Azure Cool Storage – levné archivní úložiště

Azure Storage je k dispozici od samotného vzniku celé platformy a nabízí mnoho typů úložišť pro nejrůznější typy dat a s variabilní úrovní redundance. O storage se můžete v detailu dočíst v jednom z předchozích článků zde.

V tomto článku se ale zaměříme na novinku s názvem Cool Storage, respektive Cool Blob Storage, protože nás bude zajímat právě vrstva pro uložení běžných souborů do blobu.

Azure Storage má primární roli v ukládání dat pro cloudové služby jako Web Apps, VMs a mnoho dalších, ale od svého vzniku je často doporučován i jako „odkladiště“ dat archivního rázu.

V jakémkoliv prostředí zálohujeme a vždy se například hodí mít další lokalitu pro případy Disaster Recovery. Azure je v tomto ohledu ideální volba z pohledu minimálně trojnásobné repliky dat, výběru lokalit a relativně nízké ceny za uložené GB. Díky tomu dnes do Azure Storage dokáže ukládat téměř každá NASka, mnoho programů třetích stran i enterprise storage řešení.

Zálohování je jen jedním z příkladů. Dalším je populární archivace dat, kdy nejrůznější a rychle rostoucí data okupují naše drahá úložiště a je třeba je odsunout na levnější vrstvy, aby uvolnila drahé výkonné disky novým datům. Automatickým řešením tohoto probléme je Microsoft StorSimple, který právě tento model využívá a data posouvá mezi SSD, SAS disky a Azure Storage.

Tlak na cenu

I přes výše popsané výhody, se mohlo uložení dat mnohdy jevit cenově neefektivní. Azure Storage zkrátka nebyl levný dostatečně, protože jeho vlastnosti byly primárně dimenzovány na aktivní využití. Dále se začaly postupně objevovat i výrazně levnější úložiště cílená právě na archivaci. Azure nezůstává vzadu a přichází s novinkou jménem Azure Cool Storage.

Azure Cool Storage je koncipován tak, aby sloužil ideálně pro uložení archivních a obecně jakýchkoliv málo využívaných dat. Na rozdíl od konkurenčních řešení není nikterak omezen z pohledu využití dat, která jsou ihned k dispozici. Cenově je ale nastavený tak, aby se vyplatilo využití dat zhruba jednou za měsíc, nebo přepnutí na standardní model storage. Na ceny se podíváme v detailu v tabulce níže:

r1

Je vidět, že cena je výrazně níže než u standardního modelu Storage. Je však nutné dodat, že cenu ještě navyšuje poplatek za práci s daty – respektive za každý přístup k nim (čtení – resp. stažení dat a zápis). Toto navýšení není nikterak drastické, jak můžete vidět v tabulce níže:

r2

Jak je zmíněno výše, tento poplatek je koncipován tak, aby data byla zachována opravdu v archivním rázu a při častějších přístupech se vyplatil standardní storage.

Management

Z pohledu vytváření a administrace jistě potěší zpráva, že zde se oproti standardnímu storage naprosto nic nemění. Až na úroveň API vše zůstává naprosto stejné a není tak nutné nic dovytvářet, přepisovat ani se učit, což opět představuje obrovskou výhodu oproti konkurenci, kde nízká cena není zadarmo a je nutné napsat specifické řešení.
I vytváření nového Cool Storage je snadná záležitost a od standardního se liší pouze jedním přepínačem, který označuje volbu příslušného modelu.

r3

Azure tedy konečně přináší řešení archivních dat, které je k dispozici za velmi příznivou cenu a nevyžaduje jakékoliv modifikace existujících řešení pro Azure Storage. Do budoucna se bude integrace ještě více rozvíjet a bude zajímavé sledovat, jak se projeví na StorSimple i dalších řešeních.

- Matouš Rokos, MVP, Mainstream Technologies