Порталдар үшін негізгі пішін метадеректерін конфигурациялау

Ескерім

2022 жылдың 12 қазанынан бастап күшіне енеді, Power Apps порталдары — Power Pages. Қосымша ақпарат: Microsoft Power Pages енді жалпыға қолжетімді (блог)
Жақында Power Apps порталдары құжаттамасын Power Pages құжаттамасымен көшіреміз және біріктіреміз.

Негізгі пішін метадеректерінде қадамға артық әрекеттер өзгерісінен тұрады немесе бұрынғы негізгі пішінді өңдеу мүмкіндіктерімен мүмкін емес пішін өрістері функциясын алдын ала анықтайды.

Кеңес

Екі немесе одан да көп негізгі пішін метадеректер жазбалары қайшы әрекеттері бар бір төлсипат үшін жасалса, бірінші жасалған негізгі пішін метадеректер жазбасы қолданылады, ал кейінгі жазбалар қолданылмайды.

Жаңа жазба қосу

 1. Өзгерткіңіз келетін өрістері бар негізгі пішінде Қатысты > Негізгі пішін метадеректері тармағына өтіңіз

 2. Жаңа негізгі пішін метадеректері параметрін таңдаңыз.

Негізгі пішін метадеректерінің сипаттары

Келесі төлсипаттар пішіндегі элементтер үшін қосымша стиль мен мүмкіндіктерді береді.

Аты Сипаттама
Негізгі пішін Негізгі пішін метадеректері жазбасымен байланысты негізгі пішін.
Түр Қолжетімді параметрлер:
 • Төлсипат
 • Ескертпелер
 • Бөлім
 • Ішкі тор
 • Қойынша
 • Кесте
Әр түрі таңдауға жарамды опцияларды ұсынады.

Негізгі пішін метадеректері түрі = Төлсипат

"Төлсипат" түрі таңдалған кезде келесі сипаттар көрсетіледі.

Атау Сипаттама
Төлсипаттың логикалық атауы Өзгертілетін төлсипат өрісінің логикалық аты.
Ескертпе: таңдау түріндегі бағандар бағандардың ашылмалы тізімінде пайда болмайды. Таңдау бағанының логикалық атын тікелей Төлсипаттың логикалық атауы мәтін терезесіне енгізуге болады.
Label Кестедегі төлсипатқа тағайындалған әдепкі белгіні осы кірісте көрсетілген мәтінмен ауыстырады. Microsoft Dataverse ортасы үшін орнатылған және қосылған әрбір тіл бумасы үшін байланысты тілде хабар енгізу өрісі қолжетімді болады.

Басқару мәнері

Келесі опциялар төлсипат өрісінің стилін және функциясын өзгертеді.

