Κοινή χρήση μέσω


Windows 11 supported Intel processors

The processors listed represent the processor models which meet the minimum floor for the supported processor generations and up through the latest processors at the time of publication. These processors meet the design principles around security, reliability, and the minimum system requirements for Windows 11. Subsequently released and future generations of processors which meet the same principles will be considered as supported, even if not explicitly listed. It is expected that the processor list will not reflect the most current offerings from processor manufacturers between updates. Updates to the processor lists will occur at each subsequent general availability of Windows.

OEMs may use the following CPUs for new Windows 11 devices. New Windows 11 devices must use modern device drivers which have passed the Windows Hardware Compatibility Program for Windows 11 or the latest available modern device drivers based on Declarative, Componentized, Hardware Support Apps (DCH) design principles.

Manufacturer Brand Model
Intel® Atom® x6200FE
Intel® Atom® x6211E
Intel® Atom® x6212RE
Intel® Atom® x6413E
Intel® Atom® x6414RE
Intel® Atom® x6425E
Intel® Atom® x6425RE
Intel® Atom® x6427FE
Intel® Celeron® 6305
Intel® Celeron® 7300
Intel® Celeron® 7305
Intel® Celeron® 3867U
Intel® Celeron® 4205U
Intel® Celeron® 4305U
Intel® Celeron® 4305UE
Intel® Celeron® 5205U
Intel® Celeron® 5305U
Intel® Celeron® 6305E
Intel® Celeron® 6600HE
Intel® Celeron® 7305E
Intel® Celeron® 7305L
Intel® Celeron® G4900
Intel® Celeron® G4900T
Intel® Celeron® G4920
Intel® Celeron® G4930
Intel® Celeron® G4930E
Intel® Celeron® G4930T
Intel® Celeron® G4932E
Intel® Celeron® G4950
Intel® Celeron® G5900
Intel® Celeron® G5900E
Intel® Celeron® G5900T
Intel® Celeron® G5900TE
Intel® Celeron® G5905
Intel® Celeron® G5905T
Intel® Celeron® G5920
Intel® Celeron® G5925
Intel® Celeron® G6900
Intel® Celeron® G6900E
Intel® Celeron® G6900T
Intel® Celeron® G6900TE
Intel® Celeron® J4005[2]
Intel® Celeron® J4025
Intel® Celeron® J4105[2]
Intel® Celeron® J4115[2]
Intel® Celeron® J4125
Intel® Celeron® J6412
Intel® Celeron® J6413
Intel® Celeron® N4000[2]
Intel® Celeron® N4020
Intel® Celeron® N4100[2]
Intel® Celeron® N4120
Intel® Celeron® N4500
Intel® Celeron® N4505
Intel® Celeron® N5100
Intel® Celeron® N5105
Intel® Celeron® N6210
Intel® Celeron® N6211
Intel® Core™ 3-100U
Intel® Core™ 3-100U with IPU
Intel® Core™ 5-120U
Intel® Core™ 7-150U
Intel® Core™ i3-1000G1
Intel® Core™ i3-1000G4
Intel® Core™ i3-1005G1
Intel® Core™ i3-10100
Intel® Core™ i3-10100E
Intel® Core™ i3-10100F
Intel® Core™ i3-10100T
Intel® Core™ i3-10100TE
Intel® Core™ i3-10100Y
Intel® Core™ i3-10105
Intel® Core™ i3-10105F
Intel® Core™ i3-10105T
Intel® Core™ i3-10110U
Intel® Core™ i3-10110Y
