Chinese Phonemes (SAPI 5.4)

Microsoft Speech API 5.4

Chinese Phonemes

The following table defines the Chinese language phoneme set.

Symbol PhoneID Example
- 1 Syllable boundary (hyphen)
! 2 Sentence terminator (exclamation mark)
& 3 word boundary
, 4 Sentence terminator (comma)
. 5 Sentence terminator (period)
? 6 Sentence terminator (question mark)
_ 7 Silence (underscore)
+ 8 primary stress
* 9 secondary stress
1 10 Tone 1
2 11 Tone 2
3 12 Tone 3
4 13 Tone 4
5 14 Tone 5
a 15 a 1 fei 1 (rogue)
ai 16 ai 4 ren 2 (lover)
an 17 an 1 quan 2 (safe)
ang 18 ang 1 zang 1 (dirty)
ao 19 jiao 1 ao 4 (proud)
ba 20 ba 4 ba 5 (dad)
bai 21 bai 2 se 4 (white)
ban 22 mu 4 ban 3 (board)
bang 23 bang 3 jia 4 (kidnap)
bao 24 yong 1 bao 4 (embrace)
bei 25 bei 3 fang 1 (north)
ben 26 ben 4 dan 4 (fool)
beng 27 beng 4 tiao 4 (jump)
bi 28 bi 2 zi 5 (nose)
bian 29 bian 4 hua 5 (change)
biao 30 biao 3 ge 2 (table)
bie 31 li 2 bie 2 (part with)
bin 32 bin 1 ke 4 (guest)
bing 33 shi 4 bing 1 (soldier)
bo 34 bo 2 dou 4 (wrestle)
bu 35 bu 4 xing 2 (walk)
ca 36 ca 1 gan 1 (wipe)
cai 37 cai 1 ce 4 (guess)
can 38 can 1 jia 1 (join)
cang 39 cang 1 ying 5 (fly)
cao 40 cao 1 chang 3 (playground)
ce 41 ce 4 liang 2 (measure)
cen 42 cen 1 ci 1 (uneven)
ceng 43 ceng 2 jing 1 (once)
cha 44 jian 3 cha 2 (check)
chai 45 chai 1 hui 3 (demolish)
chan 46 chan 3 ye 4 (industry)
chang 47 jing 1 chang 2 (often)
chao 48 chao 1 yue 4 (exceed)
che 49 qi 4 che 1 (automobile)
chen 50 chen 2 jiu 4 (old)
cheng 51 cheng 2 che 1 (ride)
chi 52 chi 2 dao 4 (late for)
chong 53 chong 1 man 3 (full of)
chou 54 chou 2 hen 4 (hatred)
chu 55 chu 2 fa 3 (division)
chuai 56 chuai 3 ce 4 (guess)
chuan 57 lun 2 chuan 2 (ship)
chuang 58 chuang 4 ye 4 (carve out)
chui 59 tie 3 chui 2 (hammer)
chun 60 chun 1 tian 1 (spring)
chuo 61 wo 4 chuo 4 (dirty)
ci 62 ci 2 qi 4 (porcelain)
cong 63 cong 2 lin 2 (thicket)
cou 64 jin 3 cou 4 (compact)
cu 65 cu 4 xiao 1 (sales promotion)
cuan 66 tao 2 cuan 4 (run away)
cui 67 cui 1 cu 4 (press)
cun 68 xiang 1 cun 1 (country)
cuo 69 cuo 4 wu 4 (error)
da 70 da 4 (big)
dai 71 dai 4 biao 3 (delegate)
dan 72 dan 4 shi 4 (but)
dang 73 dang 1 ran 2 (sure)
dao 74 dao 1 (knife)
de 75 de 5 (function word)
dei 76 dei 3 (must)
den 77 den 4 (yank)
deng 78 ban 3 deng 4 (wooden stool)
di 79 di 2 que 4 (certainly)
dia 80 dia 3 (coquetry voice)
