Microsoft är en av Nordens mest attraktiva arbetsgivare!

När Universitets och högskolestudenter från de nordiska länderna röstar fram sina drömarbetsgivare placerar vi oss bland de mest attraktiva arbetsgivarna! Det visar Universums årliga karriärundersökning, som besvarats av 38 500 universitets- och högskolestudenter från Sverige, Norge, Danmark och Finland.

"Vi är såklart otroligt hedrade av att IT-studenter vill arbeta hos oss. Microsoft genomgår hela tiden spännande förändringar och vi ligger i framkant både vad gäller innovation och personalfrågor", säger Helena Sjöberg, HR-chef på Microsoft i Sverige.

”De arbetsgivare som placerar sig högt på rankingen har lyckats i sitt talangarbete, och har därmed tagit ett avgörande steg mot fortsatt framgång. Aldrig förr har en organisations framgång varit så beroende av dess humankapital, och arbetsgivare som inte förstår vikten av att attrahera och rekrytera  rätt personer kommer att få kämpa för sin överlevnad.”, säger Petter Nylander, vd på Universum.

Den fullständiga rankingen finns på

www.universumglobal.com/nordic2015