Intel® Core™ i3-10300
Intel® Core™ i3-10300T
Intel® Core™ i3-10305
Intel® Core™ i3-10305T
Intel® Core™ i3-10320
Intel® Core™ i3-10325
Intel® Core™ i3-11100HE
Intel® Core™ i3-1110G4
Intel® Core™ i3-1115G4
Intel® Core™ i3-1115G4E
Intel® Core™ i3-1115GRE
Intel® Core™ i3-1120G4
Intel® Core™ i3-1125G4
Intel® Core™ i3-12100
Intel® Core™ i3-12100E
Intel® Core™ i3-12100F
Intel® Core™ i3-12100T
Intel® Core™ i3-12100TE
Intel® Core™ i3-1210U
Intel® Core™ i3-1215U
Intel® Core™ i3-1215UE
Intel® Core™ i3-1215UL
Intel® Core™ i3-1220P
Intel® Core™ i3-1220PE
Intel® Core™ i3-12300
Intel® Core™ i3-12300HE
Intel® Core™ i3-12300HL
Intel® Core™ i3-12300T
Intel® Core™ i3-1305U
Intel® Core™ i3-13100
Intel® Core™ i3-13100E
Intel® Core™ i3-13100F
Intel® Core™ i3-13100T
Intel® Core™ i3-13100TE
Intel® Core™ i3-1315U
Intel® Core™ i3-1315UE
Intel® Core™ i3-1320PE
Intel® Core™ i3-13300HE
Intel® Core™ i3-14100
Intel® Core™ i3-14100F
Intel® Core™ i3-14100T
Intel® Core™ i3-8100
Intel® Core™ i3-8100B
Intel® Core™ i3-8100H
Intel® Core™ i3-8100T
Intel® Core™ i3-8109U
Intel® Core™ i3-8130U
Intel® Core™ i3-8140U
Intel® Core™ i3-8145U
Intel® Core™ i3-8145UE
Intel® Core™ i3-8300
Intel® Core™ i3-8300T
Intel® Core™ i3-8350K
Intel® Core™ i3-9100
Intel® Core™ i3-9100E
Intel® Core™ i3-9100F
Intel® Core™ i3-9100HL
Intel® Core™ i3-9100T
Intel® Core™ i3-9100TE
Intel® Core™ i3-9300
Intel® Core™ i3-9300T
Intel® Core™ i3-9320
Intel® Core™ i3-9350K
Intel® Core™ i3-9350KF
Intel® Core™ i3-N300
Intel® Core™ i3-N305
Intel® Core™ i5-10200H
Intel® Core™ i5-10210U
Intel® Core™ i5-10210Y
Intel® Core™ i5-10300H
Intel® Core™ i5-1030G4
Intel® Core™ i5-1030G7
Intel® Core™ i5-10310U
Intel® Core™ i5-10310Y
Intel® Core™ i5-1035G1
Intel® Core™ i5-1035G4
Intel® Core™ i5-1035G7
Intel® Core™ i5-1038NG7
Intel® Core™ i5-10400
Intel® Core™ i5-10400F
Intel® Core™ i5-10400H
Intel® Core™ i5-10400T
Intel® Core™ i5-10500
Intel® Core™ i5-10500E
Intel® Core™ i5-10500H
Intel® Core™ i5-10500T
Intel® Core™ i5-10500TE
Intel® Core™ i5-10505
Intel® Core™ i5-10600
Intel® Core™ i5-10600K
Intel® Core™ i5-10600KF
Intel® Core™ i5-10600T
Intel® Core™ i5-11260H
Intel® Core™ i5-11300H
Intel® Core™ i5-1130G7
Intel® Core™ i5-11320H
Intel® Core™ i5-1135G7
Intel® Core™ i5-11400
Intel® Core™ i5-11400F
Intel® Core™ i5-11400H
Intel® Core™ i5-11400T
Intel® Core™ i5-1140G7
Intel® Core™ i5-1145G7
Intel® Core™ i5-1145G7E
Intel® Core™ i5-1145GRE
Intel® Core™ i5-11500
Intel® Core™ i5-11500H
Intel® Core™ i5-11500HE
Intel® Core™ i5-11500T
Intel® Core™ i5-1155G7
Intel® Core™ i5-11600
Intel® Core™ i5-11600K
Intel® Core™ i5-11600KF
Intel® Core™ i5-11600T
Intel® Core™ i5-1230U
Intel® Core™ i5-1235U
Intel® Core™ i5-1235UL
Intel® Core™ i5-12400
Intel® Core™ i5-12400F
Intel® Core™ i5-12400T
Intel® Core™ i5-1240P
Intel® Core™ i5-1240U
