Azure EA Dev/Test Subscription

Neprodukční vývojové a testovací prostředí je ideální provozovat v cloudu, protože prakticky vždy využívá jeho technické i ekonomické výhody.

Společnosti, které mají pořízen Azure v rámci Enterprise Agreementu (EA) zakládat vedle produkčních Azure projektů také levnější, neprodukční skupinové prostředí EA Dev/Test Subscription, které podléhají pravidlům EA a účtují levněji se v rámci jednotného EA billingu . Předpokladem je však mít aktivní MSDN Subskripce pro Dev/Test/Ops tým.
Slevy oproti produkčnímu Azure mohou dosahovat více než 90% : AzureDevTestCeny

Slevy na produktech jsou zaokrouhleny a jejich výši si můžete vypočítat v Azure kalkulačce sami

Pro “Cloudové” vývojáře,  IT odborníky a týmy máme  obecně dvě varianty výhod, které výrazně ušetří finanční zdroje všem, kteří jsou mají aktivní MSDN licence a mohou tudíž bezplatně budovat a používat neomezené testovací prostředí založené na infrastrukturních licencí Microsoft.

 

A. Individuální (experimentální)

Azure VS/MSDN Dev/Test kredity

B. Skupinové (týmové) MSDN Dev/Test slevy

Azure EA DevTest Subscription

Oddělené a pro každého uživatele zvlášť

Vhodné pro týmové Dev/Test prostředí

Kredit 50-150$/měsíc (600 – 1 800) ročně dle edice

Vždy placené ale s výraznými slevami, viz. níže

Omezené limitem proti nechtěné fakturaci

Pouze pro Dev/Test/Ops s aktivním MSDN

Odblokování Spending limitu kreditkou

Platba dle podnikového licenčního modelu např. PAYG nebo EA

Nelze je spojovat navzájem

Centralizovaný management, SLA, billing, ...

 

Pro malé společnosti existeje navíc MSDN PAYG DevTest subscripce princip je stejný jak ve velkém foremním EA modelu tak i v PAYG modelu. Obecně u Azure DevTest Subscripcí se na rozdíl od běžných plánů u Virtual Machines, App Services, HDInsight a dalších platí snížená cena nikoli plná cena včetně SW. Ostatní služby se platí běžným Azure tarifem který má společnost dohodnuta. Tabulka slev je oriantačně tato:

Zdroje v Azure Slevy
Windows Virtual Machines Fakurovány za Linux VM ceny
BizTalk Virtual Machines ( Enterprise and Standard ) Fakurovány za Linux VM tj. i bez BizTalk
SQL Server VM ( Enterprise , Standard , Web ) Fakurovány za Linux VM ceny, tj. i bez SQL
Logic Apps 50% discount
App Service instances (Basic, Standard, Premium) 22-50% discount (dle size/type)
Cloud Services instances 4-56% discount (dle size/type)
HDInsight instances 2-59% discount (dle size/type)

 

 

Detailněji k Microsoft Enterprise Agreement Azure DevTest subscriptions

1. Microsoft Enterprise Agreement je licenční program poskytující nejvyšší slevy a výhody. Byl původně navržen pouze pro největší společnosti se stovkami, lépe tisíci počítači.  Postupem času vznikla jeho serverová a vývojářská varianta Server and Cloud Enrollment v které lze výhodně pořídit např. samostatně MSDN a nyní i Azure. Tak si nyní i relativně malé vývojářské společnosti, dokonce Start-Upy pořizují Azure EA/SCE pro své projekty. Formou EA lze tedy nakupovat cloudové služby Azure, jejich  pořízení v EA je relativně snadné. Jak se Azure v EA počítá a účtuje se dozvíte zde, o faktury se vám bude starat lokální partner od něhož dostanete i další detailní přehledy.

2. MSDN Subscription  - software a služby pro IT profesionály, vývojáře, testery, které tvoří a spravují ve firmách neprodukční prostředí využívající technologie Microsoft. Původně určeno jen pro vývojáře nyní i pro IT Administrátory. Obsahuje zejména právo instalovat prakticky libovolný software pro Dev/Test účely (i do Azure) a právo přizvat koncové uživatele k uživatelskému testování. Obsahuje speciální výhody a předplacené kredity pro Azure.

Na rozdíl od „malých“ jednotlivých Azure subskripcí je v rámci Enterprise Agreementu plánováno s hierarchickým modelem více technicky i finančně oddělených subskripcí, které se mapují na strukturu organizace (geograficky, dle agend-aplikací, dle zákazníků atd.) tak, jak je to nejvhodnější z hlediska technického nebo finančního rozúčtování. Do tohoto stromu se nyní mohou přidat MSDN EA Subskripce, v nichž se některé služby účtují za výrazně nižší sazby. Přidávat je může jen uživatel - Account Owner, využívat je, vyvíjet testovat a administrovat pak vlastníci MSDN. Subskripce vytvořené jako EA MSDN Dev/Test jsou účtovány levněji, ale nelze je použít v produkci.