Атау Сипаттама
Мәнер Келесілердің бірі:
 • Тік радио түймешігінің тізімі түріндегі параметрлер жиыны
 • Көлденең радио түймешігінің тізімі түріндегі параметрлер жиыны
 • Геолокация іздеу тексергіші ретіндегі мәтіннің жалғыз жолы (Bing Maps параметрлерін талап етеді - мәліметтерді осы жерден табуға болады)
 • Толық санды тұрақты сома ретінде топтастыру (топ атын талап етеді)
 • Толық санды байланыстары жоқ ранг ретінің шкаласы ретінде топтастыру (топ атын талап етеді)
 • Толық санды байланыстар рұқсат етілетін ранг ретінің шкаласы ретінде топтастыру (топ атын талап етеді)
 • Бірнеше таңдаулы матрица (топ атын талап етеді)
 • Бірнеше таңдау (топ атын талап етеді)
 • Толық санды жиын рангі ретінде топтастыру (топ атын талап етеді)
 • Код құрамдасы
 • Іздеуді ашылмалы тізім ретінде орындау
Топ атауы Басқару құралдарын жиынтық басқару құралы ретінде топтастыруға пайдаланылатын ат.
Бірнеше таңдаудың ең кіші қажетті таңдалған саны Бұл — бірнеше таңдаулы сұрақта таңдалған талап етілетін минималды мәндер. "Бірнеше таңдау" басқару құралы стилі таңдалған жағдайда ғана қажет.
Бірнеше таңдаудың ең көп таңдалған саны Бұл сан — бірнеше таңдаулы сұрақта таңдауға рұқсат етілетін мәндердің максималды саны. "Бірнеше таңдау" басқару құралы стилі таңдалған жағдайда ғана қажет.
Тұрақты соманың ең кіші жиынтығы Бұл сан — тұрақты қосынды жауап өрісіне қолданылатын талап етілетін минималды мән. "Толық санды тұрақты сома ретінде топтастыру" басқару стилі таңдалған жағдайда ғана қажет.
Тұрақты соманың ең үлкен жиынтығы Бұл сан — тұрақты қосынды жауап өрісіне қолдануға рұқсат етілетін максималды мән. "Толық санды тұрақты сома ретінде топтастыру" басқару стилі таңдалған жағдайда ғана қажет.
Параметрлер жиынының мәндерін кездейсоқ тәртіпте көрсету Иә опциясын көрсету Параметрлер жиыны басқару құралына тізімделген кездейсоқ реттелген опцияларды береді. Параметрлер жиыны түрлі төлсипаттарға ғана қолданылады.
CSS Класс Басқару элементіне теңшелетін CSS класының атауын қосады.

Алдын ала толтыру өрісі

Келесі опциялар пішіндегі өрістердің әдепкі мәнін береді.

Атау Сипаттама
Әдепкі мәнді елемеу Көрсетілген төлсипат өрісінің әдепкі мәнін елемейді. Иә және Жоқ радио түймелері ретінде көрсетілетін екі опция өрісі бар төлсипат үшін пайдалы. Әдепкі бойынша "иә" немесе "жоқ" мәні автоматты түрде тағайындалатындықтан, бұл параметр Иә/Жоқ деп жауап берілетін сұрақтарды алдын ала анықталған жауабынсыз көрсету мүмкіндігін береді.
Түр Төмендегілердің түрлердің біреуі:
 • Мәні
 • Бүгінгі күн
 • Ағымдағы пайдаланушы контактісі
Мән таңдау пішін жүктелген кезде өріске тағайындалатын Мән өрісінде көрсетілетін мәнді талап етеді. Бүгінгі күн таңдау ағымдағы күн мен уақытта төлсипат өрісіне тағайындайды. Ағымдағы пайдаланушы контактісін таңдау ағымдағы пайдаланушы контактісі жазбасынан шығарылатын және көрсетілген төлсипат өрісінде орнатылатын контакт кестесіндегі төлсипат болып табылатын Төлсипат орнын талап етеді.
Мән Пішін жүктелгенде өріске тағайындалатын мән.
Төлсипаттан Ағымдағы портал пайдаланушысы жазбасынан шығарылатын контакт кестесіндегі және пішін жүктелген кезде өріске тағайындалатын төлсипат.

Сақтау кезінде мәнін орнату

Келесі опциялар пішін сақталған кезде орнатылатын мәнді көрсетеді.

