Documentación de Microsoft Power Platform

Descubra como sacar o máximo proveito dos produtos de Microsoft Power Platform con cursos de formación en liña, documentos e vídeos sobre as capacidades dos produtos e guías prácticas. Obteña información acerca de como crear de xeito rápido e sinxelo aplicacións personalizadas con Power Apps; automatizar fluxos de traballo para mellorar a produtividade empresarial con Power Automate; analizar datos para obter información con Power BI, deseñar, configurar e publicar rapidamente sitios web modernos con Power Pages.

Capacidades de Power Platform e funcionalidades relacionadas

AI Builder

Mellore as súas aplicacións e procesos de negocio con IA que é fácil de crear e configurar

Conectores

Conéctese a centos de orixes de datos mediante unha biblioteca de conectores

Dataverse

Potente servizo de datos e plataforma de aplicacións para crear rapidamente aplicacións de nivel empresarial con procesos de negocio automatizados

Power Fx

Linguaxe con pouco código, de tipografía forte, declarativa e funcional baseada en fórmulas tipo folla de cálculo

Produtos similares de Microsoft

Dynamics 365

A próxima xeración de aplicacións de CRM e ERP

Microsoft Azure

Conxunto de servizos de informática na nube sempre en expansión para axudar á súa organización a afrontar os seus retos empresariais