use-offline

Xrm.Mobile.offline параметрін пайдаланбаңыз. Орнына Xrm.WebApi.offline. функционалдылығын пайдаланыңыз.

Ұсыныс

Ескірулер мен алмастырулар толық тізімін Клиенттік API ескірулері бөлімінен қараңыз.