Intel® Core™ i5-12450H
Intel® Core™ i5-12450HX
Intel® Core™ i5-1245U
Intel® Core™ i5-1245UE
Intel® Core™ i5-1245UL
Intel® Core™ i5-12500
Intel® Core™ i5-12500E
Intel® Core™ i5-12500H
Intel® Core™ i5-12500HL
Intel® Core™ i5-12500T
Intel® Core™ i5-12500TE
Intel® Core™ i5-1250P
Intel® Core™ i5-1250PE
Intel® Core™ i5-12600
Intel® Core™ i5-12600H
Intel® Core™ i5-12600HE
Intel® Core™ i5-12600HL
Intel® Core™ i5-12600HX
Intel® Core™ i5-12600K
Intel® Core™ i5-12600KF
Intel® Core™ i5-12600T
Intel® Core™ i5-1334U
Intel® Core™ i5-1335U
Intel® Core™ i5-1335UE
Intel® Core™ i5-13400
Intel® Core™ i5-13400E
Intel® Core™ i5-13400F
Intel® Core™ i5-13400T
Intel® Core™ i5-1340P
Intel® Core™ i5-1340PE
Intel® Core™ i5-13420H
Intel® Core™ i5-13450HX
Intel® Core™ i5-1345U
Intel® Core™ i5-1345UE
Intel® Core™ i5-13490F
Intel® Core™ i5-13500
Intel® Core™ i5-13500E
Intel® Core™ i5-13500H
Intel® Core™ i5-13500HX
Intel® Core™ i5-13500T
Intel® Core™ i5-13500TE
Intel® Core™ i5-13505H
Intel® Core™ i5-1350P
Intel® Core™ i5-1350PE
Intel® Core™ i5-13600
Intel® Core™ i5-13600H
Intel® Core™ i5-13600HE
Intel® Core™ i5-13600HX
Intel® Core™ i5-13600K
Intel® Core™ i5-13600KF
Intel® Core™ i5-13600T
Intel® Core™ i5-14400
Intel® Core™ i5-14400F
Intel® Core™ i5-14400T
Intel® Core™ i5-14500
Intel® Core™ i5-14500T
Intel® Core™ i5-14600
Intel® Core™ i5-14600K
Intel® Core™ i5-14600KF
Intel® Core™ i5-14600T
Intel® Core™ i5-8200Y
Intel® Core™ i5-8210Y
Intel® Core™ i5-8250U
Intel® Core™ i5-8257U
Intel® Core™ i5-8259U
Intel® Core™ i5-8260U
Intel® Core™ i5-8265U
Intel® Core™ i5-8269U
Intel® Core™ i5-8279U
Intel® Core™ i5-8300H
Intel® Core™ i5-8305G
Intel® Core™ i5-8310Y
Intel® Core™ i5-8350U
Intel® Core™ i5-8365U
Intel® Core™ i5-8365UE
Intel® Core™ i5-8400
Intel® Core™ i5-8400B
Intel® Core™ i5-8400H
Intel® Core™ i5-8400T
Intel® Core™ i5-8500
Intel® Core™ i5-8500B
Intel® Core™ i5-8500T
Intel® Core™ i5-8600
Intel® Core™ i5-8600K
Intel® Core™ i5-8600T
Intel® Core™ i5-9300H
Intel® Core™ i5-9300HF
Intel® Core™ i5-9400
Intel® Core™ i5-9400F
Intel® Core™ i5-9400H
Intel® Core™ i5-9400T
Intel® Core™ i5-9500
Intel® Core™ i5-9500E
Intel® Core™ i5-9500F
Intel® Core™ i5-9500T
Intel® Core™ i5-9500TE
Intel® Core™ i5-9600
Intel® Core™ i5-9600K
Intel® Core™ i5-9600KF
Intel® Core™ i5-9600T
Intel® Core™ i7-10510U
Intel® Core™ i7-10510Y
Intel® Core™ i7-1060G7
Intel® Core™ i7-10610U
Intel® Core™ i7-1065G7
Intel® Core™ i7-1068G7
Intel® Core™ i7-1068NG7
Intel® Core™ i7-10700
Intel® Core™ i7-10700E
Intel® Core™ i7-10700F
Intel® Core™ i7-10700K
Intel® Core™ i7-10700KF
Intel® Core™ i7-10700T
Intel® Core™ i7-10700TE
Intel® Core™ i7-10710U
Intel® Core™ i7-10750H
Intel® Core™ i7-10810U
Intel® Core™ i7-10850H
Intel® Core™ i7-10870H
Intel® Core™ i7-10875H
Intel® Core™ i7-11370H
Intel® Core™ i7-11375H
Intel® Core™ i7-11390H