dian 81 dian 3 (dot)
diao 82 diao 4 (hang)
die 83 die 1 dao 3 (tumble)
ding 84 jue 2 ding 4 (decide)
diu 85 diu 1 qi 4 (discard)
dong 86 dong 1 fang 1 (east)
dou 87 zhan 4 dou 4 (struggle)
du 88 du 4 jue 2 (stop)
duan 89 duan 3 (short)
dui 90 dui 4 (right)
dun 91 ting 2 dun 4 (halt)
duo 92 duo 1 yu 2 (unnecessary)
e 93 e 4 (hungry)
ei 94 ei 4 (yes)
en 95 en 1 hui 4 (favor)
er 96 er 3 (ear)
fa 97 fa 1 zhan 3 (development)
fan 98 fan 4 (rice)
fang 99 fang 2 jian 1 (room)
fei 100 fei 1 (fly)
fen 101 fen 1 bie 2 (separate)
feng 102 feng 1 (wind)
fo 103 fo 2 (buddha)
fou 104 fou 3 ding 4 (denial)
fu 105 fu 4 qin 1 (father)
ga 106 gan 1 ga 4 (awkward)
gai 107 ying 1 gai 1 (should)
gan 108 gan 1 jing 4 (neatness)
gang 109 gang 1 cai 2 (just)
gao 110 gao 1 (tall)
ge 111 pin 3 ge 2 (character)
gei 112 gei 3 yu 3 (give)
gen 113 gen 1 (root)
geng 114 geng 4 jia 1 (much more)
gong 115 gong 1 ren 2 (worker)
gou 116 zu 2 gou 4 (enough)
gu 117 gu 4 xiang 1 (hometown)
gua 118 xi 1 gua 1 (watermelon)
guai 119 qi 2 guai 4 (oddness)
guan 120 guan 1 bi 4 (close)
guang 121 guang 1 (light)
gui 122 gui 3 (ghost)
gun 123 gun 4 (stick)
guo 124 guo 4 qu 4 (past)
ha 125 ha 1 (sound of laugh)
hai 126 hai 2 zi 5 (child)
han 127 chu 1 han 4 (sweat)
hang 128 hang 2 xing 2 (sail)
hao 129 hao 3 (good)
he 130 he 2 (river)
hei 131 hei 1 (black)
hen 132 hen 3 (very)
heng 133 heng 2 xiang 4 (landscape orientation)
hong 134 hong 2 (red)
hou 135 hou 2 zi 5 (monkey)
hu 136 hu 2 xu 1 (beard)
hua 137 hua 4 (picture)
huai 138 huai 4 (bad)
huan 139 huan 2 jing 4 (environment)
huang 140 huang 2 se 4 (yellow)
hui 141 hui 1 huang 2 (refulgence)
hun 142 hun 2 zhuo 2 (muddy)
huo 143 huo 3 (fire)
ji 144 ji 2 shi 2 (in time)
jia 145 jia 4 qi 1 (holiday)
jian 146 jian 3 dan 1 (simple)
jiang 147 jiang 1 (river)
jiao 148 jiao 1 tong 1 (traffic)
jie 149 jie 2 ri 4 (feast)
jin 150 jin 3 zhang 1 (strain)
jing 151 gan 1 jing 4 (neatness)
jiong 152 jiong 3 po 4 (embarrassed)
jiu 153 jiu 3 (nine)
ju 154 ju 4 zi 5 (sentence)
juan 155 juan 3 qu 1 (curl)
jue 156 jue 2 ding 4 (decide)
jun 157 jun 1 dui 4 (army)
ka 158 ka 3 che 1 (truck)
kai 159 kai 3 xuan 2 (triumph)
kan 160 kan 4 (see)
kang 161 di 3 kang 4 (resist)
kao 162 kao 3 shi 4 (test)
ke 163 ke 3 (thirsty)
kei 164 kei 1 (scold)
ken 165 ken 3 ding 4 (affirm)
keng 166 keng 1 hai 4 (entrap)
kong 167 kong 1 qi 4 (air)
