Programar actualización do sistema

Programe actualizacións automáticas de todas as súas fontes de datos inxeridas. As actualizacións automáticas axudan a asegurar que as actualizacións das súas orixes de datos se reflictan nos seus perfís de clientes unificados.

Establece o programa de actualización do sistema

  1. Vaia a Configuración>Sistema e seleccione a pestana Programación .

    Programar a pestana de actualización desde a páxina do sistema.

  2. O estado predeterminado para a actualización programada é Desactivado. Para activar as actualizacións programadas, cambia o interruptor na parte superior da pantalla a Activado.

  3. Escolle entre Actualizacións semanais (predeterminada) e Actualizacións diarias. Se pretende programar actualizacións semanais, seleccione un ou varios días nos que desexa realizalas.

  4. Establece o teu Fuso horario e, a continuación, utiliza o menú despregable Hora para definir o tempo de actualización. Se queres programar varias actualizacións nun só día, selecciona Engadir outra hora. Podes engadir ata catro actualizacións.

  5. Seleccione Gardar para aplicar os cambios.

Atención

Se cambias unha data de actualización do sistema existente, pode afectar ás programacións personalizadas dos segmentos e ás medidas facendo que non se executen segundo o programado. Consulta os horarios de ambos segmentos e medidas.