Intel® Core™ i7-11600H
Intel® Core™ i7-1160G7
Intel® Core™ i7-1165G7
Intel® Core™ i7-11700
Intel® Core™ i7-11700F
Intel® Core™ i7-11700K
Intel® Core™ i7-11700KF
Intel® Core™ i7-11700T
Intel® Core™ i7-11800H
Intel® Core™ i7-1180G7
Intel® Core™ i7-11850H
Intel® Core™ i7-11850HE
Intel® Core™ i7-1185G7
Intel® Core™ i7-1185G7E
Intel® Core™ i7-1185GRE
Intel® Core™ i7-1195G7
Intel® Core™ i7-1250U
Intel® Core™ i7-1255U
Intel® Core™ i7-1255UL
Intel® Core™ i7-1260P
Intel® Core™ i7-1260U
Intel® Core™ i7-12650H
Intel® Core™ i7-12650HX
Intel® Core™ i7-1265U
Intel® Core™ i7-1265UE
Intel® Core™ i7-1265UL
Intel® Core™ i7-12700
Intel® Core™ i7-12700E
Intel® Core™ i7-12700F
Intel® Core™ i7-12700H
Intel® Core™ i7-12700HL
Intel® Core™ i7-12700K
Intel® Core™ i7-12700KF
Intel® Core™ i7-12700T
Intel® Core™ i7-12700TE
Intel® Core™ i7-1270P
Intel® Core™ i7-1270PE
Intel® Core™ i7-12800H
Intel® Core™ i7-12800HE
Intel® Core™ i7-12800HL
Intel® Core™ i7-12800HX
Intel® Core™ i7-1280P
Intel® Core™ i7-12850HX
Intel® Core™ i7-1355U
Intel® Core™ i7-1360P
Intel® Core™ i7-13620H
Intel® Core™ i7-13650HX
Intel® Core™ i7-1365U
Intel® Core™ i7-1365UE
Intel® Core™ i7-13700
Intel® Core™ i7-13700E
Intel® Core™ i7-13700F
Intel® Core™ i7-13700H
Intel® Core™ i7-13700HX
Intel® Core™ i7-13700K
Intel® Core™ i7-13700KF
Intel® Core™ i7-13700T
Intel® Core™ i7-13700TE
Intel® Core™ i7-13705H
Intel® Core™ i7-1370P
Intel® Core™ i7-1370PE
Intel® Core™ i7-13790F
Intel® Core™ i7-13800H
Intel® Core™ i7-13800HE
Intel® Core™ i7-13850HX
Intel® Core™ i7-14700
Intel® Core™ i7-14700F
Intel® Core™ i7-14700K
Intel® Core™ i7-14700KF
Intel® Core™ i7-14700T
Intel® Core™ i7-7800X
Intel® Core™ i7-7820HQ[1]
Intel® Core™ i7-7820X
Intel® Core™ i7-8086K
Intel® Core™ i7-8500Y
Intel® Core™ i7-8550U
Intel® Core™ i7-8557U
Intel® Core™ i7-8559U
Intel® Core™ i7-8565U
Intel® Core™ i7-8569U
Intel® Core™ i7-8650U
Intel® Core™ i7-8665U
Intel® Core™ i7-8665UE
Intel® Core™ i7-8700
Intel® Core™ i7-8700B
Intel® Core™ i7-8700K
Intel® Core™ i7-8700T
Intel® Core™ i7-8705G
Intel® Core™ i7-8706G
Intel® Core™ i7-8709G
Intel® Core™ i7-8750H
Intel® Core™ i7-8809G
Intel® Core™ i7-8850H
Intel® Core™ i7-9700
Intel® Core™ i7-9700E
Intel® Core™ i7-9700F
Intel® Core™ i7-9700K
Intel® Core™ i7-9700KF
Intel® Core™ i7-9700T
Intel® Core™ i7-9700TE
Intel® Core™ i7-9750H
Intel® Core™ i7-9750HF
Intel® Core™ i7-9800X
Intel® Core™ i7-9850H
Intel® Core™ i7-9850HE
Intel® Core™ i7-9850HL
Intel® Core™ i9-10850K
Intel® Core™ i9-10885H
Intel® Core™ i9-10900
Intel® Core™ i9-10900E
Intel® Core™ i9-10900F
Intel® Core™ i9-10900K
Intel® Core™ i9-10900KF
Intel® Core™ i9-10900T
Intel® Core™ i9-10900TE
Intel® Core™ i9-10900X
Intel® Core™ i9-10920X
Intel® Core™ i9-10940X
Intel® Core™ i9-10980HK
Intel® Core™ i9-10980XE
Intel® Core™ i9-11900
Intel® Core™ i9-11900F
Intel® Core™ i9-11900H
