ExportItems 操作

ExportItems 操作は、メールボックスからアイテムをエクスポートします。

ExportItems 要求の例

説明

次の ExportItems 要求の例は、メールボックスからエクスポートされた 3 つのアイテムを取得する要求を形成する方法を示しています。

コード

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
   xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
   xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
   xmlns:t="https://schemas.microsoft.com/exchange/services/2006/types"
   xmlns:m="https://schemas.microsoft.com/exchange/services/2006/messages">
 <soap:Header>
  <t:RequestServerVersion Version="Exchange2010_SP1" />
 </soap:Header>
 <soap:Body>
  <m:ExportItems>
   <m:ItemIds>
    <t:ItemId Id="AAMkAGYzZjZmRiUsidkC+NAAAAY89GAAA="/>
    <t:ItemId Id="AAMkAGYzZjZmRiUsidkC+NAAAAY89FAAA="/>
    <t:ItemId Id="AAMkAGYzZjZmRiUsidkC+NAAAAY87NAAA="/>
   </m:ItemIds>
  </m:ExportItems>
 </soap:Body>
</soap:Envelope>

コメント

この例の項目識別子は、読みやすくするために短縮されています。

要求要素

要求では、次の要素が使用されます。

ExportItems 応答の成功の例

説明

次の例は、 ExportItems 要求に対する正常な応答を示しています。

コード

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<s:Envelope xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
 <s:Header>
  <t:ServerVersionInfo MajorVersion="14"
  MinorVersion="1"
  MajorBuildNumber="139"
  MinorBuildNumber="0"
  Version="Exchange2010_SP1"
  xmlns:t="https://schemas.microsoft.com/exchange/services/2006/types"
  xmlns="https://schemas.microsoft.com/exchange/services/2006/types"
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"/>
 </s:Header>
 <s:Body xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
 xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <m:ExportItemsResponse xmlns:m="https://schemas.microsoft.com/exchange/services/2006/messages"
  xmlns:t="https://schemas.microsoft.com/exchange/services/2006/types">
   <m:ResponseMessages>
    <m:ExportItemsResponseMessage ResponseClass="Success">
     <m:ResponseCode>NoError</m:ResponseCode>
     <m:ItemId Id="AAMkAGYzZjZmRiUsidkC+NAAAAY89GAAA=" ChangeKey="FwAAAA=="/>
     <m:Data>
      AQAAAAgAAAAAAAAALgBlAHgAdABlAHMAdAAuAG0AaQBjAHIAbwBzAG8AZgB0AC4A
      YwBvAG0AAABTAE0AVABQAAAAVQBzAGUAcgAyAEAAYQB1AGoAaQBuAGcALQBkAG8AbQAuAGUA
      eAB0AGUAcwB0AC4AbQBpAGMAcgBvAHMAbwBmAHQALgBjAG8AbQAAALCE/jlMAAAAVQBzAGUA
      cgAyAEAAYQB1AGoAaQBuAGcALQBkAG8AbQAuAGUAeAB0AGUAcwB0AC4AbQBpAGMAcgBvAHMA
      bwBmAHQALgBjAG8AbQAAAAMAADkAAAAAAwD+DwYAAAADAARAAwACQAMADkA=