Атау Сипаттама
Сақтау кезінде мәнін орнату Иә опциясы Мәе өрісінде берілген төлсипатқа тағайындалуы керек мәнді көрсетеді.
Ескертпе: келесіні ескермегенде қолдау көрсетілетін барлық төлсипат түрлері: бірегей идентификатор.
Түрі Келесілердің бірі:
 • Мән
 • Бүгінгі күн
 • Ағымдағы пайдаланушы контактісі
Мән таңдау пішін жүктелген кезде өріске тағайындалатын Мән өрісінде көрсетілетін мәнді талап етеді. Бүгінгі күн таңдау ағымдағы күн мен уақытта төлсипат өрісіне тағайындайды. Ағымдағы пайдаланушы контактісін таңдау ағымдағы пайдаланушы контактісі жазбасынан шығарылатын және көрсетілген төлсипат өрісінде орнатылатын контакт кестесіндегі төлсипат болып табылатын Төлсипат орнын талап етеді.
Мән Пішін сақталатын кезде төлсипатқа тағайындалған мән.
Екі опциялық (логикалық) өрістерде true немесе false мәнін пайдаланыңыз.
Опциялар жиыны өрісі үшін опцияның бүтін мәні пайдаланылады.
Іздеу (TableReference) өрістері үшін GUID идентификаторын пайдаланыңыз.
Ескертпе: Егер төлсипат пішінде болса, пайдаланушы мәні осы мәнмен қайта жазылады.
Төлсипаттан Ағымдағы портал пайдаланушысы жазбасынан шығарылатын контакт кестесіндегі және сақтау барысында өріске тағайындалатын төлсипат.

Іздеу параметрлері

Жасалатын негізгі пішін іздеу параметрі төлсипат үшін жасалған метадеректер іздеу түрінде болса, іздеуден жаңа жазба жасау үшін негізгі пішінді толтыру үшін пайдаланылады.

Тексеру

Келесі бөлімде түрлі тексеру параметрлері мен қате туралы хабарларды өзгертетін сипаттар бар.

Dataverse ортасы үшін орнатылған және қосылған әрбір тіл бумасы үшін: байланысты тілде хабар енгізу өрісі қолжетімді болады.

Атау Сипаттама
Тексеру қатесі туралы хабар Өріс үшін әдепкі тексеру қатесі туралы хабарды алдын ала анықтайды.
Тұрақты өрнек Өрісті тексеруге қосылатын жүйелі өрнек.
Тұрақты өрнекті тексеру қатесі туралы хабар Егер жүйелі өрнекті тексеру сәтсіз болса, тексеру қатесі туралы хабар көрсетіледі.
Өріс міндетті болып табылады Төлсипат өрісін мәннен тұратын ету үшін белгілеңіз.
Қажетті өрісті тексеру қатесі туралы хабар Егер өрісте мән болмаса, әдепкі талап етілетін өріс қатесі туралы хабарды алдын ала анықтайды.
Ауқымды тексеру қатесі туралы хабар Егер өріс мәні бүтін сан, бөлшек сан, қалқымалы нүктелі сан немесе валюта түрлі кесте төлсипатында көрсетілген тиісті минималды және максималды мәндер ауқымы сыртында болса, әдепкі ауқым тексеру қатесі туралы хабарын алдын ала анықтайды.
Географиялық орналасуды тексеру қатесі туралы хабар Егер төлсипат мәтіннің жалғыз жолы болса және көрсетілген басқару стилі Географиялық орналасу іздеу тексергіші ретіндегі мәтіннің жалғыз жолы болса, бұл хабар кіріс тексерісі сәтсіз болғанда көрсетілетін әдепкі қате туралы хабарды алдын ала анықтайды.
Тұрақты соманы тексеру қатесі туралы хабар Егер төлсипат бүтін сан түрі болса және көрсетілген басқару стилі тұрақты қосынды ретіндегі топтық бүтін сан болса, бұл хабар кіріс тексерісі сәтсіз болғанда көрсетілетін әдепкі қате туралы хабарды алдын ала анықтайды.
Бірнеше таңдауды тексеру қатесі туралы хабар Егер төлсипат екі опция түрі болса және көрсетілген басқару стилі бірнеше таңдау болса, бұл хабар кіріс тексерісі сәтсіз болғанда көрсетілетін әдепкі қате туралы хабарды алдын ала анықтайды.
Байланысы жоқ ранг ретін тексеру қатесі туралы хабар Егер төлсипат бүтін сан түрі болса және көрсетілген басқару стилі ранг реті байланыстары жоқ ретіндегі топтық бүтін сан болса, бұл хабар кіріс тексерісі сәтсіз болғанда көрсетілетін әдепкі қате туралы хабарды алдын ала анықтайды.

