Recursos para programadores para compilar e ampliar aplicacións de Dynamics 365

Dynamics 365 é un conxunto de aplicacións empresariais intelixentes que lle permiten interactuar con clientes e establecer relacións, optimizar as operacións, conectar e desenvolver os negocios e capacitar os empregados mediante a captación e contratación do mellor talento.

Os programadores e ISV poden usar a plataforma subxacente para compilar ou estender aplicacións, segundo o tipo de aplicación. Para obter información acerca de diferentes tipos de aplicacións empresariais de Dynamics 365, consulte Novidades.

Comece aquí para atopar información acerca de como compilar e estender aplicacións de Dynamics 365.

Aplicación de Dynamics 365 Recursos
Business Central - Desenvolvemento e administración
- Comezar a compilar aplicacións
- Desenvolvemento en AL
Dynamics 365 Commerce
Dynamics 365 Finance
Dynamics 365 Supply Chain Management
- Desenvolver e personalizar
- Desenvolvemento da interface de usuario
- Plataforma móbil
- Desenvolver e lanzar solucións usando Lifecycle Services
- Desenvolvemento das finanzas
Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing e aplicacións controladas por modelos relacionadas
- Guía para programadores de aplicacións controladas por modelos
- Publique a súa aplicación en AppSource
Commerce Desenvolvemento e ampliación de Commerce
Human Resources - Incorporar Power Apps
- Recursos humanos e táboas de Dataverse

Consultar tamén

Microsoft AppSource
Microsoft Power Platform
Common Data Model
Recursos de formación
Roles en Dynamics 365