Ukázková aplikace Xamarin Forms s Azure Backendem

Přečtěte si návod jak vytvořit mobilní aplikaci pro chat, využívající Xamarin.Forms, .NET Standard a služeb Microsoft Azure, stáhněte si pak i všechny zdrojové kódy.   imageČlánek společnosti   SKELETON Software  popisuje vývoj jednoduché aplikace pro chatování.

Aplikace obsahuje stránku pro zadání jména uživatele, seznam všech uživatelů a stránku se zprávami. Na této aplikaci a v článku je demonstrováno vytvoření Xamarin.Forms .NET Standard aplikace pro Android a iOS napojené na služby Microsoft Azure, práce s ListView a DataTemplateSelectory a použití vlastních komponent a fontů.

Vše najdete na stránce  https://www.skeleton.cz/azure-chat  . Veškeré zdrojové kódy aplikace jsou  pak dostupné na   GitHub Skeleton Software.

Pokud je pro vás technologie Xamarin.Forms nová, podívejte se na  teoretický úvod nebo návod k vytvoření první aplikace Občanka.

Na stránkách Skeletonu najdete také např. osnovu výuky tvorby mobilních aplikací pro střední školy.