Na rozdíl od jednotlivých subscripcí, které se pořizují jinak než v EA/SCE tak EA Azure portál pracuje s firemním transparentní fakturací a také velmi silně oddělené bezpečnosti a práv ještě dříve, než se kodokoli dostane k technickéhu využití Azure - viz obr níže.

image

 

… A ještě pár screenshotů z Azure EA portálu, Account Owner, uživatel, s právem zakládat subscripce, který má zaškrnuto “DevTet”  má právo některé subscripce pod EA vytvořit jako DevTest a toto neprodukční prostředí mají právo MSDN uživatelé provozovat levněji.

image

A pak se tomuto Account Ownerovi s MSDN při vytváření subscripce nabídnou dvě možnosti:

image

Aktuální informace, screenshoty a návody najdete v Azure EA onboarding Guide

 

MSDN Azure Subscription individuální vs. týmové benefity

Předplacený individuální MSDN Azure benefit 50-150$ měsíčně je určen pro individuální experimenty, seznámení se s technologiemi a malé POC projekty. NELZE je spojovat navzájem a kredit nelze odečítat z EA MSDN. Individuální subskripce lze jej provozovat souběžně s týmovým EA MSDN nebo jiným plánem, kde běží jiné Dev/Test prostředí. Individuální benefit lze také „odemknout“ kreditní kartou (platit nad limit) nebo lze objednat jednotlivou týmovou MSDN PAYG licenci pomocí kreditní karty.


POZOR na stejné loginy ownerů privátního MSDN a EA MSDN DevTest !

Existuje známé chování, které se projevuje tím, že stejný owner nemůže v některých případech využívat zároveň MSDN subscription benefit 50-150$ a zároveň EA account nebo subscription owner. Pokud má již aktivní vlastní experimentální MSDN Azure subscripci s free kreditem a ten přiřadí se stejným Microsoft ID nebo CorpID do EA, pak se tam přiřadí i jeho vlastí MSDN experimentální individuální subscripce a tím se ztratí Free MSDN kredit (je převeden do EA jako samostaná subscriptions) také se odemkne Spending limit. Vše se pak v tomto případě bude účtovat do EA, nebude zdarma, nebude ošetřeno Spending limitem. Pro kombinaci obou benefitů je třeba mít dva různé Microsoft ID nebo se použít jiný AAD account. Jeden pro individuální MSDN benefit a druhé pro EA. Takto může uživatel mít svůj vlastní oddělený experimentální Azure s MSDN kreditem a navíc používat i EA DevTest subscriptions.  Vše je detailně popsáno v Azure EA Onboarding Guide: image image


Varianty využití MSDN Dev/Test benefitů v různých modelech licencí Azure

Uživatelé MSDN mají unikátní možnost bezplatně přenášet MSDN Dev/Test software do Azure. U ostatních „sdílených cloudů“ nebo hostingů tato možnost neexituje. Pro využití MSDN softwaru v Azure nezáleží v jakém modelu je Azure pořízen. U Azure MSDN Dev/Test variant však mají týmy navíc následující výhody:

A.   Na rozdíl od běžných plánů se u Virtual Machines, Cloud Services, Websites, a HDInsight platí pouze odpovídající VM „Linux Rate“, nikoli plná cena včetně SW. Ostatní služby se platí běžným tarifem v daném modelu.
B.   Majitelé MSDN mají připraveny předinstalované VM v MSDN Image gallery. (V jiných modelech je třeba použít Azure Win OS a ručně nainstalovat z MSDN downloadu vhodný software.)
C.   V MSDN Dev/Test subskripcí jsou dostupné unikátně Windows Client OS VM s RDP. (Nikde jinde nelze licenčně v cloudu nebo hostingu běžný klientský OS provozovat!)

Tabulka porovnání využití výhod MSDN v různých Dev/Test i produkčních modelech Azure:
AzureMSDNDevTestTabule

 

Azure EA Dev/Test SLA

Z technického hlediska SLA stejné podmínky jako plně placené EA subskripce, z finančního hlediska nikoli. Finančně se nekompenzuje výpadek služeb, což se u plné EA , nikoli EA DevTest subckripce děje.

 


Výhody přenositelnosti (mimo OS) MSDN softwaru lze uplatit tedy i v produkčních subskripcích. Speciální neprodukční MSDN varianty však přinášejí další slevy a větší možnosti.

Certifikovaní partneři mohou takto využívat svých MSDN také, stále však platí omezení na nekomerční nebo interní projekty, tzn. není možné je použít na projektech pro zákazníky! K tomu slouží plnohodnotné pro Certified partnery zlevněné MSDN v pro Cert partnery (MPN SCE) levnější až o 68% .

 

Jiří Burian