dll 10.0.8224.47 28240 12-Dec-18 03:25 x86
Microsoft.sqlserver.datawarehouse.parallelizer.dll 10.0.8224.47 43600 12-Dec-18 03:25 x86
Microsoft.sqlserver.datawarehouse.resourcemanagement.dll 10.0.8224.47 82000 12-Dec-18 03:25 x86
Microsoft.sqlserver.datawarehouse.setup.componentupgradelibrary.dll 10.0.8224.47 136784 12-Dec-18 03:25 x86
Microsoft.sqlserver.datawarehouse.sql.dll 10.0.8224.47 2155600 12-Dec-18 03:25 x86
Microsoft.sqlserver.datawarehouse.sql.parser.dll 10.0.8224.47 3818576 12-Dec-18 03:25 x86
Microsoft.sqlserver.datawarehouse.sql.parser.resources.dll 10.0.8224.47 107600 12-Dec-18 03:26 x86
Microsoft.sqlserver.datawarehouse.sql.parser.resources.dll 10.0.8224.47 119888 12-Dec-18 03:26 x86
Microsoft.sqlserver.datawarehouse.sql.parser.resources.dll 10.0.8224.47 124496 12-Dec-18 03:26 x86
Microsoft.sqlserver.datawarehouse.sql.parser.resources.dll 10.0.8224.47 120912 12-Dec-18 03:26 x86
Microsoft.sqlserver.datawarehouse.sql.parser.resources.dll 10.0.8224.47 133200 12-Dec-18 03:26 x86
Microsoft.sqlserver.datawarehouse.sql.parser.resources.dll 10.0.8224.47 120912 12-Dec-18 03:26 x86
Microsoft.sqlserver.datawarehouse.sql.parser.resources.dll 10.0.8224.47 118352 12-Dec-18 03:26 x86
Microsoft.sqlserver.datawarehouse.sql.parser.resources.dll 10.0.8224.47 152144 12-Dec-18 03:26 x86
Microsoft.sqlserver.datawarehouse.sql.parser.resources.dll 10.0.8224.47 105040 12-Dec-18 03:26 x86
Microsoft.sqlserver.datawarehouse.sql.parser.resources.dll 10.0.8224.47 119376 12-Dec-18 03:26 x86
Microsoft.sqlserver.datawarehouse.sqldistributor.dll 10.0.8224.47 66640 12-Dec-18 03:25 x86
Microsoft.sqlserver.datawarehouse.transactsql.scriptdom.dll 10.0.8224.47 2756176 12-Dec-18 03:25 x86
Microsoft.sqlserver.datawarehouse.utilities.dll 10.0.8224.47 752200 12-Dec-18 03:25 x86
Mpdwinterop.dll 2015.131.5337.0 394848 16-May-19 13:09 x64
Mpdwsvc.exe 2015.131.5337.0 6618416 16-May-19 13:13 x64
Sharedmemory.dll 2014.120.8224.47 47184 12-Dec-18 03:26 x64
Sqldk.dll 2015.131.5337.0 2533168 16-May-19 13:00 x64
Sqldumper.exe 2015.131.5337.0 127280 16-May-19 13:12 x64
Sqlncli13e.dll 2015.131.5337.0 2230064 16-May-19 13:00 x64
Sqlos.dll 2015.131.5337.0 26208 16-May-19 13:00 x64
Sqlsortpdw.dll 2014.120.8224.47 4347984 12-Dec-18 03:26 x64
Sqltses.dll 2015.131.5337.0 9092912 16-May-19 13:00 x64

SQL Server 2016 sql_shared_mr

File name File version File size Date Time Platform
Smrdll.dll 13.0.5337.0 23856 16-May-19 13:11 x86
Sql_engine_core_shared_keyfile.dll 2015.131.5337.0 100656 16-May-19 13:14 x64

