Azure Active Directory | Przegląd

Damian Kotarski 0 Reputation points
2023-08-02T08:48:47.02+00:00

Witam mój profil Microsoft jest podpięty do grupy "moskitos20" na Microsoft Azure, ja sam osobiście nie autoryzowałem tego. Grupa "moskitos20" jest podpięta do maila z którego nigdy nie korzystałem i nie zakładałem.

Identyfikator dzierżawy f8cdef31-a31e-4b4a-93e4-5f571e91255a

Microsoft Entra ID
Microsoft Entra ID
A Microsoft Entra identity service that provides identity management and access control capabilities. Replaces Azure Active Directory.
18,612 questions
{count} votes