Intel® Core™ i9-11900K
Intel® Core™ i9-11900KF
Intel® Core™ i9-11900T
Intel® Core™ i9-11950H
Intel® Core™ i9-11980HK
Intel® Core™ i9-12900
Intel® Core™ i9-12900E
Intel® Core™ i9-12900F
Intel® Core™ i9-12900H
Intel® Core™ i9-12900HK
Intel® Core™ i9-12900HX
Intel® Core™ i9-12900K
Intel® Core™ i9-12900KF
Intel® Core™ i9-12900KS
Intel® Core™ i9-12900T
Intel® Core™ i9-12900TE
Intel® Core™ i9-12950HX
Intel® Core™ i9-13900
Intel® Core™ i9-13900E
Intel® Core™ i9-13900F
Intel® Core™ i9-13900H
Intel® Core™ i9-13900HK
Intel® Core™ i9-13900HX
Intel® Core™ i9-13900K
Intel® Core™ i9-13900KF
Intel® Core™ i9-13900KS
Intel® Core™ i9-13900T
Intel® Core™ i9-13900TE
Intel® Core™ i9-13905H
Intel® Core™ i9-13950HX
Intel® Core™ i9-13980HX
Intel® Core™ i9-14900
Intel® Core™ i9-14900F
Intel® Core™ i9-14900K
Intel® Core™ i9-14900KF
Intel® Core™ i9-14900T
Intel® Core™ i9-7900X
Intel® Core™ i9-7920X
Intel® Core™ i9-7940X
Intel® Core™ i9-7960X
Intel® Core™ i9-7980XE
Intel® Core™ i9-8950HK
Intel® Core™ i9-9820X
Intel® Core™ i9-9880H
Intel® Core™ i9-9900
Intel® Core™ i9-9900K
Intel® Core™ i9-9900KF
Intel® Core™ i9-9900KS
Intel® Core™ i9-9900T
Intel® Core™ i9-9900X
Intel® Core™ i9-9920X
Intel® Core™ i9-9940X
Intel® Core™ i9-9960X
Intel® Core™ i9-9980HK
Intel® Core™ i9-9980XE
Intel® Core™ m3-8100Y
Intel® Core™ Ultra 5-125H
Intel® Core™ Ultra 5-125U
Intel® Core™ Ultra 5-134U
Intel® Core™ Ultra 5-135H
Intel® Core™ Ultra 5-135U
Intel® Core™ Ultra 7-155H
Intel® Core™ Ultra 7-155U
Intel® Core™ Ultra 7-164U
Intel® Core™ Ultra 7-165H
Intel® Core™ Ultra 7-165U
Intel® Core™ Ultra 9-185H
Intel® Pentium® Gold 4417U
Intel® Pentium® Gold 4425Y
Intel® Pentium® Gold 5405U
Intel® Pentium® Gold 6405U
Intel® Pentium® Gold 6500Y
Intel® Pentium® Gold 6805
Intel® Pentium® Gold 7505
Intel® Pentium® Gold 8500
Intel® Pentium® Gold 8505
Intel® Pentium® Gold G5400
Intel® Pentium® Gold G5400T
Intel® Pentium® Gold G5420
Intel® Pentium® Gold G5420T
Intel® Pentium® Gold G5500
Intel® Pentium® Gold G5500T
Intel® Pentium® Gold G5600
Intel® Pentium® Gold G5600E
Intel® Pentium® Gold G5600T
Intel® Pentium® Gold G5620
Intel® Pentium® Gold G6400
Intel® Pentium® Gold G6400E
Intel® Pentium® Gold G6400T
Intel® Pentium® Gold G6400TE
Intel® Pentium® Gold G6405
Intel® Pentium® Gold G6405T
Intel® Pentium® Gold G6500
Intel® Pentium® Gold G6500T
Intel® Pentium® Gold G6505
Intel® Pentium® Gold G6505T
Intel® Pentium® Gold G6600
Intel® Pentium® Gold G6605
Intel® Pentium® Gold G7400
Intel® Pentium® Gold G7400E
Intel® Pentium® Gold G7400T
Intel® Pentium® Gold G7400TE
Intel® Pentium® J6426
Intel® Pentium® N6415
Intel® Pentium® Silver J5005[2]
Intel® Pentium® Silver J5040
Intel® Pentium® Silver N5000[2]
Intel® Pentium® Silver N5030
Intel® Pentium® Silver N6000
Intel® Pentium® Silver N6005
Intel® Processor N100