Сипаттама және нұсқаулар

Келесі сипаттар реттелетін сипаттама немесе нұсқаулар орнын және мазмұнын көрсетеді.

Атау Сипаттама
Сипаттаманы қосу Иә опциясы көрсетілген орындағы пішінде көрсетілетін реттелетін мәтінді береді.
Орын Келесілердің бірі:
 • Өрістің жоғарғы жағында
 • Өрістің төменгі жағында
 • Белгінің жоғарғы жағында
Төлсипат сипаттамасының сипатын пайдалану Кестедегі төлсипат метадеректеріне тағайындалған сипаттаманы пайдалану үшін "Иә" опциясын таңдаңыз. Реттелетін сипаттама беру үшін "Жоқ" опциясын таңдаңыз. Әдепкісі — "Жоқ".
Сипаттама Пішінде көрсетілетін реттелетін мәтін. Төлсипат сипаттамасының сипаты "Жоқ" күйіне орнатылған кезде бірге пайдаланылады. Dataverse ортасы үшін орнатылған және қосылған әрбір тіл бумасы үшін: байланысты тілде хабар енгізу өрісі қолжетімді болады.

Негізгі пішін метадеректері түрі = Ескертпелер

Ескертпелерді негізгі және коп сатылы пішіндер үшін тіркемелер ретінде конфигурациялау бөлімін қараңыз

Негізгі пішін метадеректері түрі = Бөлім

"Бөлім" түрі таңдалған кезде келесі сипаттар көрсетіледі.

Атауы Сипаттамасы
Бөлім атауы Өзгертілетін кесте пішініндегі бөлім атауы.
Label Кестедегі бөлімге тағайындалған әдепкі белгіні осы кірісте көрсетілген мәтінмен ауыстырады. Dataverse ортасы үшін орнатылған және қосылған әрбір тіл бумасы үшін байланысты тілде хабар енгізу өрісі қолжетімді болады.

Негізгі пішін метадеректері түрі = Ішкі тор

Негізгі пішін ішкі торын конфигурациялау бөлімін қараңыз

Негізгі пішін метадеректері түрі = Қойынша

"Қойынша" түрі таңдалған кезде келесі сипаттар көрсетіледі

Атауы Сипаттамасы
Қойынша аты Өзгертілетін кесте пішініндегі қойынша атауы.
Label Кестедегі қойыншаға тағайындалған әдепкі белгіні осы кірісте көрсетілген мәтінмен ауыстырады. Dataverse ортасы үшін орнатылған және қосылған әрбір тіл бумасы үшін байланысты тілде хабар енгізу өрісі қолжетімді болады.

Негізгі пішін метадеректері түрі = Уақыт шкаласы

"Уақыт шкаласы" түрі таңдалған кезде келесі сипаттар көрсетіледі.

Атауы Сипаттамасы
Негізгі параметрлер
Жасау қосылған Кестеге жаңа ескертпелер қосу мүмкіндігін қосады.
Диалог параметрлерін жасау Тіркеме файлын көрсету керектігін не керек еместігін таңдаңыз.
Файл тіркемесінің орны Файл тіркемесінің орнын таңдаңыз:
 • Ескертпе тіркемесі
 • Azure Blob сақтау орны
MIME түрлерін қабылдау Қабылданатын MIME түрлерінің тізімін көрсетуге мүмкіндік береді.
Кеңейтім түр(лер)ін қабылдау Кеңейтім түрлерінің тізімін көрсетуге мүмкіндік береді.
MIME түрлерін шектеу MIME түрлеріне рұқсат етуді немесе шектеуді таңдаңыз.
Ең үлкен файл өлшемі (килобитпен) Тіркеуге болатын файлдың ең үлкен өлшемін көрсетуге мүмкіндік береді.

Сондай-ақ, келесіні қараңыз

Порталды конфигурациялау
Негізгі пішіндерді анықтау