kou 168 kou 3 (mouth)
ku 169 jian 1 ku 3 (trial)
kua 170 kua 1 jiang 3 (praise)
kuai 171 kuai 4 (fast)
kuan 172 kuan 1 kuo 4 (openness)
kuang 173 kong 1 kuang 4 (void)
kui 174 kui 1 qian 4 (owe)
kun 175 kun 4 nan 2 (hard)
kuo 176 kuo 4 da 4 (enlarge)
la 177 la 4 jiao 1 (hot pepper)
lai 178 lai 2 (come)
lan 179 lan 2 se 4 (blue)
lang 180 lang 2 (wolf)
lao 181 lao 3 (old)
le 182 kuai 4 le 4 (happy)
lei 183 lei 2 (thunder)
leng 184 leng 3 ku 4 (steeliness)
li 185 li 2 (pear)
lia 186 lia 2 (two)
lian 187 lian 3 (face)
liang 188 li 4 liang 4 (power)
liao 189 zuo 2 liao 4 (seasoning)
lie 190 lin 3 lie 4 (severe)
lin 191 lin 3 lie 4 (severe)
ling 192 ling 2 mu 4 (mausoleum)
liu 193 liu 2 dong 4 (flow)
lo 194 lo 5 (function word)
long 195 long 2 (dragon)
lou 196 lou 4 (leak)
lu 197 lu 4 di 4 (land)
luan 198 hun 4 luan 4 (chaos)
lue 199 ce 4 lue 4 (tactic)
lun 200 yi 4 lun 4 (discuss)
luo 201 xia 4 luo 4 (whereabouts)
lv 202 lv 4 se 4 (green)
ma 203 ma 3 (horse)
mai 204 mai 2 zang 4 (bury)
man 205 man 3 zu 2 (satisfy)
mang 206 cong 1 mang 2 (hurry)
mao 207 mao 1 (cat)
me 208 shen 2 me 5 (what)
mei 209 mei 2 you 3 (no)
men 210 wo 3 men 2 (we)
meng 211 meng 4 (dream)
mi 212 hun 1 mi 2 (coma)
mian 213 mian 4 ji 5 (area)
miao 214 miao 4 (temple)
mie 215 mie 4 jue 2 (annihilation)
min 216 ren 2 min 2 (people)
ming 217 ming 2 bai 2 (clearness)
miu 218 huang 1 miu 4 (absurd)
mo 219 mo 4 shui 3 (ink)
mou 220 mou 2 lue 4 (trick)
mu 221 mu 4 biao 1 (target)
na 222 na 4 li 3 (there)
nai 223 nai 3 nai 5 (grandmother)
nan 224 nan 2 fang 1 (south)
nang 225 nang 2 kuo 4 (include)
nao 226 re 4 nao 4 (liveliness)
ne 227 mu 4 ne 4 (numb)
nei 228 nei 4 bu 4 (inside)
nen 229 nen 4 lv 4 (light green)
neng 230 neng 2 gou 4 (be capable of)
ni 231 ni 3 (you)
nian 232 nian 2 (year)
niang 233 gu 1 niang 5 (girl)
niao 234 niao 3 (bird)
nie 235 nie 4 (bite)
nin 236 nin 2 (you)
ning 237 an 1 ning 2 (peace)
niu 238 niu 2 (bull)
nong 239 nong 2 min 2 (farmer)
nou 240 nou 4 (weeding)
nu 241 nu 3 li 4 (try hard)
nuan 242 wen 1 nuan 3 (warm)
nue 243 nue 4 dai 4 (abuse)
nuo 244 nuo 4 yan 2 (promise)
nv 245 nv 3 zi 3 (woman)
o 246 o 5 (function word)
ou 247 ou 1 yang 2 (Chinese first name)
pa 248 hai 4 pa 4 (scare)
pai 249 pai 4 qian 3 (send)
pan 250 pan 4 tu 2 (betrayer)
pang 251 pang 2 da 4 (huge)
pao 252 pao 3 (run)
pei 253 pei 2 ban 4 (accompany)
