první instalace surface 2go

Lucie Nimsová 1 Reputation point
2021-08-29T14:05:48.83+00:00

Právě prvně spouštím nové surface 2 go, při instalaci se mi stále při přihlášení účtu objevovala chyba. Bohužel tento krok nelze provést ani později. Objevuje se mi chyba viz obrázek. Jak mám dále postupovat? reklamovat přístroj? Děkuji127300-9e00d19a-720d-4a87-821d-5e8278ecdb10png.jpg

Not Monitored
Not Monitored
Tag not monitored by Microsoft.
37,127 questions
0 comments No comments
{count} votes

1 answer

Sort by: Most helpful
 1. Dave Patrick 426.3K Reputation points MVP
  2021-08-29T14:14:51.753+00:00

  Q&A forums are currently English only. I'd try asking for help over here in dedicated forums.
  https://social.msdn.microsoft.com/Forums/cs-cz/home
  https://social.technet.microsoft.com/Forums/cs-cz/home
  https://answers.microsoft.com/cs-cz

  --please don't forget to upvote and Accept as answer if the reply is helpful--

  0 comments No comments