az advisor

Gestire Azure Advisor.

Comandi

az advisor configuration

Gestire la configurazione di Azure Advisor.

az advisor configuration list

Elencare la configurazione di Azure Advisor per l'intera sottoscrizione.

az advisor configuration show

Visualizzare la configurazione di Azure Advisor per la sottoscrizione o il gruppo di risorse specificato.

az advisor configuration update

Aggiornare la configurazione di Azure Advisor.

az advisor recommendation

Esaminare i consigli di Azure Advisor.

az advisor recommendation disable

Disabilitare i consigli di Azure Advisor.

az advisor recommendation enable

Abilitare i consigli di Azure Advisor.

az advisor recommendation list

Elencare i consigli di Azure Advisor.