SQL Server 2016 sql_tools_extensions

File name File version File size Date Time Platform
As_msmdlocal_dll.32 2015.131.5337.0 37103912 16-May-19 13:12 x86
As_msmdlocal_dll.64 2015.131.5337.0 56208984 16-May-19 13:14 x64
Autoadmin.dll 2015.131.5337.0 1311840 16-May-19 13:10 x86
Ddsshapeslib.dll 2015.131.5337.0 135776 16-May-19 13:10 x86
Dtaengine.exe 2015.131.5337.0 167216 16-May-19 13:11 x86
Dteparse.dll 2015.131.5337.0 99424 16-May-19 13:10 x86
Dteparse.dll 2015.131.5337.0 109872 16-May-19 13:14 x64
Dteparsemgd.dll 2015.131.5337.0 83544 16-May-19 13:11 x86
Dteparsemgd.dll 2015.131.5337.0 88664 16-May-19 13:16 x64
Dtepkg.dll 2015.131.5337.0 115808 16-May-19 13:10 x86
Dtepkg.dll 2015.131.5337.0 137304 16-May-19 13:14 x64
Dtexec.exe 2015.131.5337.0 66648 16-May-19 13:11 x86
Dtexec.exe 2015.131.5337.0 72792 16-May-19 13:11 x64
Dts.dll 2015.131.5337.0 2632800 16-May-19 13:10 x86
Dts.dll 2015.131.5337.0 3147080 16-May-19 13:14 x64
Dtscomexpreval.dll 2015.131.5337.0 418912 16-May-19 13:10 x86
Dtscomexpreval.dll 2015.131.5337.0 477272 16-May-19 13:14 x64
Dtsconn.dll 2015.131.5337.0 392288 16-May-19 13:09 x86
Dtsconn.dll 2015.131.5337.0 492632 16-May-19 13:14 x64
Dtshost.exe 2015.131.5337.0 76376 16-May-19 13:11 x86
Dtshost.exe 2015.131.5337.0 86616 16-May-19 13:11 x64
Dtslog.dll 2015.131.5337.0 103008 16-May-19 13:10 x86
Dtslog.dll 2015.131.5337.0 120624 16-May-19 13:14 x64
Dtsmsg150.dll 2015.131.5337.0 541280 16-May-19 13:09 x86
Dtsmsg150.dll 2015.131.5337.0 545368 16-May-19 13:14 x64
Dtspipeline.dll 2015.131.5337.0 1059424 16-May-19 13:09 x86
Dtspipeline.dll 2015.131.5337.0 1279064 16-May-19 13:14 x64
Dtspipelineperf150.dll 2015.131.5337.0 42080 16-May-19 13:10 x86
Dtspipelineperf150.dll 2015.131.5337.0 48216 16-May-19 13:14 x64
Dtuparse.dll 2015.131.5337.0 79968 16-May-19 13:10 x86
Dtuparse.dll 2015.131.5337.0 87640 16-May-19 13:14 x64
Dtutil.exe 2015.131.5337.0 115504 16-May-19 13:11 x86
Dtutil.exe 2015.131.5337.0 134960 16-May-19 13:12 x64
Exceldest.dll 2015.131.5337.0 216672 16-May-19 13:10 x86
Exceldest.dll 2015.131.5337.0 263464 16-May-19 13:14 x64
Excelsrc.dll 2015.131.5337.0 232544 16-May-19 13:09 x86
Excelsrc.dll 2015.131.5337.0 285512 16-May-19 13:14 x64
Flatfiledest.dll 2015.131.5337.0 334432 16-May-19 13:09 x86
Flatfiledest.dll 2015.131.5337.0 389416 16-May-19 13:14 x64
Flatfilesrc.dll 2015.131.5337.0 345184 16-May-19 13:10 x86
Flatfilesrc.dll 2015.131.5337.0 401704 16-May-19 13:14 x64
Foreachfileenumerator.dll 2015.131.5337.0 80480 16-May-19 13:10 x86
Foreachfileenumerator.dll 2015.131.5337.0 96344 16-May-19 13:14 x64
Microsoft.analysisservices.adomdclientui.dll 13.0.5337.0 92248 16-May-19 13:11 x86
Microsoft.analysisservices.applocal.core.dll 13.0.5337.0 1313880 16-May-19 13:11 x86
Microsoft.analysisservices.project.dll 2015.131.5337.0 2023216 16-May-19 13:11 x86
