Nu vill svenskarna sätta sina digitala fotspår i arbete

Svenska konsumenter blir allt mer medvetna om att insamlingen av deras digitala fotspår kan användas till egen fördel. Microsofts senaste rapport ”Digital Trends” visar också att svenskarna vill kunna skräddarsy de digitala verktygen efter sitt eget liv – och de förväntar sig att företagen ska hjälpa dem nå dit.

Rikard Bildsten, Chef för Advertising & Online på Microsoft. Foto: Microsoft

Microsoft Advertising har just släppt andra utgåvan av sin populära rapport “Digital Trends”, en översikt över dagens relation mellan konsumenter och teknologi. Forskningsresultaten är framtagna tillsammans med Future Laboratory, i London och baseras på svar från 13 200 respondenter från Sverige och elva andra länder.

Idag, mer än två år efter lanseringen av Microsofts första ”Digital Trends”-rapport är de nya slutsatserna tydliga: konsumenter vet mer idag om hur teknologi kan användas för att förbättra deras liv, och de kräver bättre digitala upplevelser som är mer intelligenta och mänskliga.

Konsumenternas förväntningar på tekniken sammanfattas i 8 trender, som tillsammans visar på en förändrad relation mellan applikationer, plattformar, enheter och marknadsföring. Trenderna som beskrivs här återfinns i alla världsdelar.

1.     ”Value me”

Konsumenter blir mer och mer medvetna om att deras digitala fotspår har ett värde. 2013 sade 30 % att de var medvetna om att företag drar nytta av att samla in deras digitala information, och att de visste hur de själva skulle kunna dra kunna nytta av informationen. Idag, två år senare, säger 32 % av konsumenterna samma sak.

2.     ”IntelligentlyON”

En annan trend som håller i sig; konsumenternas begär möter marknadsförarens behov av att använda data och teknologi på rätt plats vid rätt tidpunkt och på rätt skärm. Användare är trötta på att se samma innehåll på flera plattformar, och vill bara se relevant innehåll i sitt flöde. 64 % av respondenterna säger att de skulle vara intresserade av teknologi som hjälper dem att automatiskt filtrera bort innehåll och meddelanden, så att de bara behöver ta del av den information som är nödvändig vid det givna tillfället. Belöningen för att vara relevant är omfattande: 39 % av konsumenterna säger att de gärna låter sina digitala fotspår lagras och användas om det ger dem en mer optimerad shopping- eller serviceupplevelse.

3.     ”Real: Redefined"

Teknologi kan idag erbjuda mer kompletta, mer engagerade och mer sensoriska upplevelser. Användarna ser dessa upplevelser som IRL (”in real life”)-upplevelser: de blir lika viktiga som upplevelser offline. Det är viktigt för marknadsförare att eliminera friktion mellan offline och online, för hälften av konsumenterna är mer troliga att engagera sig i digitala upplevelser som sömlöst integrerats med deras fysiska omvärld.

4.     ”Right to My Identity”

2013 var integriteten på nätet en viktig fråga för konsumenter. Men idag blir fler och fler konsumenter medvetna om att det inte går att vara utan sitt digitala fotspår. Med den här förändringen följer en ökad vilja från konsumenter att kontrollera sitt egna digitala narrativ. Mer än hälften av konsumenterna vill ha möjlighet att själva välja hur länge deras digitala information lagras online. De förstår att hanteringen av deras digitala identitet också har en positiv innebörd; deras data kan användas till allt från smidigare reseplanering till användning av sociala medier eller för att jämföra löprundor.

5.     ”Life Analytics”

I samband med Internet of Things-trenden blir vanligare efterfrågar konsumenterna mer data, inte bara om sig själva utan även om världen runt omkring. Över hälften av respondenterna säger att de använder eller är intresserade av att använda digitala tjänster eller enheter som hjälper dem att spåra sina prestationer. Ännu är det dock mindre än en tredjedel av konsumenterna använder sina spårade data för att förbättra de egna prestationerna. Framöver väntas konsumenterna inte bara vilja ha data - de kommer i ökad mån att vilja använda den för att förbättra sina liv.

6. ”Creative Me”

I samband med den ökade användningen av digitala tjänster vill konsumenter själva delta i utformningen av produkterna och tjänsterna de använder, utifrån sina egna behov och intressen. Strax över hälften (56 %) av konsumenterna säger att de är mycket mer sannolika att köpa från företag som tillåter dem att anpassa produkterna och tjänsterna efter sig själva. Ett exempel på det är Mojang, företaget bakom spelet Minecraft, som låter spelare själva utforma sina spelvärldar med hjälp av kuber, utan att sätta begränsningar på vad spelare kan skapa.

7.     ”The New Age of Discovery”

Konsumenter vill idag ha rekommendationer, inte bara baserat på saker de gillar eller aktiviteter de tidigare har deltagit i, utan de söker också upplevelser som ger dem möjlighet att flytta ut ur sin egen komfortzon. Nära hälften av respondenterna förväntar sig att varumärken ska förstå dem och hjälpa dem att upptäcka nya produkter och tjänster som passar deras behov.

 8.     ”Now Networks”

Användare söker mer flexibla och tillfälliga nätverk som tillåter dem att komma och gå i takt med att deras intressen varierar, och i takt med att de går igenom olika faser i livet. Mer än hälften av de tillfrågade konsumenterna, 55 %, säger att det är mer sannolikt att de kommer att interagera med ett varumärke när det erbjuder specialiserade och nischade digitala tjänster.

Digital Trends är en rapport från Microsoft Advertising. Den lanserades för första gången 2013 för att presentera Microsofts perspektiv på användares förväntningar på den digitala tekniken, både idag och i framtiden, för att hjälpa till att hitta nya möjligheter. Undersökningens respondenter kommer från Sverige, Frankrike, Storbritannien, Tyskland, Italien, Nederländerna, Ryssland, Spanien, Brasilien, Kanada, Förenade Arabemiraten och Kina.