     </m:Data>
    </m:ExportItemsResponseMessage>
    <m:ExportItemsResponseMessage ResponseClass="Success">
     <m:ResponseCode>NoError</m:ResponseCode>
     <m:ItemId Id="AAMkAGYzZjZmRiUsidkC+NAAAAY89FAAA=" ChangeKey="FwAAAA=="/>
     <m:Data>
      AQAAAAgAAAAAAAAAAQAAAAMAAAAYAAAAAQAAAAcDAgAAAAAAwAAAAAAAAEYAJACA
      QAAyAAAh9SpR08oBAwAEQAMAFkANABMOAwAAQAMAIQ4AAAAAsIQSN0oAAAAyAGEAYgAxADYA
      MQA2ADYALQBhAGUANQBkAC0ANAAyAGUAZgAtAGEANQA1ADkALQBjADgAOQAwADgANwBkADIA
      MwBkADgANAAAAAMACzf/////AwAgDmQEAAADAPcPAAAAAEAABzBPMXstUdPKAUAACDBPMXst
      UdPKAQMABTcFAAAAsIQONx4AAABtAGUAcwBzAGEAZwBlAC8AcgBmAGMAOAAyADIAAACwhAEw
      IgAAAE0AbwBzAHQAIABmAGEAcwBjAGkAbgBhAHQAaQBuAGcAAAACAfkPBAAAAAAAAAADAAFA
      FABKZ3QrAAAAZF2mAwAXAAEAAACwhBoAEgAAAEkAUABNAC4ATgBvAHQAZQAAAAMANgAAAAAA
      sIQ3ACIAAABNAG8AcwB0ACAAZgBhAHMAYwBpAG4AYQB0AGkAbgBnAAAAQAA5AACq+za80coB
      AgE7AGUAAABFWDovTz1GSVJTVCBPUkdBTklaQVRJT04vT1U9RVhDSEFOR0UgQURNSU5JU1RS
      QVRJVkUgR1JPVVAgKEZZRElCT0hGMjNTUERMVCkvQ049UkVDSVBJRU5UUy9DTj1VU0VST05F
      ALCEPQACAAAAAAACAUEAfgAAAAAAAADcp0DIwEIQGrS5CAArL+GCAQAAAAAAAAAvTz1GSVJT
      VCBPUkdBTklaQVRJT04vT1U9RVhDSEFOR0UgQURNSU5JU1RSQVRJVkUgR1JPVVAgKEZZRElC
      T0hGMjNTUERMVCkvQ049UkVDSVBJRU5UUy9DTj1VU0VST05FALCEQgAQAAAAVQB
     </m:Data>
    </m:ExportItemsResponseMessage>
    <m:ExportItemsResponseMessage ResponseClass="Success">
     <m:ResponseCode>NoError</m:ResponseCode>
     <m:ItemId Id="AAMkAGYzZjZmRiUsidkC+NAAAAY87NAAA=" ChangeKey="CQAAAA=="/>
     <m:Data>
      AQAAAAgAAAAAAAAAAQAAAAMAAAAYAAAAAQAAAAcDAgAAAAAAwAAAAAAAAEYAJACA
      BAAAAAYAAAABDouAAAACAAAAEiAAAOSECEBbAAAAL089RklSU1QgT1JHQU5JWkFUSU9OL09V
      PUVYQ0hBTkdFIEFETUlOSVNUUkFUSVZFIEdST1VQIChGWURJQk9IRjIzU1BETFQpL0NOPVJF
      Q0lQSUVOVFMvQ049AAMAFwABAAAAsIQaABIAAABJAFAATQAuAE4AbwB0AGUAAAALACMAAAAL
      ACkAAAADADYAAAAAALCENwAyAAAASQBuAHQAZQByAGUAcwB0AGkAbgBnACAALQAgAGYAcgBv
      AG0AIABFAFcAUwBNAEEAAABAADkAAHZeFxfRygECATsAZQAAAEVYOi9PPUZJUlNUIE9SR0FO
      SVpBVElPTi9PVT1FWENIQU5HRSBBRE1JTklTVFJBVElWRSBHUk9VUCAoRllESUJPSEYyM1NQ
      RExUKS9DTj1SRUNJUElFTlRTL0NOPVVTRVJPTkUAsIQ9AAIAAAAAAAIBPwB+AAAAAAAAANyn
      QMjAQhAatLkIACsv4YIBAAAAAAAAAC9PPUZJUlNUIE9SR0FOSVpBVElPTi9PVT1FWENIQU5H
     </m:Data>
    </m:ExportItemsResponseMessage>
   </m:ResponseMessages>
  </m:ExportItemsResponse>
 </s:Body>
</s:Envelope>