Intel® Processor N200
Intel® Processor N50
Intel® Processor N95
Intel® Processor N97
Intel® Processor U300
Intel® Processor U300E
Intel® Xeon® Bronze 3104
Intel® Xeon® Bronze 3106
Intel® Xeon® Bronze 3204
Intel® Xeon® Bronze 3206R
Intel® Xeon® D-1702
Intel® Xeon® D-1712TR
Intel® Xeon® D-1713NT
Intel® Xeon® D-1713NTE
Intel® Xeon® D-1714
Intel® Xeon® D-1715TER
Intel® Xeon® D-1718T
Intel® Xeon® D-1722NE
Intel® Xeon® D-1726
Intel® Xeon® D-1732TE
Intel® Xeon® D-1733NT
Intel® Xeon® D-1735TR
Intel® Xeon® D-1736
Intel® Xeon® D-1736NT
Intel® Xeon® D-1739
Intel® Xeon® D-1746TER
Intel® Xeon® D-1747NTE
Intel® Xeon® D-1748TE
Intel® Xeon® D-1749NT
Intel® Xeon® D-2712T
Intel® Xeon® D-2733NT
Intel® Xeon® D-2738
Intel® Xeon® D-2752NTE
Intel® Xeon® D-2752TER
Intel® Xeon® D-2753NT
Intel® Xeon® D-2766NT
Intel® Xeon® D-2775TE
Intel® Xeon® D-2776NT
Intel® Xeon® D-2779
Intel® Xeon® D-2786NTE
Intel® Xeon® D-2795NT
Intel® Xeon® D-2796NT
Intel® Xeon® D-2796TE
Intel® Xeon® D-2798NT
Intel® Xeon® D-2799
Intel® Xeon® E-2104G
Intel® Xeon® E-2124
Intel® Xeon® E-2124G
Intel® Xeon® E-2126G
Intel® Xeon® E-2134
Intel® Xeon® E-2136
Intel® Xeon® E-2144G
Intel® Xeon® E-2146G
Intel® Xeon® E-2174G
Intel® Xeon® E-2176G
Intel® Xeon® E-2176M
Intel® Xeon® E-2186G
Intel® Xeon® E-2186M
Intel® Xeon® E-2224
Intel® Xeon® E-2224G
Intel® Xeon® E-2226G
Intel® Xeon® E-2226GE
Intel® Xeon® E-2234
Intel® Xeon® E-2236
Intel® Xeon® E-2244G
Intel® Xeon® E-2246G
Intel® Xeon® E-2254ME
Intel® Xeon® E-2254ML
Intel® Xeon® E-2274G
Intel® Xeon® E-2276G
Intel® Xeon® E-2276M
Intel® Xeon® E-2276ME
Intel® Xeon® E-2276ML
Intel® Xeon® E-2278G
Intel® Xeon® E-2278GE
Intel® Xeon® E-2278GEL
Intel® Xeon® E-2286G
Intel® Xeon® E-2286M
Intel® Xeon® E-2288G
Intel® Xeon® Gold 5115
Intel® Xeon® Gold 5118
Intel® Xeon® Gold 5119T
Intel® Xeon® Gold 5120
Intel® Xeon® Gold 5120T
Intel® Xeon® Gold 5122
Intel® Xeon® Gold 5215
Intel® Xeon® Gold 5215L
Intel® Xeon® Gold 5215M
Intel® Xeon® Gold 5217
Intel® Xeon® Gold 5218
Intel® Xeon® Gold 5218B
Intel® Xeon® Gold 5218N
Intel® Xeon® Gold 5218R
Intel® Xeon® Gold 5218T
Intel® Xeon® Gold 5220
Intel® Xeon® Gold 5220R
Intel® Xeon® Gold 5220S
Intel® Xeon® Gold 5220T
Intel® Xeon® Gold 5222
Intel® Xeon® Gold 5315Y
Intel® Xeon® Gold 5317
Intel® Xeon® Gold 5318N
Intel® Xeon® Gold 5318S
Intel® Xeon® Gold 5318Y
Intel® Xeon® Gold 5320
Intel® Xeon® Gold 5320T
Intel® Xeon® Gold 5415+
Intel® Xeon® Gold 5416S
Intel® Xeon® Gold 5418Y
Intel® Xeon® Gold 5420+
Intel® Xeon® Gold 6126
Intel® Xeon® Gold 6126F
Intel® Xeon® Gold 6126T
Intel® Xeon® Gold 6128
Intel® Xeon® Gold 6130
Intel® Xeon® Gold 6130F
Intel® Xeon® Gold 6130T
Intel® Xeon® Gold 6132
Intel® Xeon® Gold 6134
Intel® Xeon® Gold 6136
Intel® Xeon® Gold 6138
Intel® Xeon® Gold 6138F
Intel® Xeon® Gold 6138P
Intel® Xeon® Gold 6138T
Intel® Xeon® Gold 6140
