Disabling TLS 1.0 and TLS 1.1 for Power BI

Mirande, Eddy (E.) 41 Reputation points
2020-09-16T09:42:57.213+00:00

Onze security afdeling constateert dat er nog steeds gebruikgemaakt wordt van de TLS 1.0 en 1.1 op onze PowerBI omgeving.
Ik heb mijn hosting partij gevraagd dit uit te zetten maar zij zeggen dat ze dit niet kunnen zonder instructies.
Ze beweren dat ze het voor veel zaken kunnen regelen maar niet voor Power BI.
Graag zou ik van jullie instructies willen ontvangen hoe we het gebruik van TLS versie 1.0 en 1.1 in de Power BI omgeving uit kunnen zetten en of verwijderen uit deze omgeving.

Microsoft Entra ID
Microsoft Entra ID
A Microsoft Entra identity service that provides identity management and access control capabilities. Replaces Azure Active Directory.
18,615 questions
0 comments No comments
{count} votes

Accepted answer
 1. Leon Laude 85,566 Reputation points
  2020-09-16T10:43:50.787+00:00

  Hi,

  PowerBI is currently not supported in the Q&A forums, the supported products are listed over here https://learn.microsoft.com/en-us/answers/products (more to be added later on).

  You can ask the experts in the dedicated PowerBI forum over here:
  https://community.powerbi.com/t5/Forums/ct-p/PBI_Comm_Forums

  ----------

  (If the reply was helpful please don't forget to upvote or accept as answer, thank you)

  Best regards,
  Leon


0 additional answers

Sort by: Most helpful