Microsoft.analysisservices.projectui.dll 2015.131.5337.0 42072 16-May-19 13:11 x86
Microsoft.sqlserver.astasks.dll 13.0.5337.0 73520 16-May-19 13:15 x86
Microsoft.sqlserver.chainer.infrastructure.dll 13.0.5337.0 436040 16-May-19 13:15 x86
Microsoft.sqlserver.chainer.infrastructure.dll 13.0.5337.0 436016 16-May-19 13:18 x86
Microsoft.sqlserver.configuration.sco.dll 13.0.5337.0 2044504 16-May-19 13:15 x86
Microsoft.sqlserver.configuration.sco.dll 13.0.5337.0 2044504 16-May-19 13:17 x86
Microsoft.sqlserver.xevent.configuration.dll 2015.131.5337.0 138840 16-May-19 13:08 x86
Microsoft.sqlserver.xevent.configuration.dll 2015.131.5337.0 150104 16-May-19 13:15 x64
Microsoft.sqlserver.xevent.dll 2015.131.5337.0 144472 16-May-19 13:09 x86
Microsoft.sqlserver.xevent.dll 2015.131.5337.0 158808 16-May-19 13:15 x64
Msdtssrvrutil.dll 2015.131.5337.0 90416 16-May-19 13:11 x86
Msdtssrvrutil.dll 2015.131.5337.0 101464 16-May-19 13:16 x64
Msmgdsrv.dll 2015.131.5337.0 6507824 16-May-19 13:12 x86
Msmgdsrv.dll 2015.131.5337.0 7507248 16-May-19 13:12 x64
Msolap130.dll 2015.131.5337.0 7008344 16-May-19 13:11 x86
Msolap130.dll 2015.131.5337.0 8639280 16-May-19 13:14 x64
Msolui130.dll 2015.131.5337.0 287536 16-May-19 13:11 x86
Msolui130.dll 2015.131.5337.0 310360 16-May-19 13:14 x64
Oledbdest.dll 2015.131.5337.0 216880 16-May-19 13:11 x86
Oledbdest.dll 2015.131.5337.0 264280 16-May-19 13:14 x64
Oledbsrc.dll 2015.131.5337.0 235824 16-May-19 13:11 x86
Oledbsrc.dll 2015.131.5337.0 291120 16-May-19 13:13 x64
Profiler.exe 2015.131.5337.0 804656 16-May-19 13:11 x86
Sql_tools_extensions_keyfile.dll 2015.131.5337.0 100656 16-May-19 13:14 x64
Sqldumper.exe 2015.131.5337.0 107608 16-May-19 13:10 x86
Sqldumper.exe 2015.131.5337.0 127064 16-May-19 13:14 x64
Sqlresld.dll 2015.131.5337.0 30816 16-May-19 13:00 x64
Sqlresld.dll 2015.131.5337.0 28760 16-May-19 13:11 x86
Sqlresourceloader.dll 2015.131.5337.0 31024 16-May-19 13:00 x64
Sqlresourceloader.dll 2015.131.5337.0 28248 16-May-19 13:12 x86
Sqlscm.dll 2015.131.5337.0 52824 16-May-19 13:11 x86
Sqlscm.dll 2015.131.5337.0 61232 16-May-19 13:12 x64
Sqlsvc.dll 2015.131.5337.0 152392 16-May-19 13:00 x64
Sqlsvc.dll 2015.131.5337.0 127064 16-May-19 13:11 x86
Sqltaskconnections.dll 2015.131.5337.0 181040 16-May-19 13:00 x64
Sqltaskconnections.dll 2015.131.5337.0 151128 16-May-19 13:11 x86
Txdataconvert.dll 2015.131.5337.0 296544 16-May-19 13:00 x64
Txdataconvert.dll 2015.131.5337.0 255072 16-May-19 13:10 x86
Xe.dll 2015.131.5337.0 626480 16-May-19 13:12 x64
Xe.dll 2015.131.5337.0 558680 16-May-19 13:17 x86
Xmlrw.dll 2015.131.5337.0 259680 16-May-19 13:10 x86
Xmlrw.dll 2015.131.5337.0 319064 16-May-19 13:11 x64
Xmlrwbin.dll 2015.131.5337.0 191584 16-May-19 13:10 x86
Xmlrwbin.dll 2015.131.5337.0 227416 16-May-19 13:10 x64
Xmsrv.dll 2015.131.5337.0 24050992 16-May-19 13:00 x64
Xmsrv.dll 2015.131.5337.0 32727648 16-May-19 13:10 x86

References