Intel® Xeon® Gold 6142
Intel® Xeon® Gold 6142F
Intel® Xeon® Gold 6144
Intel® Xeon® Gold 6146
Intel® Xeon® Gold 6148
Intel® Xeon® Gold 6148F
Intel® Xeon® Gold 6150
Intel® Xeon® Gold 6152
Intel® Xeon® Gold 6154
Intel® Xeon® Gold 6208U
Intel® Xeon® Gold 6209U
Intel® Xeon® Gold 6210U
Intel® Xeon® Gold 6212U
Intel® Xeon® Gold 6222V
Intel® Xeon® Gold 6226
Intel® Xeon® Gold 6226R
Intel® Xeon® Gold 6230
Intel® Xeon® Gold 6230N
Intel® Xeon® Gold 6230R
Intel® Xeon® Gold 6230T
Intel® Xeon® Gold 6234
Intel® Xeon® Gold 6238
Intel® Xeon® Gold 6238L
Intel® Xeon® Gold 6238M
Intel® Xeon® Gold 6238R
Intel® Xeon® Gold 6238T
Intel® Xeon® Gold 6240
Intel® Xeon® Gold 6240L
Intel® Xeon® Gold 6240M
Intel® Xeon® Gold 6240R
Intel® Xeon® Gold 6240Y
Intel® Xeon® Gold 6242
Intel® Xeon® Gold 6242R
Intel® Xeon® Gold 6244
Intel® Xeon® Gold 6246
Intel® Xeon® Gold 6246R
Intel® Xeon® Gold 6248
Intel® Xeon® Gold 6248R
Intel® Xeon® Gold 6250
Intel® Xeon® Gold 6250L
Intel® Xeon® Gold 6252
Intel® Xeon® Gold 6252N
Intel® Xeon® Gold 6254
Intel® Xeon® Gold 6256
Intel® Xeon® Gold 6258R
Intel® Xeon® Gold 6262V
Intel® Xeon® Gold 6312U
Intel® Xeon® Gold 6314U
Intel® Xeon® Gold 6326
Intel® Xeon® Gold 6330
Intel® Xeon® Gold 6330N
Intel® Xeon® Gold 6334
Intel® Xeon® Gold 6336Y
Intel® Xeon® Gold 6338
Intel® Xeon® Gold 6338N
Intel® Xeon® Gold 6338T
Intel® Xeon® Gold 6342
Intel® Xeon® Gold 6346
Intel® Xeon® Gold 6348
Intel® Xeon® Gold 6354
Intel® Xeon® Gold 6416H
Intel® Xeon® Gold 6418H
Intel® Xeon® Gold 6430
Intel® Xeon® Gold 6438Y+
Intel® Xeon® Gold 6442Y
Intel® Xeon® Platinum 8153
Intel® Xeon® Platinum 8156
Intel® Xeon® Platinum 8158
Intel® Xeon® Platinum 8160
Intel® Xeon® Platinum 8160F
Intel® Xeon® Platinum 8160T
Intel® Xeon® Platinum 8164
Intel® Xeon® Platinum 8168
Intel® Xeon® Platinum 8170
Intel® Xeon® Platinum 8171M
Intel® Xeon® Platinum 8176
Intel® Xeon® Platinum 8176F
Intel® Xeon® Platinum 8180
Intel® Xeon® Platinum 8253
Intel® Xeon® Platinum 8256
Intel® Xeon® Platinum 8260
Intel® Xeon® Platinum 8260L
Intel® Xeon® Platinum 8260M
Intel® Xeon® Platinum 8260Y
Intel® Xeon® Platinum 8268
Intel® Xeon® Platinum 8270
Intel® Xeon® Platinum 8272CL
Intel® Xeon® Platinum 8276
Intel® Xeon® Platinum 8276L
Intel® Xeon® Platinum 8276M
Intel® Xeon® Platinum 8280
Intel® Xeon® Platinum 8280L
Intel® Xeon® Platinum 8280M
Intel® Xeon® Platinum 8351N
Intel® Xeon® Platinum 8352M
Intel® Xeon® Platinum 8352S
Intel® Xeon® Platinum 8352V
Intel® Xeon® Platinum 8352Y
Intel® Xeon® Platinum 8358
Intel® Xeon® Platinum 8358P
Intel® Xeon® Platinum 8360Y
Intel® Xeon® Platinum 8362
Intel® Xeon® Platinum 8368
Intel® Xeon® Platinum 8368Q
Intel® Xeon® Platinum 8380
Intel® Xeon® Platinum 8452Y
Intel® Xeon® Platinum 8460Y+
Intel® Xeon® Platinum 8468
Intel® Xeon® Platinum 8470
Intel® Xeon® Platinum 8480+
Intel® Xeon® Platinum 8490H
