Episode

Operations Management Suite (OMS)

Bu videomuzda Microsoft Operations Management Suite (OMS) ürününü genel yapısıyla inceleyip, Insight and Analytics bileşeni üzerinde duruyoruz.