pen 254 pen 2 di 4 (pan)
peng 255 peng 2 pai 4 (surge)
pi 256 pi 2 fu 1 (skin)
pian 257 qi 1 pian 4 (cheat)
piao 258 piao 4 liang 4 (pretty)
pie 259 pie 1 kai 1 (put aside)
pin 260 pin 2 fan 2 (frequency)
ping 261 ping 2 zi 5 (bottle)
po 262 po 4 huai 4 (damage)
pou 263 pou 2 (hold something with cupped hand)
pu 264 pu 2 tao 5 (grape)
qi 265 qi 3 qiu 2 (beg)
qia 266 qia 4 dang 4 (proper)
qian 267 qian 1 xu 1 (humility)
qiang 268 qiang 2 da 4 (powerful)
qiao 269 qiao 3 miao 4 (artifice)
qie 270 xiu 1 qie 4 (shyness)
qin 271 qin 1 zi 4 (oneself)
qing 272 qing 1 song 1 (easy)
qiong 273 qiong 2 (poverty)
qiu 274 qiu 2 fan 4 (prisoner)
qu 275 qu 1 dong 4 (drive)
quan 276 quan 2 bu 4 (all)
que 277 que 4 ding 4 (ensure)
qun 278 qun 2 zhong 4 (crowd)
ran 279 ran 2 hou 4 (then)
rang 280 tu 3 rang 3 (soil)
rao 281 wei 2 rao 4 (surround)
re 282 re 4 (hot)
ren 283 ren 2 lei 4 (human being)
reng 284 reng 2 ran 2 (all the same)
ri 285 ri 4 chu 1 (sunrise)
rong 286 rong 2 yao 4 (glory)
rou 287 niu 2 rou 4 (beef)
ru 288 ru 2 guo 3 (if)
ruan 289 rou 2 ruan 3 (soft)
rui 290 rui 4 zhi 4 (smart)
run 291 shi 1 run 4 (wetness)
ruo 292 ruo 4 xiao 3 (puniness)
sa 293 sa 1 (three)
sai 294 bi 3 sai 4 (compete)
san 295 fen 1 san 4 (disperse)
sang 296 sang 4 (die)
sao 297 da 3 sao 3 (sweep)
se 298 yan 2 se 4 (color)
sen 299 sen 1 lin 2 (forest)
seng 300 seng 1 lv 3 (monk)
sha 301 sha 1 chang 3 (battlefield)
shai 302 ri 4 shai 4 (be exposed to the sun)
shan 303 shan 4 liang 2 (goodness)
shang 304 shang 4 mian 4 (top)
shao 305 shao 4 nian 2 (youth)
she 306 she 2 (snake)
shei 307 shei 2 (who)
shen 308 shen 2 me 5 (what)
sheng 309 sheng 1 yin 1 (voice)
shi 310 shi 4 fei 1 (dispute)
shou 311 shou 3 (hand)
shu 312 shu 4 mu 4 (tree)
shua 313 shua 1 zi 5 (brush)
shuai 314 shuai 1 da 3 (beat)
shuan 315 men 2 shuan 1 (latch)
shuang 316 shuang 1 (pair)
shui 317 shui 3 (water)
shun 318 shun 4 li 4 (all right)
shuo 319 shuo 1 (say)
si 320 si 4 (four)
song 321 song 4 bie 2 (send-off)
sou 322 sou 1 cha 2 (search)
su 323 su 4 du 4 (speed)
suan 324 suan 4 fa 3 (arithmetic)
sui 325 sui 1 ran 2 (though)
sun 326 sun 3 shi 1 (loss)
suo 327 suo 3 yi 3 (so)
ta 328 ta 1 men 2 (they)
tai 329 tai 4 (too)
tan 330 tan 2 hua 4 (talk)
tang 331 tang 2 (sugar)
tao 332 tao 2 pao 3 (flee)
te 333 te 4 bie 2 (special)
tei 334 tei 1 (very)
teng 335 ben 1 teng 2 (riot)
