Licencje dostępowe (CAL) “per user” (“na użytkownika”). Kim jest użytkownik?

Licencja dostępowa na użytkownika pozwala danemu (konkretnemu, nazwanemu) użytkownikowi uzyskiwać dostęp do wszystkich serwerów danego rodzaju, w danej wersji (lub wersji poprzedniej) w danej organizacji. Pytanie kim jest użytkownik? Czy jest on utożsamiany z kontem użytkownika, czy może jednak osoba mająca wiele kont (np. administrator który ma konto administracyjne i zwykłego użytkownika) to wciąż jeden użytkownik?

Odpowiedzi na to pytanie poszukajmy w EULA oraz dokumencie PUR.

W PUR mamy zapis:

“Dla każdego urządzenia lub użytkownika uzyskującego w sposób bezpośredni lub pośredni dostęp do wystąpień oprogramowania serwera muszą Państwo uzyskać i przypisać licencję CAL. “

EULA do Windows Server 2003 mówi:

(…) Oprócz licencji na Oprogramowanie Serwera Licencjobiorca musi nabyć Licencję Dostępu Klienta Windows dla każdej indywidualnej osoby („Użytkownika”) lub Urządzenia, uzyskujących dostęp lub używających Oprogramowania Serwera (….)

W tym przypadku użytkownik jest zdefiniowany wprost jako osoba, oznacza to, że nawet jeżeli dana osoba posiada wiele kont użytkownika to potrzebuje jednej licencje dostępowej CAL “na użytkownika”.

W EULA do 2008/2008R2. Nie znajdujemy już takiego jasnego stwierdzenia. Należy jednak przyjąć, że zdefiniowane już pojęcia pozostają nie zmienione, dlatego w dalszym ciągu należy przyjmować, ze osoba to jest użytkownik.

Patrząc na dokument PUR (Prawa do używania produktów udzielane przez Microsoft Licensing, lipiec 2011), widzimy między innymi taki zapis:

a) Zmiana przypisania licencji CAL. Mogą Państwo:

· zmienić na stałe przypisanie licencji CAL na urządzenie z jednego urządzenia na inne urządzenie lub licencji CAL na użytkownika z jednego użytkownika na innego użytkownika lub

· zmienić tymczasowo przypisanie licencji CAL na urządzenie z jednego urządzenia na wypożyczone urządzenie, gdy to pierwsze nie działa, lub licencji CAL na użytkownika na tymczasowego pracownika, gdy użytkownik jest nieobecny.

Z tego wytłuszczonego fragmentu widać, że użytkownik jest utożsamiany z pracownikiem (osobą).

Podsumowując, na podstawie powyższych zapisów umów uważam, że jedna osoba mająca wiele kont (np. administrator który ma konto administracyjne i zwykłego użytkownika) to wymaga jednej licencjo dostępowej CAL.