Om svenska kunders data och amerikanska myndigheter

För att tydliggöra hur Microsoft agerar i integritetsfrågor, hur det går till när vi lämnar ut data till myndigheter och hur vi agerar för att avvisa eller tillmötesgå förfrågningar kommer sammandrag på svenska av de officiella hemsidor där detta beskrivs.

 – Vi har en rigorös och transparent process för att tillse att vi skyddar våra kunders data och den är jag stolt över, säger Mathias Strand, chefsjurist på Microsoft Sverige och för Microsoft Västeuropa. – Här följer översättningar i punktform så det är lätt att förstå grunderna men också länkar för att hitta mer information för den som vill gå in mer i detalj.   

Om att lämna ut information

    • Microsoft tillhandahåller inte direkt och fri åtkomst till någon myndighet så att de kan komma åt kunders data, Microsoft tar bara fram specifika data i enlighet med en laglig begäran.   
    • När en myndighet begär kunddata, inklusive av nationella säkerhetsskäl, måste den följa tillämpliga lagar vilket betyder order om husrannsakan eller motsvarande.
    • Vi besvarar bara frågor om specifika konton och identiteter. Det finns ingen generell eller godtycklig åtkomst till våra kunders data. De ackumulerade data vi har kunnat publicera visar att endast en liten bråkdel av vår kunder någonsin varit aktuella för en myndighetsförfrågan angående kriminalitet eller nationell säkerhet.
    • Alla dessa förfrågningar gås igenom av den grupp på Microsoft som övervakar att Microsoft följer lagar och egna regler. De kontrollerar att förfrågningarna är relevanta och avvisar de som inte är det och ser till att bara de data som begärs lämnas ut. Den svenska gruppen samarbetar också med en advokatbyrå som är med i bedömningen. Vi är förpliktigade att följa lagarna men vi övervakar hela tiden de förfrågningar vi får och vår process, för att säkerställa att de är giltiga och att bara de data som begärts lämnas ut.

– Det var sammanfattningen men ämnet är komplicerat och för en mer heltäckande bild hänvisar jag till https://blogs.microsoft.com/on-the-issues/2013/07/16/responding-to-government-legal-demands-for-customer-data/, säger Mathias Strand.

Microsoft överklagar domstolsbeslut

– Microsoft är pionjärer när det gäller digital säkerhet och driver en process mot en domstol i USA som vill ha ut information från Irland, fortsätter Mathias Strand. – Microsoft anser att när ett lands myndighet vill komma åt e-post som lagras i ett annat land, ska myndigheten göra det på ett sätt som respekterar de lagar i landet och internationella lagar som redan finns. Tvärtemot detta vill den här domstolen i USA använda en husrannsakan ensidigt i ett annat land vilket åsidosätter grundläggande rättigheter om integritet och riskerar vänskapliga internationella relationer. Detsamma gäller information från Sverige, Microsoft anser att det är svensk polis som ska begära ut information i Sverige. Det är i korthet, läs mer om det allmänna stöd från företag, organisationer och stater som Microsoft får mot USA:s krav att lämna ut information från Irland:

https://blogs.microsoft.com/blog/2014/12/15/business-media-civil-society-speak-key-privacy-case/

– Här finns vår syn på de omöjliga konsekvenser som kan bli följden av domstolsfallet om information från Irland, avslutar Mathias Strand.

https://blogs.microsoft.com/on-the-issues/2014/12/08/microsoft-appeal-ponders-u-s-reaction-foreign-data-demand/