SQL Server 2019 (15.x) におけるデータベース エンジンの重大な変更

適用対象: SQL Server 2019 (15.x)

SQL Server 2019 には、重大な変更はありません。

関連項目