Nyheter om säkerhet från Microsoft

Säkerhet har länge varit högsta prioritet på Microsoft och är en nyckelfaktor när vi utvecklar nya tjänster och produkter. Säkerhetsfunktioner som kryptering är inbyggt för att skydda våra kunder från kriminella på nätet och hackare. Över hela bredden av våra tjänster för mobilitet och i molnet – till både globala storföretag och enskilda personer – är Microsoft fokuserade på att vara transparenta och ge kunder kontroll över sina filer.  

RSA-konferensen i San Fransisco är ett viktigt forum för att driva säkerheten framåt. Scott Charney är Microsofts högste chef för Trustworthy Computing och i sitt öppningstal berättade han om nyheter som ytterligare befäster Microsofts ambitioner.  

Transparens och kontroll

  • API:er för aktivitetsloggning av användare och administratörer i Office 365 så att företag i olika branscher kan anpassa för just sina behov av monitorering, analys, rapporter, spårning av anomalier samt anpassning till branschspecifika regelverk. En preview kommer till sommaren.  

  • Ny Lockbox för Office 365 skickar fråga till kunden innan en människa får hantera kundens data. De flesta rutiner för datahantering är automatiserade och ingen människa har tillgång till data. Ett litet antal aktiviteter kräver mänsklig handpåläggning, oftast handlar det felsökning som kunden efterfrågat. Vid alla sådan processer får kunden information och kan godkänna eller avslå.  

  • Device Guard är del av utvecklingen av Windows 10. Den är en del av Windows 10 och skyddar din enhet från attacker från skadliga program genom att bara tillåta program som är definierade som pålitliga att köras. Den körs parallellt med operativsystemet och därmed förhindra att skadlig programvara startas.   

Kontroll:

  • Fler nivåer av kryptering i Office 365: under de kommande månaderna kommer Microsoft utöka nivåerna av kryptering av e-post utöver den som redan finns med Bitlocker. Nästa år kommer kunder kunna skapa egna krypteringsnycklar till vilande data, det gör att ingen på Microsoft på något sätt kan komma åt dessa data.  

  • Det kommer nya virtuella redskap och säker förvaring av krypteringsnycklar i Azure. Microsoft samarbetar med branschledare för att skapa en mängd olika verktyg för att ge kunder flexibilitet i att bygga applikationer. Med Key Vault kan kunder på ett betydligt enklare sätt kunna hantera nycklar genom FIPS 140-2 Level 2 certifierade HSM i molnet.  

Här kommer nyheterna publiceras:

  • Mer information om Office uppdateringarna kommer finnas på Office Blog

  • Mer information om hur säkerheten i Windows 10 förstärks kommer finnas Windows for your Business Blog

  • Mer information om uppdateringarna I Microsoft Azure kommer finnas på Azure Blog