Faktura betalning

Christina Wolmeryd 0 Reputation points
2023-02-05T10:54:30.6866667+00:00

Varför är faktura datum och faktura förfallodag samma datum?

Har även dragets betalning för faktura som skall bet i mars och ej fått fakturaunderlag.

Windows 365 Business
0 comments No comments
{count} votes