Intel® Xeon® Platinum 9221
Intel® Xeon® Platinum 9222
Intel® Xeon® Platinum 9242
Intel® Xeon® Platinum 9282
Intel® Xeon® Silver 4108
Intel® Xeon® Silver 4109T
Intel® Xeon® Silver 4110
Intel® Xeon® Silver 4112
Intel® Xeon® Silver 4114
Intel® Xeon® Silver 4114T
Intel® Xeon® Silver 4116
Intel® Xeon® Silver 4116T
Intel® Xeon® Silver 4208
Intel® Xeon® Silver 4209T
Intel® Xeon® Silver 4210
Intel® Xeon® Silver 4210R
Intel® Xeon® Silver 4210T
Intel® Xeon® Silver 4214
Intel® Xeon® Silver 4214R
Intel® Xeon® Silver 4214Y
Intel® Xeon® Silver 4215
Intel® Xeon® Silver 4215R
Intel® Xeon® Silver 4216
Intel® Xeon® Silver 4309Y
Intel® Xeon® Silver 4310
Intel® Xeon® Silver 4310T
Intel® Xeon® Silver 4314
Intel® Xeon® Silver 4316
Intel® Xeon® Silver 4410T
Intel® Xeon® Silver 4410Y
Intel® Xeon® Silver 4416+
Intel® Xeon® W-10855M
Intel® Xeon® W-10885M
Intel® Xeon® W-11055M
Intel® Xeon® W-11155MLE
Intel® Xeon® W-11155MRE
Intel® Xeon® W-11555MLE
Intel® Xeon® W-11555MRE
Intel® Xeon® W-11855M
Intel® Xeon® W-11865MLE
Intel® Xeon® W-11865MRE
Intel® Xeon® W-11955M
Intel® Xeon® W-1250
Intel® Xeon® W-1250E
Intel® Xeon® W-1250P
Intel® Xeon® W-1250TE
Intel® Xeon® W-1270
Intel® Xeon® W-1270E
Intel® Xeon® W-1270P
Intel® Xeon® W-1270TE
Intel® Xeon® W-1290
Intel® Xeon® W-1290E
Intel® Xeon® W-1290P
Intel® Xeon® W-1290T
Intel® Xeon® W-1290TE
Intel® Xeon® W-1350
Intel® Xeon® W-1350P
Intel® Xeon® W-1370
Intel® Xeon® W-1370P
Intel® Xeon® W-1390
Intel® Xeon® W-1390P
Intel® Xeon® W-1390T
Intel® Xeon® W-2102
Intel® Xeon® W-2104
Intel® Xeon® W-2123
Intel® Xeon® W-2125
Intel® Xeon® W-2133
Intel® Xeon® W-2135
Intel® Xeon® W-2145
Intel® Xeon® W-2155
Intel® Xeon® W-2175
Intel® Xeon® W-2195
Intel® Xeon® W-2223
Intel® Xeon® W-2225
Intel® Xeon® W-2235
Intel® Xeon® W-2245
Intel® Xeon® W-2255
Intel® Xeon® W-2265
Intel® Xeon® W-2275
Intel® Xeon® W-2295
Intel® Xeon® W-3175X
Intel® Xeon® W-3223
Intel® Xeon® W-3225
Intel® Xeon® W-3235
Intel® Xeon® W3-2423
Intel® Xeon® W3-2425
Intel® Xeon® W3-2435
Intel® Xeon® W-3245
Intel® Xeon® W-3245M
Intel® Xeon® W-3265
Intel® Xeon® W-3265M
Intel® Xeon® W-3275
Intel® Xeon® W-3275M
Intel® Xeon® W-3323
Intel® Xeon® W-3335
Intel® Xeon® W-3345
Intel® Xeon® W-3365
Intel® Xeon® W-3375
Intel® Xeon® W5-2445
Intel® Xeon® W5-2455X
Intel® Xeon® W5-2465X
Intel® Xeon® W5-3423
Intel® Xeon® W5-3425
Intel® Xeon® W5-3433
Intel® Xeon® W5-3435X
Intel® Xeon® W7-2475X
Intel® Xeon® W7-2495X
Intel® Xeon® W7-3445
Intel® Xeon® W7-3455
Intel® Xeon® W7-3465X
Intel® Xeon® W9-3475X
Intel® Xeon® W9-3495X

[1] Only select devices that shipped with modern drivers based on Declarative, Componentized, Hardware Support Apps (DCH) design principles.

[2] Devices with these CPUs may not be manufactured with Windows 11 pre-installed and may only be upgraded to Windows 11 by a customer.