sharePoint og deling med ekstern

ADM Hayat Chenaoui 1 Reputation point
2022-11-07T10:29:43.78+00:00

Hei
Jeg vil gjerne dele med extern bruker UTEN at jeg aktivere Anonyme kobling fra hele miljø eller organisasjonen
-har dere et forslag til dette ?
På forhand takk

Mvh Hayat

Not Monitored
Not Monitored
Tag not monitored by Microsoft.
27,197 questions
0 comments No comments
{count} votes