ti 336 ti 1 zi 5 (ladder)
tian 337 tian 1 (sky)
tiao 338 tiao 4 yue 4 (jump)
tie 339 tie 3 (iron)
ting 340 ting 1 (listen)
tong 341 tong 3 yi 1 (unify)
tou 342 tou 2 (head)
tu 343 tu 3 di 4 (earth)
tuan 344 tuan 2 jie 2 (solidify)
tui 345 tui 1 dong 4 (push)
tun 346 tun 2 ji 1 (store up)
tuo 347 tuo 1 yi 1 (undress)
wa 348 qing 1 wa 1 (frog)
wai 349 wai 4 mian 4 (outside)
wan 350 wan 4 (ten thousands)
wang 351 si 3 wang 2 (death)
wei 352 wei 3 da 4 (great)
wen 353 wen 2 hua 4 (culture)
weng 354 lao 3 weng 1 (oldman)
wo 355 wo 3 (I)
wu 356 wu 2 lun 4 (no matter what)
xi 357 xi 1 fang 1 (west)
xia 358 xia 4 mian 4 (bottom)
xian 359 xian 4 zai 4 (now)
xiang 360 xiang 4 (like)
xiao 361 xiao 3 (small)
xie 362 xie 3 (write)
xin 363 xin 1 (new)
xing 364 xing 2 dong 4 (act)
xiong 365 xiong 2 (bear)
xiu 366 xiu 1 xi 5 (break)
xu 367 xu 1 yao 4 (need)
xuan 368 xuan 1 bu 4 (declare)
xue 369 xue 3 (snow)
xun 370 xun 2 wen 4 (ask for)
ya 371 ya 4 zhou 1 (Asia)
yan 372 yan 4 zi 5 (swallow)
yang 373 tai 4 yang 2 (sun)
yao 374 yao 1 qiu 2 (require)
ye 375 ye 2 ye 5 (grandfather)
yi 376 yi 1 (one)
yin 377 yin 1 yue 4 (music)
ying 378 ying 1 gai 1 (should)
yo 379 yo 5 (function word)
yong 380 yong 3 yuan 3 (forever)
you 381 you 2 yu 2 (due to)
yu 382 yu 2 (fish)
yuan 383 yuan 2 lai 2 (formerly)
yue 384 yue 4 (month)
yun 385 yun 2 (cloud)
za 386 za 2 luan 4 (disorder)
zai 387 zai 4 jian 4 (farewell)
zan 388 zan 2 men 5 (our)
zang 389 ang 1 zang 1 (dirty)
zao 390 zao 3 chen 2 (morning)
ze 391 ze 2 ren 4 (response)
zei 392 zei 2 (thief)
zen 393 zan 4 yang 2 (praise)
zeng 394 zeng 1 jia 1 (add)
zha 395 zha 4 dan 4 (bomb)
zhai 396 qian 4 zhai 4 (owe)
zhan 397 zhan 4 li 4 (stand)
zhang 398 zhang 1 kai 1 (open)
zhao 399 zhao 1 huan 4 (summon)
zhe 400 zhe 4 li 3 (here)
zhei 401 zhei 5 (this)
zhen 402 zhen 1 zheng 4 (real)
zheng 403 zheng 4 yi 4 (justice)
zhi 404 yi 4 zhi 4 (restrain)
zhong 405 zhong 1 guo 2 (China)
zhou 406 si 4 zhou 1 (around)
zhu 407 zhu 1 (pig)
zhua 408 zhua 1 (grab)
zhuai 409 zhuai 4 (pull)
zhuan 410 zhuan 1 (brick)
zhuang 411 zhuang 1 (pretend)
zhui 412 zhui 1 (chase)
zhun 413 zhun 3 (precise)
zhuo 414 zhuo 1 (table)
zi 415 zi 4 (character)
zong 416 zong 3 (total)
zou 417 zou 3 (walk)
zu 418 zu 1 (rent)
zuan 419 zuan 4 (diamond)
zui 420 zui 4 (most)
zun 421 zun 1 (respect)
zuo 422 zuo 4 (sit)