コメント

この例の項目識別子と変更キーは、読みやすくするために短縮されています。

応答要素

応答では、次の要素が使用されます。

ExportItems エラー応答の例

説明

次の例は、2 つのエラーと 1 つの正常にエクスポートされたアイテムを含む ExportItems 要求への応答を示しています。 この例の最初の項目は正常にエクスポートされます。 2 番目の項目に正しくない変更キーが含まれています。 3 番目の項目は、間違ったメールボックスからアイテムをエクスポートしようとする試みを表します。

コード

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<s:Envelope xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
 <s:Header>
  <h:ServerVersionInfo MajorVersion="14" 
             MinorVersion="1" 
             MajorBuildNumber="164" 
             MinorBuildNumber="0" 
             Version="Exchange2010_SP1" 
             xmlns:h="https://schemas.microsoft.com/exchange/services/2006/types" 
             xmlns="https://schemas.microsoft.com/exchange/services/2006/types" 
             xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
             xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"/>
 </s:Header>
 <s:Body xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
     xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <m:ExportItemsResponse xmlns:m="https://schemas.microsoft.com/exchange/services/2006/messages" 
              xmlns:t="https://schemas.microsoft.com/exchange/services/2006/types">
   <m:ResponseMessages>
    <m:ExportItemsResponseMessage ResponseClass="Success">
     <m:ResponseCode>NoError</m:ResponseCode>
     <m:ItemId Id="AAMkADhhOGU0oMf0GPIQeAAAAUC8iAABseAAAAUFZ7AAA=" ChangeKey="CQAAAA=="/>
     <m:Data>
      AQAAAAgAAAAAAAAALgBlAHgAdABlAHMAdAAuAG0AaQBjAHIAbwBzAG8AZgB0AC4A
      YwBvAG0AAABTAE0AVABQAAAAVQBzAGUAcgAyAEAAYQB1AGoAaQBuAGcALQBkAG8AbQAuAGUA
      eAB0AGUAcwB0AC4AbQBpAGMAcgBvAHMAbwBmAHQALgBjAG8AbQAAALCE/jlMAAAAVQBzAGUA
      cgAyAEAAYQB1AGoAaQBuAGcALQBkAG8AbQAuAGUAeAB0AGUAcwB0AC4AbQBpAGMAcgBvAHMA
      bwBmAHQALgBjAG8AbQAAAAMAADkAAAAAAwD+DwYAAAADAARAAwACQAMADkA=
     </m:Data>
    </m:ExportItemsResponseMessage>
    <m:ExportItemsResponseMessage ResponseClass="Error">
     <m:MessageText>The change key is invalid.</m:MessageText>
     <m:ResponseCode>ErrorInvalidChangeKey</m:ResponseCode>
     <m:DescriptiveLinkKey>0</m:DescriptiveLinkKey>
    </m:ExportItemsResponseMessage>
    <m:ExportItemsResponseMessage ResponseClass="Error">
     <m:MessageText>No mailbox with such guid.</m:MessageText>
     <m:ResponseCode>ErrorNonExistentMailbox</m:ResponseCode>
     <m:DescriptiveLinkKey>0</m:DescriptiveLinkKey>
     <m:MessageXml>
      <t:Value Name="MailboxGuid">f3f6f699-2254-40ce-9994-388d9d98419e</t:Value>
     </m:MessageXml>
    </m:ExportItemsResponseMessage>
   </m:ResponseMessages>
  </m:ExportItemsResponse>
 </s:Body>
</s:Envelope>

Comments

この例の項目識別子、変更キー、およびデータは、読みやすさを維持するために短縮されています。

エラー応答要素

エラー応答では、次の要素が使用されます。

注:

Value 要素がスキーマに存在しません。 Value インスタンス要素が発生する MessageXml 要素には、任意の整形式 XML を含めることができるため、この要素は有効です。

関連項目

UploadItems 操作

Exchange での EWS 操作