Azure account migration failure-niepowodzenie migracj konta Azre

inż. Michał Bartyzel 1 Reputation point
2021-07-15T09:51:24.237+00:00

Próba migracji konta nie powiodła się. Po skopiowaniu linka z i próbie zalogowania się na michal.bartyzel@Uzair Rasheed Khawaja .edu.pl nie rozpoznaje użytkownika.
jest możliwość logowania się tylko przez malbarel@Uzair Rasheed Khawaja .edu.pl(office 365) co skutkuje:
The controller for path '/Subscritions/CompleteTrasfer' was not found or does not implement IController.

niestety konto malbarel@Uzair Rasheed Khawaja .edu.pl jest skojarzone z mailem michal.bartyzel@Uzair Rasheed Khawaja .edu.pl114954-azur.jpg

Azure DevTest Labs
Azure DevTest Labs
An Azure service that is used for provisioning development and test environments.
254 questions
{count} votes

1 answer

Sort by: Most helpful
 1. inż. Michał Bartyzel 1 Reputation point
  2021-07-19T06:26:08.637+00:00

  Witaj,
  problem pojawił się przy migracji konta, dla subskrypcji f280f18d-dd8a-418b-89ca-dd5b9dc0d67a
  nie można jej dokończyć

  0 comments No comments